Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АНАЛІЗ ВИМОГ І ВИЗНАЧЕННЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Контрольні питання і завдання

Стандарт інтерфейсу користувача.

Стандарт проектування повинен визначати:

• набір необхідних моделей (схем, діаграм) на кожній стадії проектування і ступінь їх деталізації;

• правила фіксації проектних рішень на діаграмах, зокрема правила іменування об'єктів і угоди по термінології, набір атрибутів для всіх об'єктів і правила їх заповнення на кожній стадії, правила оформлення діаграм, включаючи вимоги до форми і розмірів об'єктів;

• вимоги до конфігурації робочих місць розробників, включаючи налаштування операційної системи і потрібних CASE-засобів;

• механізм забезпечення спільної роботи над проектом, у тому числі і правила інтеграції підсистем проекту і аналізу проектних рішень на несуперечність.

Стандарт оформлення проектної документації повинен регламентувати:

• комплектність, склад і структуру документації на кожній стадії;

• вимоги до її змісту і оформлення;

• правила підготовки, розгляду, узгодження і затвердження документів.

Стандарт інтерфейсу користувача повинен визначати:

• правила оформлення екранів (шрифти і колірну палітру), склад і розташування вікон і елементів управління;

• правила користування клавіатурою і мишею;

• правила оформлення текстів допомоги;

• перелік стандартних повідомлень;

• правила обробки реакції користувача.

Всі описані вище проектні рішення істотно впливають на трудомісткість і складність розробки. Тільки після їх ухвалення слід переходити до аналізу вимог і розробки специфікацій проектованого програмного забезпечення.

1. Які типи програмних продуктів можна виділити? Чим вони розрізняються?

2. Назвіть основні експлуатаційні вимоги до програмних продуктів. Якими засобами і прийомами забезпечується кожен з них? Для яких типів програмних систем доцільно вказувати кожен з них?

3. У яких ситуаціях необхідні передпроектні дослідження? Які питання при цьому вирішують? Що отримують в результаті таких досліджень?

4. Назвіть, який розділ технічного завдання можна вважати основним і чому? Яку інформацію повинна містити решта розділів? У чому основна складність розробки технічного завдання?

5. Складіть технічне завдання на розробку «калькулятора» за типом, пропонованого Windows. Проаналізуйте, які програми або програмні системи могли б відповідати вказаним вами вимогам. Спробуйте обмежити їх кількість, уточнивши технічне завдання.

6. Які вирішення ранніх етапів проектування вважають основними і чому?


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 694; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.