Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види підприємництва, їх особливості та сфери використання

Тема 2. Види підприємницької діяльності

 

Підприємницька діяльність дуже різноманітна. Враховуючи, що будь-який бізнес в тій чи іншій мірі пов’язаний з основними фазами відтворювального циклу - виробництво продукції та послуг, обмін та розподіл товарів, їх споживання - можна виділити слідуючи види підприємницької діяльності: виробниче підприємництво, комерційне, фінансове, консультативне (консалтинг), інноваційне.

Інноваційне поки що в багатьох випадках розглядається як підвид виробничого підприємництва.

Кожний з названих видів підприємництва розподіляється на декілька підвидів. В загальному вигляді існуючі види та підвиди підприємництва (крім інноваційного, який буде розглянутий окремо) можна представити у вигляді схеми (рис. 2.1) .

Виробниче підприємництво слід вважати основним, ведучим видом підприємництва. Тут здійснюється виробництво товарів, послуг, робіт, створюються певні матеріальні і духовні цінності.

Цей вид підприємництва в Україні поки що дуже занедбаний. Необхідно виконати значну структурну перебудову в промисловості, сільському господарстві, будівництві, щоб надати йому певний поштовх у розвитку. Без зрушень у цій сфері підприємництва неможливо досягти чогось суттєвого в інших видах підприємництва.

Найбільший розвиток у перші роки переходу до ринку в Україні отримало комерційне підприємництво. Воно характеризується операціями та угодами з купівлі-продажу товарів та послуг. Тут швидше можна отримати віддачу і комерційне підприємство є більш рентабельним. Ця сфера, що була в значній мірі обмежена раніш, стала стрімко розвиватися головним чином як приватне, індивідуальне підприємництво. Сюди спрямували свої зусилля багато енергійних, ініціативних людей. Якщо виробнича діяльність забезпечує, як правило, 10-12 % рентабельності, то комерційна - 20-30 %, а дуже часто й вище. Особливо при дефіциті товарів.

Фінансове (фінансово-кредитне) підприємництво має в якості сфери діяльності обіг грошових коштів, обмін вартостями. Фінансова діяльність проникає і в виробничу, і в комерційну, але вона може бути і самостійною: банківська, страхова справи тощо. 

 

 
 

                   
 
 
         
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
               
       
 

   
 
 
 
 
 
 
 

           
   
 
 
 
   
 
 
               
       
 
 


Рис. 2.1. Види підприємницької діяльності

 

Фінансова справа передбачає не таку високу норму рентабельності, як попередні види підприємницької діяльності. ЇЇ розмір може складати 5-10 %. В Україні зараз у зв’язку з недостатнім розвитком фінансового підприємництва рентабельність поки що вища.

В останні роки в Україні все більше розвивається така перспективна форма як консультативне підприємництво (консалтинг). Воно має багато напрямків і, зіставляючи рівень його розвитку в Україні з іншими розвиненими країнами, можна зробити висновок, що в найближчі роки консалтинг буде швидко розвиватися.

Зі зростанням рівня розвитку економіки зростає значення використання досягнень науково-технічного прогресу, нововведень у широких масштабах. Інколи інноваційне підприємництво розглядається як складова частина виробничого підприємництва, але в подальшому в Україні воно виходить на самостійний шлях. Найбільш повно сутність цього виду підприємництва проявляється в нововведеннях (створенні та економічній реалізації новинок), де створюється нова, така що раніш не існувала, комбінація факторів (чинників) виробництва (нова виробнича функція).

На жаль, найважливіша конкурентна перевага - рівень розвитку науки та інтелектуальна продукція (патенти, ноу-хау, інформація), використовуються в нашій країні дуже слабко. В українській економіці поки що мало господарюючих суб’єктів, що здійснюють в повній мірі інноваційне підприємництво. Ситуація у даному випадку пов’язана зі складністю сприйняття та практичного переходу на інноваційну систему господарювання після довгих років примусового перерозподілу та концентрації ресурсів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.