Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теорія Excel i VBA
Алгоритми розрізняють за структурою на : лінійні, розгалужені, циклічні.

Лінійна структура використовується в алгоритмах, де одна дія виконується слідом за іншою послідовно в порядку розташування блоків , і при цьому жодна з дій не пропускається і не повторюється.

Розгалужена структура передбачає вибір виконання дії залежно від виконання певної умови, при цьому деякі дії можуть не виконуватися взагалі (пропускатися). Умова може бути простою і складною.

Циклічна структура використовується за необхідності повторень деяких дій (блоків). Перед кожним повторенням (циклом) змінюється значення одного або кількох даних.

Комбінуючи базові структури між собою, можна відтворювати алгоритм, що реалізує складний обчислювальний процес.

Структурна побудова алгоритму включає:

використання методу покрокової деталізації;

використання на кожному із зазначених кроків перелічених базових структур;

використання на кожному із зазначених кроків трьох перелічених базових структур;

аналіз створеного алгоритму – метод ручної “прокрутки” – перевірка правильності функціонування створеного алгоритму шляхом підставки вхідних значень і перегляду роботи алгоритму вручну.

 

Електронна таблиця (ЕТ)–це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці бухгалтерського , економічного чи статистичного характеру, а також для автоматизації математичних обчислень.

ЕТ складаються з клітинок, що утворюють рядки і стовпці.

Відображення даного залежить від формату його зображення.

Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок згідно з умовою конкретної задачі. Щоб побачити всі формули у таблиці, треба задати режим відображення формул у клітинках.

Обчислення в таблицях ведуться автоматично. Це означає, що зміна будь-якого вхідного даного одразу ж веде до обчислення всієї таблиці.

Адреси клітинок В3 чи С3 називають відносними

Абсолютною називається адреса, в якій є два символи $: один перед назвою стовпця, другий – перед номером рядка. Змішана адреса містить лише один символ $.

Копіювання формул і автоматичне пер обчислення у таблиці – це два основні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.

Надання таблиці бажаного вигляду називається форматуванням.

Деякі клітинки робочої таблиці, які мають суміжні сторони, утворюють діапазон клітинок.

Розгалудження в таблицях реалізують за допомогою функції ЯКЩО, яка використовується у формулах і має таку структуру:

ЯКЩО(<логічний вираз>;<вираз1>;<вираз2>).

Логічний вираз – це форма запису умови: простої або складеної.

Якщо умова істинна, то функція набуває значення першого виразу, інакше – другого. Складні умови записують за допомогою логічних функцій І та АБО.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 447; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.