Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок. Формування культури безпеки життєдіяльності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Формування культури безпеки життєдіяльності

Культура безпеки життєдіяльності це сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і норм прийнятої поведінки, спрямованих на підтримку самодисципліни, як цілі підвищення рівня безпеки.

Популяризація культури безпеки життєдіяльності у дітей і молоді організовується і здійснюється МНС спільно з центральними органами з питань науки і освіти в області сім'ї, молоді і спорту, громадськими організаціями, шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних і всеукраїнських змагань по безпеці життєдіяльності, учбово-тренувальних зборів і польових таборів, а також в участі команд переможниць в змаганнях міжнародного рівня. Фінансування заходів по формуванню у дітей і молоді культуру безпеки життєдіяльності здійснює МНС, центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки, центральним органом виконавчої влади в області сім'ї, молоді і спорту, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

 

Не знання заходів ЦЗ в області захисту населення, територій і об'єктів господарювання (ОГ) може привести до трагічних результатів. У людей що не знають, що робити в ЧС трохи шансів залишитися в живих і врятувати довірених їм людей. Кожен керівник, що є начальником ЦЗ зобов'язаний знати ці заходи. Не знаючи їх, він наражає на небезпеку себе і людей довірених йому державою на випадок НС. Представлена вище глава закону України про ЦЗ повністю відбиває вимоги що пред'являються при проведенні заходів ЦЗ в області захисту населення, територій і об'єктів господарювання (ОГ).

 

 

Зміст теми

Вступ

1.Основні функції захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Сповіщення і інформування по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.Організація евакуаційних заходів.

3.Укриття населення в захисних спорудах. Інженерний захист.

4.Індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри.

5.Медицинская і психологічний захист. Медичні засоби індивідуального захисту.6.Радіаційний, хімічний захист. Організація дозиметричного і хімічного контролю.

7.Захист від впливу біологічних засобів.

8.Навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях.

 

Висновок

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. «Про Цивільну оборону України»: Закон України № 2974 // Відомості Верховної Ради України. - 1993.

2. Положения «Про Цивільну оборону України»: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 299. - 1994.

3. Положения «Про єдину державну систему запобігання та регулювання на НС техногенного та природного характе­ру»: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198.-К., 1998.

4. Акимов Н.И Гражданская оборона на объектах сельскохо­зяйственного производства: Учебник. - М.:Колос, 1984. - С.80-127.

5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборо­на: Навч. посібник. - Львів:Афіша, 2000. - С.19-22; С.39- 41; С.97-138.

6. Желібо С.П., Завірюха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності-: Навч. посібник. -К.:Каравела, 2004.

7. Николаев Н.С. Гражданская оборона на объектах АПК: Учебник. - М.:Агропромиздат, 1990. - С.112-162.

8. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Навч. посібник. - К.:Урожай, 1994. - С.231-269, 2007.-стр. 328-403

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 569; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.