Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вивчення фізичних основ мікроскопії

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Лабораторна робота № 1

КВАНТОВООПТИЧНІ ЯВИЩА

Розділ 4

Послідовність виконання роботи

1. З’єднати вихід генератора прямокутних імпульсів

з входом RC-кола.

2. Замалювати з екрана осцилографа графік залежності

UC(t) і визначити параметри імпульсу.

3. З’єднати вихід генератора прямокутних імпульсів

з входом СR-кола.

 

Таблиця 3.8.1.

Назва напруг Т, mс t, mc A, V
Uвих      
UR      
Uб      

 

4. Замалювати з екрана осцилографа графік залежності

UR(t) і визначити параметри імпульсу.

5. Зняти часові залежності напруг мультивібратора:

Uвих(t), UR(t), Uб(t). Дані внести в таблицю 3.8.1.

6. Зробити аналіз результатів.

7. Одержати часову залежність напруги на виході

блокінг-генератора: Uвих(t). Замалювати.

8. Визначити параметри імпульсу. Зробити висновки.

9. В лабораторії по паспорту ознайомитись

з роботою дефібрилятора.

Контрольні запитання

1. Який механізм дії імпульсних струмів на біотканини?

2. Параметри імпульсів.

3.Принцип дії мультивібратора.

4. Принцип роботи блокінг-генератора.

5. Функції RC та СR — ланцюжків.

6. Особливості імпульсів дефібрилятора

та їх використання.


На лабораторних заняттях даного розділу вивчається будова оптичної апаратури, методика фізичних вимірювань, яка використовується в медицині і біології, закономірності випромінювання, поглинання і поширення світла. Оптичні методи знаходять широке використання в теоретичній і практичній медицині. Мікроскопи, рефрак­тометри, поляриметри, нефелометри, фотоелектричні колориметри, спектрофотометри, лазери — це далеко не повний перелік оптичних приладів, що застосовуються в клініках, санітарно-епідеміологічних станціях, лабораторіях медико-біологічного профілю.

Квантовооптичні явища, що відбуваються під дією світла, є теоретичною основою молекулярної і квантової біофізики. Багато процесів в організмі людини відбуваються на молекулярному і атомному рівні, пов’язані із зміною станів атомів молекул, і для їх вивчення знання закономірностей квантовооптичних явищ є необхідними.Розуміння природи світла, його основних властивостей, законів взаємодії з речовиною і біооб’єктами для медиків та біологів важливе в двох основних напрямках:

— вивчення процесів, які відбуваються в біосистемах при поглинанні променевої енергії (фотобіологічні процеси);

— використання оптичних приладів для вивчення біооб’єктів, терапії та діагностики.

 


Мета роботи: вивчити будову мікроскопа, навчитися визначати його збільшення (кратність) і геометричні розміри мікрооб’єктів.

Обладнання: біологічний мікроскоп, окулярний мікрометр, об’єктний мікрометр, мікрооб’єкти.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 544; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.