Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні запитання. Послідовність виконання роботи
Послідовність виконання роботи

1. Ознайомитись з будовою електрокардіографа. Підготувати прилад до роботи. Підключити кабель відведень.

2. Провідники кабеля відведень приєднати до електродів:

R (червоний) — на правій руці, L (жовтий) — на лівій руці, F (зелений) — на лівій нозі, N (чорний) — на правій нозі.

3. Записати електрокардіограму. Записати калібровочний сигнал. За калібровочним сигналом визначити масштаб напруги.

4. Знаючи масштаб напруги і висоту зубців, визначити Е.Р.С. зубців. За швидкістю руху стрічки визначити масштаб часу. За масштабом часу і відстанню між зубцями визначити часові інтервали зубців.

5. Результати амплітудних і часових значень зубців та інтервалів ЕКГ занести в таблиці 3.4.1 і 3.4.2.

6 .Записати ритм роботи серця – часовий інтервал “t” між зубцями R-R. Обчислити частоту серцевих скорочень (ЧСС) за формулою:

 

Таблиця 3.4.1. Вимірювання амплітуди зубців.

  Калібровочний сигнал Амплітуда зубців
Р Q R S T
Норма, мВ   £0,25 £0,6 £2,5 £0,6 £0,6
Висота зубців, мм            
Е.Р.С. зубців, мВ            

 

Таблиця 3.4.2. Вимірювання часових інтервалів.

  P-Q Q-R R-S S-T P-T R-R
Норма ,с £0,2 £0,05 £0,05      
Відстань, мм            
Тривалість, с            

 

ЧСС = ,
де t — значення часового інтервалу в с.

7. Написати висновки.

1. Біопотенціали та їх природа.

2. Фізичні основи теорії Ейнтговена.

3. У чому полягає відмінність між двома розглянутими концепціями ЕКГ?

4. Визначення електрокардіограми і векторкардіаграми.

5. Принцип роботи електрокардіографа.


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.