Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основи метрології та біометрії
МЕТРОЛОГІЯ І БІОМЕТРІЯ

Розділ 1

Даний розділ практикуму охоплює основи сучасної метрології та біометрії. При його вивченні студенти повинні оволодіти системним підходом до біофізичних вимірів, різною медичною апаратурою та методами обробки результатів медико-біологічної інформації. До кожного лабораторного заняття необхідно вивчити: теоретичний матеріал по темі роботи; методику виконання лабораторної роботи.

Сьогодні є реальністю використання обчислювальної техніки в медицині, впровадження автоматизованих систем керування в лікувальних закладах, нагромаджений певний досвід використання ЕОМ в медицині та охороні здоров’я, в області наукової інформації та прогнозування науки. Сучасні методи діагностики і терапії немислимі без медичної техніки ― апаратури для реєстрації, передачі та обробки інформації (електро- і реокардіографи, електро- і реоенцефалографи), засобів активної дії на людину (фізіотерапевтична апаратура), комплексів рентгенівського обладнання, автоматичного лабораторного обладнання. Тому сучасному лікарю необхідний високий рівень фізико-технічної підготовки у вузі, який сприяв би постійному вдосконаленню знань в області медичної техніки.

Методи та засоби вимірювань, що використовуються у медицині, діагностична і лікувальна апаратура вимагають від медика спеціальних метрологічних знань та вмінь при вимірюванні і оцінці точності отриманих результатів.

Метрологія і біометрія — методики вимірів медико-біологічних величин за допомогою спеціальних технічних засобів та використання цих вимірів стосовно вивчення живих організмів — визначають своєрідність медицини як науки.

Мета будь-якого дослідження — встановити зв’язок між різними явищами і параметрами. Кількісну залежність між досліджуваними величинами отримують при вимірюваннях.

Вимірювання — це процес отримання та обробки інформації про вимірювану величину з метою визначення кількісного результату при її порівнянні з відповідною одиницею вимірювання.

Існує багато методів фізичних вимірів, які можна класифікувати за деякими ознаками:Прямі виміри полягають в безпосередній взаємодії об’єкта та вимірювального пристрою і відліку вимірюваної величини по шкалі приладу.

Посередні виміри полягають у визначенні шуканої величини за вимірами величини з похибкою, що має розмірність досліджуваної величини.

Порогові виміри встановлюють тільки факт наявності величини. Якщо виміри виконані одноразовим спостереженням, їх називають звичайними, а при багаторазових спостереженнях — статистичними.

Динамічні виміри — це такі, при яких вимірювана величина змінюється з часом.

 

Статичні виміри характеризуються незмінними або усеред­неними по часу фізичними величинами. Поряд із наведеною класифікацією виміри можна класифікувати і за іншими ознаками.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1466; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 2. АЛГЕБРА ТА ГЕОМЕТРІЯ: ОСНОВИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ
 3. Вступ. Основні терміни в галузі метрології
 4. Головною ж задачею курсу «Основи футурології – науки про майбутнє» є формування засад не зіпсованого ніякими ідеологемами ставлення до того часу, що змінить теперішній.
 5. Економічні основи діяльності та управління малим підприємством
 6. Економічні основи розвитку підприємництва та його види і форми. Інтереси підприємців та суспільства.
 7. Електричний струм у газах. Властивості газового розряду. Фізичні основи дії газорозрядних приладів. Струм в газах
 8. Задоволення потреб, та основи маркетингу.
 9. Закон Ампера. Фізичні основи роботи електричних машин, електромагнітних реле та електровимірювальних приладів. Закон Ампера
 10. І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 11. І. Основи педагогічної майстерності
 12. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.