Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Випадки ринкової неспроможності

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ринки факторів виробництва і факторні доходи

 

Для виробництва кінцевих благ необхідні різні фактори виробництва: праця, капітал, земля, підприємництво. Попит на фактори виробництва має такі особливості: є похідним від попиту на товари та послуги, вироблені за допомогою цих ресурсів; пред'являється тільки підприємцями; носить взаємозалежний характер; залежить від різних типів ринків. Особливості пропозиції факторів виробництва такі: обмеженість (рідкість) первинних економічних ресурсів і похідних від них факторів виробництва, специфіка кожного конкретного фактора виробництва і його мобільність; різна еластичність кожного фактора; наявність двох оцінок (окрім праці): поточної ціни і капітальної ціни. У короткостроковому періоді спостерігається тенденція, відома як закон спадної продуктивності (прибутковості) факторів виробництва. Він говорить, що при збільшенні кількості змінного фактору за незмінної кількості всіх інших, буде досягнуто такої межі, після якої граничний продукт змінного фактору почне зменшуватися. Розрахунок фірмою власної виробничої функції – це розрахунок оптимального співвідношення факторів виробництва для певного обсягу випуску продукції. Фірма, що максимізує прибуток у короткостроковому періоді, повинна використовувати таку кількість змінного ресурсу, при якому його граничний продукт у грошовому вираженні (MRP) буде дорівнювати граничним витратам на ресурс (MRC).

У ринковому господарстві грошові доходи людей залежать головним чином від вартості (цінності) ресурсів, які вони можуть продати на ринку. Люди, що володіють великими кількостями обмежених ресурсів або рідкісними талантами, на які складається великий попит, отримують і більш високі доходи. Заробітна плата – це плата за послуги, що надаються працею, рента – плата за користування будь-чиєю землею або власністю, відсоток – плата за користування зайнятими грошима, а прибуток – плата за підприємницькі здібності. Такий розподіл сукупного доходу на факторні доходи називається функціональним розподілом доходу і показує доходи в розрізі ресурсів, що поставляються в процесі виробництва. Однак, розподіл доходів більш багатоаспектний, ніж функціональний розподіл. 

 

Головними формами ринкової неспроможності є недосконала конкуренція, недостатній доступ до достовірної інформації, обмежена мобільність застарілих ресурсів, зовнішні ефекти і потреба в громадських благах. За відсутності конкуренції немає ніякої гарантії, що обмежені ресурси будуть використані найефективнішим способом. У той же час забезпечити конкуренцію досить непросто (наявність природних монополій, фіксування цін і обсягів державою, можливість цінових змов). Якщо інформація про ринкові умови, яку мають у своєму розпорядженні суб'єкти ринку, не відповідає дійсності, це може негативно вплинути як на їх рішення, так і на механізм розміщення ресурсів і благ. Отримання достовірної інформації може бути неможливо або неймовірно дорого. Зовнішні ефекти – це позитивні або негативні побічні ефекти, які мають місце, коли виробництво або споживання блага впливає на добробут людей, не залучених безпосередньо в ринковий обмін. У сфері споживання позитивний зовнішній ефект може мати місце в результаті отримання окремою особистістю вищої освіти. Використовуючи його за призначенням, людина підвищує свою продуктивність, а виграє від цього суспільство в цілому. Прикладом негативного зовнішнього ефекту в сфері споживання служить вторинне куріння, коли від куріння однієї людини страждають оточуючі, а в сфері виробництва – забруднення навколишнього середовища. Позитивний зовнішній ефект іноді називають «вигодою третьої особи», а негативний – «витратами третьої особи». Оскільки позаринкові вигоди і позаринкові витрати не відбиваються на цінах ринку, остільки в нерегульованій ринковій системі мають місце недовиробництво благ, що тягнуть за собою зовнішній корисний результат, і перевиробництво благ, що тягнуть за собою негативний ефект.

Більшість товарів та послуг, що виробляються і обмінюються на ринку, є «приватними благами». Той, хто не купує це благо, відлучений від його споживання. Крім того, споживання такого блага окремою людиною робить неможливим його споживання іншими. «Громадські товари» – це продукт (послуга), який виробник не може вилучити користувача, що відмовляється платити (невиключеність) і в той же час користування цим продуктом (послугою) однією людиною не зменшує його корисності для інших (невибірковість). Громадські блага (національна оборона, вуличне освітлення і т.п.) не надаються ринковою системою в належних кількостях тому, що приватні компанії не бажають робити речі, за які ніхто не буде платити, а також тому, що окремі споживачі не хочуть платити за товари та послуги, від яких користь стороннім така ж, як і тому, хто платить.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.