Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні положення. 1. Гражданская оборона: Учебник для вузов / В

СПИСОК ЛітературИ

1. Гражданская оборона: Учебник для вузов / В. Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшнев, Н.И.Акимов. Под ред. Д.И. Михайлика. – М.: Высш. школа, 1986. – С. 79-103.

2. Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Захисні споруди та розрахунок сховища».

3. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник / Г.П. Демиденко, Е.П. Кузьменко, П.П. Орлов и др.: Под ред. Г.П. Демиденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Вища школа. 1989. – С. 212-240.

Техногенні та природні НС в сучасних умовах відносяться до найбільш вірогідних джерел аварій на ОГД, які завдають шкоди довкіллю, спричиняють збитки економіці і часто призводять до жертв серед населення. Забезпечення захисту робітників і населення є одним з основних завдань ЦЗ (ЦО). Захист населення і ОГД в умовах НС може бути досягнутий завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, що спрямовані на усу-нення або на максимальне зниження впливу вражаючих факторів.

При отриманні інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в усіх органах управління ЦО та з НС передбачається виконання наступних організаційних заходів:

- уточнення порядку оповіщення і збору всього персоналу у робочий та неробочий час, доведення до усіх співпрацівників порядку дій при виникненні НС;

- збір та уточнення інформації про обставини, що створилися у районі аварії, катастрофи або стихійного лиха;

- посилення контролю щодо стійкості роботи технологічного і диспетчерського зв’язку, всіх ланок управління, перевірка технічного стану та приведення у готовність резервних каналів зв’язку;

- формування і підготовка до роботи груп фахівців для здійснення розвідки можливих осередків аварій, катастроф та небезпечних зон;

- підготовка текстів повідомлень про порядок дій працюючого персоналу, населення при виникненні надзвичайних ситуацій;

- приведення в готовність захисних споруд.

Інженерний захист робітників і службовців ОГД – це їх захист із використанням інженерних споруд: сховищ та протирадіаційних укриттів. Він досягається завчасним проведенням інженерних заходів з будівництва і оснащення захисних споруд з урахуванням умов розташування об’єкта і вимог будівничих норм і правил. Ефективність проведення зазначених інженерних заходів потребує подальшої оцінки.Оцінка укриття працівників ОГД в захисних спорудах полягає у визначенні показників, які мають відповідати наступним умовам:

- загальна місткість захисних споруд на об’єкті дозволяє укрити найбільшу працюючу зміну;

- захисні властивості споруд відповідають таким, що вимагаються, тобто забезпечують захист від всіх уражаючих факторів, які очікуються на об’єкті у надзвичайних ситуаціях;

- система життєзабезпечення захисних споруд забезпечує безперервне перебування в них людей не менше 2-х діб;

- розміщення (віддалення) захисних споруд від місць роботи дозволяє людям укритися за сигналами сповіщення ЦЗ (ЦО) у встановлені терміни;

- сховища і протирадіаційні укриття (ПРУ) своєчасно приводяться в готовність для прийому людей (протягом 12 годин після введення надзвичайної ситуації);

- працівники навчені правильним діям за сигналами сповіщення ЦЗ (ЦО);

- система сповіщення діє оперативно і надійно.

Оцінка укриття в захисних спорудах проводиться для екстремальних умов роботи об’єкта (цеху).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 296; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.