Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міграція населення по регіонах у 2000 році
(тисяч чол.)

  Міждержавна міграція
число прибулих число вибулих приріст (скорочення)
Україна 53,7 100,3 -46,6
АР Крим 7,4 9,6 -2,2
області:      
Вінницька 1,4 2,2 -0,8
Волинська 0,8 2,3 -1,5
Дніпропетровська 3,6 7,6 -4,0
Донецька 6,7 11,4 -4,7
Житомирська 1,3 2,3 -1,0
Закарпатська 0,4 1,7 -1,3
Запорізька 2,3 6,1 -3,8
Івано-Франківська 0,6 0,9 -0,3
Київська 1,2 1,7 -0,5
Кіровоградська 1,2 2,7 -1,5
Луганська 3,0 5,0 -2,0
Львівська 0,7 2,4 -1,7
Миколаївська 1,6 3,0 -1,4
Одеська 4,6 4,8 -0,2
Полтавська 1,5 2,0 -0,5
Рівненська 0,6 1,9 -1,3
Сумська 1,1 3,3 -2,2
Тернопільська 0,2 0,6 -0,4
Харківська 2,8 6,6 -3,8
Херсонська 1,4 4,4 -3,0
Хмельницька 1,0 2,4 -1,4
Черкаська 1,5 3,3 -1,8
Чернівецька 0,8 1,7 -0,9
Чернігівська 0,8 1,4 -0,6
м. Київ 3,1 7,1 -4,0
м. Севастополь 2,1 1,9 0,2

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.

1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.

2. Основні елементи національної і світової валютних систем

3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.

4. Валютний курс

5. Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ)

6. Еволюція світової валютної системи

7. Валютний ринок і його структура

8. Валютне котирування і валюта котирування

9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

10. Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.

11. Валютний ринок УкраїниГлосарій

Структура сучасної валютної системи. Національна, міжнародна(регіональна) та світова валютна система. Основні елементи національної валютної системи. Основні елементи світової валютної системи. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валют. Міжнародна валютна ліквідність. Резервні валюти.

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Паризька валютна системи. Генуезька валютна ситеми. Бреттон-Вудська валютна системи. Ямайська валютна системи. Європейська валютна система.

Валютний ринок і його структура. Котирування валют. Основні валютні операції. Валютний ринок України.

1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.

Міжнародні валютні відносини - сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств.

Найважливішим елементом міжнародних валютних відносин виступає

Валютна система – Форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність правил та механізмів, що забезпечують співвідношення між валютами.

В економічній літературі (Рязанова, Мороз) виділяють національну, міжнародні (регіональну) і світову валютні системи. Боринець “Міжнародні фінанси” виділяє тільки національну та світову (с.85).

Ш Національна валютна система – це форма організації валютних відносин країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держави.

Ш Міжнародна (регіональна) валютна система - це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою країн (Мороз, с.46). Прикладом такої системи є створена.

Валютна система країн ЄС – це специфічна організаційно-економічна форма відносин країн ЄЕС у валютній сфері, спрямована на стимулювання інтеграційних процесів, зменшення амплітуди коливання курсів національних валют та їх взаємну ув’язку (Боринець, с.79).

Світова валютна система – це форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною домовленістю. Це сукупність способів, інструментів, міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно–розрахунковий оборот у рамках світового господарства (Боринець, с.85).

§ це спеціально розроблена державами та закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин між всіма чи значною кількістю країн світу.

Світова валютна (грошова) система діє як грошова система окремої країни і виконує подібні функції.

Призначенням (функціями) будь-якої валютної системи є:

ь сприяння розвитку товарообмінних операцій

ь встановлення правил та механізмів для забезпечення співвідношень між національними грошовими відносинами

ь здійснення платежів для покриття угод

ь забезпечення стійкої одиниці вартості і стандарту відкладених платежів

Головне завдання світової валютної системи:

§ ефективне опосередкування платежів за експорт і імпорт товарів, капіталу, послуг та інших видів міжнародної діяльності;

§ створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці;

§ забезпечення безперебійного функціонування економічної системи вільного підприємництва.

Ключові вимоги, які необхідні для успішного функціонування світової валютної системи:

§ Забезпечення відповідної ліквідності. Ця умова припускає існування офіційних резервів в урядів країн, які приймають участь у міжнародній торгівлі. Також потребує стимулів для того, щоб комерційні банки, які діють в якості дилерів, що торгують іноземною валютою, мали достатні її резерви для забезпечення потреб приватного сектору.

§ Дія механізму вирівнювання (регулювання). Ця мета потребує, щоб: окремі країни проводили економічну та фінансову політику, яка б сприяла підтриманню збалансованої міжнародної системи платежів; фінансові механізми забезпечували регулювання платіжного балансу; уряди сприяли збереженню рівноваги на ринках іноземної валюти.

§ Впевненість у міжнародній грошовій системі. Якщо фірми та інвестори приватного сектору будуть впевнені у тому, що уряди проводять політику, яка веде до збалансованої міжнародної системі платежів. Вони будуть мати довіру до системи. Міжнародні організації, такі як МВФ, намагаються сприяти проведенню такої політики урядами. У доповнення до цього уряди здійснюють спільні зусилля для того , щоб викликати довіру до системи.

Основна відмінність функціонування світової та міжнародної (регіональної) валютної системи від національної - це те, що міжнародні розрахунки звичайно припускають існування операцій з іноземною валютою мінімум для однієї зі сторін, яка приймає участь в угоді.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
 2. Безробіття – тимчасова незайнятість економічно активного населення, яке є невід’ємною частиною ринкової економіки.
 3. Виберіть номер правильної відповіді. Яка середня швидкість руху при евакуації населення в пішому порядку?
 4. ВИВЧЕННЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ Й ІСТОРИЧНА НАУКА
 5. Визначення зайнятості міського населення у різних сферах господарювання.
 6. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 7. Державне регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.
 8. Державне регулювання зайнятості населення в Україні
 9. Державні заходи щодо захисту населення.
 10. Децильний розподіл населення за розміром середньодушових грошових витрат
 11. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність
 12. Доросле населення.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.