Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структурні карти Джексона

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Техніка структурних карт Джексона заснована на методології структурного програмування Джексона [11]. Ця техніка дозволяє здійснювати проектування нижнього рівня структури ПЗ і на цьому етапі є близькою до традиційних блок-схем.

Діаграма Джексона включає об'єкти наступного типу:

1) структурний блок представляє приватну функцію або блок код з одним входом і одним виходом.

2) Процедурний блок є спеціальним видом структурного блоку, що представляє виклик раніше певної процедури.

3) Бібліотечний блок аналогічний процедурному і представляє виклик бібліотечного модуля.

Для взаємопов'язування блоків використовуються зв'язки наступних типів:

- послідовний зв'язок;

- паралельний зв'язок;

- умовний зв'язок;

- ітераційний зв'язок.

Структури на діаграмах Джексона будуються з чотирьох основних компонентів, представлених на рис.13.11:

· операція – блок код, що має один вхід і один вихід (рис 13.11, а);

· проходження – послідовне виконання операцій зліва направо (рис. 13.11, б);

· вибір – виконання однієї з операцій залежно від виконання умови (рис.13.11, в);

· ітерація – багатократне виконання блоку (рис. 13.11, г).

 
 

Рисунок 13.11 - Елементи структурних діаграм Джексона.

Приклад 5.3.У менеджера торгової фірми є файл, що містить записи про принтери з наступними полями: фірма-виробник,марка, швидкість друку, вартість, кількість одиниць на складі. Ці поля утворюють структуру вхідних даних. По запиту менеджера програма видає відомості про потрібних покупцеві принтерах відповідно до критерію пошуку. Критерієм може бути: ціна, швидкість або фірма-виробник. Вихідними даними є список, що містить найменування вибраних принтерів.

З погляду структурного програмування Джексона алгоритм програми буде наступним:

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.