Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Витрати виробництва

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

В основі принципів прийняття економічних рішень лежить той факт, що виробник (продавець) стикається з обмеженістю ресурсів і повинен зробити вибір між альтернативними способами використання цих ресурсів. З цієї точки зору витрати – це альтернативна вартість (цінність) ресурсів при найкращому альтернативному варіанті їх застосування. Як правило, основна частина витрат фірми є явні витрати-грошові виплати постачальникам факторів виробництва (витрати на обладнання, сировину, енергію, заробітну плату найманих працівників, оренду приміщення тощо). Разом з тим, часто фірма використовує ресурси, які належать їй самій (власний капітал у грошовій формі, власні виробничі приміщення, професійні навички власника фірми). Використання фірмою такого «безкоштовного» (з точки зору бухгалтера) ресурсу фактично пов'язана з відмовою від отримання доходу при його застосуванні альтернативному. Такі альтернативні витрати використання ресурсів, що належать самій фірмі, називаються неявними витратами. У поняття «економічні витрати» включається альтернативна вартість всіх використаних ресурсів, в т.ч. і нормальний прибуток. Виходячи з цього розрізняються: бухгалтерський прибуток – це різниця між загальною виручкою фірми і явними витратами, і економічний прибуток – це різниця між загальним виторгом фірми та явними і неявними витратами.

У короткостроковому періоді витрати фірми підрозділяються на постійні і змінні. Постійні витрати (FC) – це витрати, які залишаються незмінними, якою б не була кількість виробленої продукції. До них відносяться плата за оренду приміщення, витрати на обладнання, оплата управлінського та адміністративного персоналу і т.п. Змінні витрати (VC) змінюються в прямій залежності від обсягу виробництва. Вони пов'язані з витратами на придбання сировини та робочої сили. У довгостроковому періоді всі витрати є змінними. Валові (загальні) витрати (ТС) – це сума постійних і змінних витрат при кожному конкретному рівні виробництва (див. рис. 9).

У міру зростання обсягу виробництва змінюються витрати на одиницю продукції, або середні витрати. Розрізняються середні постійні витрати (AFC), середні змінні витрати (AVC) і середні загальні витрати (AC). Ці витрати мають велике значення для підприємця, тому що вони показують рівень ефективності використання ресурсів (див. рис. 10).

 


Рисунок 9 – Постійні, змінні та валові витрати фірми Рисунок 10 – Середні витрати фірми
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.