Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

SADT – технологія структурного аналізу і проектування

Методології структурного аналізу Йодана/Де Марко і Гейна-Сарсона

 

Як вже неодноразово наголошувалося, структурний аналіз – це систематичний покроковий підхід до аналізу вимог і проектування специфікацій системи незалежно від того, чи система існує або створюється знов.

Обидві методології фокусують увагу на потоках даних, їх головне призначення – створення базованих на графіці документів за функціональними вимогами. Методології підтримуються традиційними низхідними методами проектування специфікацій і забезпечують один з кращих способів зв'язку між аналітиками, розробниками і користувачами системи. При цьому використовуються наступні засоби:

1) DFD-діаграми потоків даних. Являють собою графічні ієрархічні специфікації, що описують систему з позицій потоків даних.

2) Словники даних. Являють собою каталоги всіх елементів даних, присутніх в DFD, включаючи групові і індивідуальні потоки даних, сховища і процеси, а також всі їх атрибути.

3) Мініспецифікації обробки, що описують DFD-процеси нижнього рівня, що і є базою для кодогенерації. Фактично мініспецифікаціями є алгоритми опису завдань, що виконуються процесами. Безліч всіх мініспецифікацій є повною специфікацією системи.

Відмітим, що DFD моделюють функції, які система повинна виконувати, але нічого (або майже нічого) не інформують про відношення між даними, а також про поведінку системи в залежності від часу – для цих цілей методології використовують діаграми "сутність-зв’язок" і діаграми переходів станів.

Головною відмінною рисою методології Гейна-Сарсона є наявність етапу моделювання даних, що визначає вміст сховищ даних (БД і файлів) в DFD. Цей етап включає побудову списку елементів даних, розташованих в кожному сховищі даних; аналіз відношень між даними і побудову відповідної діаграми зв'язків між елементами даних; представлення всієї інформації по моделі у вигляді зв'язаних нормалізованих таблиць.

 

 

SADT – одна з найвідоміших методологій аналізу і проектування інформаційних систем, введена в 1973 році Росом [11].З точки зору SADT модель може ґрунтуватися або на функціях системи, або на її предметах (планах, даних, устаткуванні, інформації і так далі). Відповідні моделі прийнято називати функціональними моделями і моделями даних. Функціональна модель представляє з потрібним ступенем деталізації систему активностей, які у свою чергу відображають свої взаємини через предмети системи. Моделі даних дуальні до функціональних моделей і є докладним описом предметів системи. Повна методологія SADT полягає в побудові моделей обох типів для точнішого опису складної системи. Проте, в даний час широке застосування знайшли тільки функціональні моделі.

Методологія SADT є сукупністю методів, правил і процедур, призначених для побудови функціональної моделі об'єкту якої-небудь наочної області. Функціональна модель SADT відображає функціональну структуру об'єкту, тобто всі дії, які може виконувати об’єкт, і зв'язки між цими діями. Основні елементи цієї методології ґрунтуються на наступних концепціях:

· графічне представлення блочного моделювання. Графіка блоків і дуг SADT-діаграми показує функцію у вигляді блока, а інтерфейси входу/виходу представлені дугами, які відповідно входять в блок і виходять з нього. Взаємодію блоків один з одним описують за допомогою інтерфейсних дуг, які виражають "обмеження", а ті в свою чергу показують, коли і яким чином функції виконуються і піддаються керуванню;

· строгість і точність. Виконання правил SADT вимагає достатньої строгості і точності, не накладаючи в той же час надмірних обмежень на дії аналітика. Правила SADT включають:

· обмеження кількості блоків на кожному рівні декомпозиції (правило 3-6 блоків);

· зв'язність діаграм (номери блоків);

· унікальність імен (відсутність імен, що повторюються);

· синтаксичні правила для графіки (блоків і дуг);

· розділення входів і керувань (правило визначення ролі даних).

· відділення організації від функції, тобто виключення впливу організаційної структури на функціональну модель.

Методологія SADT може використовуватися для моделювання широкого спектру систем і визначення вимог і функцій, а потім для розробки системи, яка задовольняє цим вимогам і реалізує ці функції. Для вже існуючих систем SADT може бути використана для аналізу функцій, що виконуються системою, а також для визначення механізмів, за допомогою яких вони здійснюються.

Результатом застосування методології SADT є модель, яка складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, що мають посилання один на одного. Діаграми - головні компоненти моделі, всі функції ІС і інтерфейси на них представлені як блоки і дуги. Місце з'єднання дуги з блоком визначає тип інтерфейсу. Керуюча інформація входить в блок зверху, тоді як інформація, яка піддається обробці, показана з лівого боку блоку, а результати виходу показані з правого боку. Механізм (людина або автоматизована система), який здійснює операцію, показаний дугою, що входить в блок знизу (рис.14.1).


Однією з найбільш важливих особливостей методології SADT є поступове введення все більших рівнів деталізації у міру створення діаграм, що відображають модель.

На рис.14.2, де приведено чотири діаграми і їх взаємозв'язки, показана структура SADT-моделі. Кожен компонент моделі може бути підданим декомпозиції на іншій діаграмі. Кожна діаграма ілюструє "внутрішню будову" блоку на батьківській діаграмі.

Рисунок 14.2 – Структура SADT-моделі.

Декомпозиція діаграм

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 2340; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.