Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ 3. Електродинаміка та електронна медична апаратура.. 84
Розділ 1. Метрологія і біометрія.. 5

Ужгород 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт для

Панаіт Т. І., Пуга Г. Д., Різак В. М.

«Медична і біологічна фізика»

студентів медичного факультету

ББК 77.58

УДК 378.661.r35

Панаіт Т. І., Пуга Г. Д., Різак В. М. Медична і біологічна фізи­ка: Методичні вказівки до лабораторних робіт для сту­ден­тів медичного факультету. ― Ужгород, 2007. ― 224 с.
ISBN 966–7619–42–7

 

 

Рецензенти:професор кафедри факультетської терапії,доктор медичних наук М. І. Фатула;

Завідувач відділом фотоядерних процесів ІЕФ НАНУ,
доктор фізико-математичних наук, професор В. Т. Маслюк

Технічний редактор: проф. В. М. Різак

Верстка: асп. Ю. Е. Зізда

 

ББК 77.58

УДК 378.661

 

ISBN 966–7619–42–7 © Панаіт Т. І., Пуга Г. Д.,
Різак В. М., 2007

Зміст

 

1.1. Лабораторна робота № 1.
Використання в медико-біологічних дослідженнях розподілу Гаусса. 17

1.2. Лабораторна робота № 2. Кореляційний аналіз зв’язків між випадковими змінними величинами в медицині 27

Розділ 2. Основи біомеханіки і молекулярних явищ.... 35

2.1. Лабораторна робота № 1. Вимірювання параметрів періодичних процесів.. 36

2.2. Лабораторна робота № 2. Заняття спектральної характеристики слуху аудіограми — на порозі чутності 42

2.3. Лабораторна робота № 3.
Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за допомогою капілярного віскозиметра.. 52

2.4. Лабораторна робота № 4.
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву краплини.. 64

2.5. Лабораторна робота № 5. Визначення параметрів оточуючого середовища.. 72

2.6. Лабораторна робота №6. Визначення тиску крові людини.. 77

3.1. Лабораторна робота № 1. Дослідження роботи випрямляча змінного струму.. 87

3.2. Лабораторна робота № 2. Вивчення роботи транзисторного підсилювача.. 95

3.3. Лабораторна робота № 3. Вивчення роботи електронного осцилографа.. 106

3.4. Лабораторна робота № 4. Вивчення роботи електрокардіографа.. 115

3.5. Лабораторна робота № 5. Дослідження апарата для УВЧ-терапії. 1233.6. Лабораторна робота № 6. Вивчення роботи реографа.. 130

3.7. Лабораторна робота № 7. Вивчення електронної діагностичної апаратури для реєстрації неелектричних процесів 137

3.8. Лабораторна робота № 8.
Вивчення апаратів електростимуляції на базі імпульсної техніки.. 140

Розділ 4. Квантовооптичні явища.. 147

4.1. Лабораторна робота № 1. Вивчення фізичних основ мікроскопії. 148

4.2. Лабораторна робота № 2. Вивчення фізичних основ рефрактометрії. 156

4.3. Лабораторна робота № 3. Вивчення основ спектрометричних вимірювань.. 162

4.4. Лабораторна робота № 4.
Визначення концентрації цукру у розчині поляризаційним методом... 169

4.5. Лабораторна робота № 5. Вивчення фізичних основ дифрактометрії. 178

4.6. Лабораторна робота № 6.
Визначення концентрації розчину за допомогою фотоелектроколориметра.. 188

Література 194

Додаток 1.1.1. 195

Додаток 1.2.1. 209

Основні фізичні константи.. 216

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 705; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.