Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 3 страница

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

СТРУКТУРА ОСВІТИ:дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта.

СУБВЕНЦІЯ— грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом місцевому бюджету з метою забезпечення ним реалізації конкретних цілей і може бути обумовлена вкладенням коштів з боку отримувача; при нецільовому використанні кошти підлягають поверненню.

СУБСИДІЯ— грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом місцевому бюджету з метою забезпечення ним реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладення коштів з боку отримувача; при нецільовому використанні кошти підлягають поверненню.

СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАЮ (ПРАЮ ГРОМАДЯНИНА)— передбачена певною нормою права можливість суб'єкта поводитися певним чином.

ТВОРЧА СПІЛКА— добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахово­го напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ— це ініціативна, самостійна діяль­ність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА КРАЇНИскладається з: транспорту загального користування (залізничний, морський, річковий, автомо­більний і авіаційний, а також міський електротранспорт і метрополітен); промислового залізничного транспорту; відомчого транс­порту; трубопровідного транспорту; шляхів сполучення загального користування. ,

ФАКТИЧНОЮ ПІДСТАВОЮ АДМІНІСТРАТИВ­НОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІє наявність у діянні особи складу адміністративного правопорушення (проступку). ФІЛАРМОНІЯ— заклад, метою якого є організація музичного виконання (концертів) і пропаганда музичного мистецтва.

ФІНАНСИ— це система суспільних відносин, серцевину яких складають грошові фонди, призначені для забезпечення функціону­вання віх галузей та сфер суспільного життя (економіки, адміністративно-політичної та соціально-культурної сфер).

ФОРМА ВИНИ— встановлена законом певна взаємовідповідність (поєднання) елементів свідомості і волі особи, що характеризує її психічне ставлення до скоєного, виражене у формі умислу або необережності.ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ— це зовнішньо-вираже­на дія — волевиявлення органу виконавчої влади (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети. Серед правових форм державного управління виділяють: встановлення норм права, їх застосування, укладення адміністративних договорів, здійснення юридично значу­щих дій, провадження організаційних дій, виконання матеріально-технічних операцій.

ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ— основний напрямок управлінської діяльності, за допомогою якого виконуються державні завдання та досягається мета, яку ставив законодавець в нормах адміністративного права.

центральні органи зі спеціальним стаТУСОМ— особливий вид органів виконавчої влади, всі питання організації, діяльності та взаємовідносин яких з іншими органами вирішуються в індивідуальному порядку шляхом прийняття відповідних законів.

ЮРИДИЧНА ОСОБА— організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Вона наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

ЮРИДИЧНІ (СПЕЦІАЛЬНІ) ГАРАНТИ— правові засоби (юридич­ні норми та інститути), покликані забезпечувати реальність прав та обов'язків особи.

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ— факти, з наявністю яких законодавець пов'язує виникнення, зміну або припинення правових відносин.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.