Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вихідні дані. На об’єкті розташовано сховище, яке вбудоване всередині виробничого комплексу, перекриття нижче поверхні землі





Оцінка захисних споруд за можливістю захисту від факторів ядерного вибуху

Необхідно передбачити будівництво ШБС місткістю 126 чол., або обладнати під захисну споруду інше заглиблене приміщення.

На цьому етапі оцінюється можливість надійного захисту тих, хто укривається, від впливу надлишкового тиску ударної хвилі і іонізуючих випромінювань, які очікуються на об’єкті від ядерного вибуху.

Завдання 2. Оцінити захисну споруду об’єкта господарської діяльності за можливістю захисту від дії надлишкового тиску ударної хвилі і іонізуючих випромінювань, які очікуються на об’єкті.

Характеристика перекриття сховища :

– залізобетон (бетон), h1 = hг = 25 см;.

– ґрунтова обсипка, h2 = hб = 40 см.

– Очікувана потужність вибуху, q = 50 кТ;

– вид вибуху, наземний;

– віддалення, R = 4,7 км;

– швидкість середнього вітру, 50 км/год.;

– час початку опромінювання працівників, tп = 1 год.

– захисні властивості споруди від впливу надлишкового тиску ударної хвилі вибуху, ∆Рфзах =100 кПа.

Довідкові дані. Всі довідкові дані беруться із відповідних таблиць, які наведені в [3].

Послідовність оцінки:

1. Визначити захисні властивості споруди від впливу надлишкового тиску ударної хвилі, ∆Рфзах, на який розраховані елементи конструкції захисної споруди.

∆Рф.зах береться з характеристики даної споруди. У прикладі – відповідно до вихідних даних ∆Рфзах = 100 кПа.

За віддаленням R = 4,7км; видом вибуху - наземний; потужністю ядерного вибуху - 50кт необхідно увійти в [3, с. 212-213] і визначити значення надлишкового тиску (DРф) ударної хвилі, що очікується в районі об'єкта під час вибуху, тобто ∆Рф = 11кПа.

Оскільки захисна споруда побудована з розрахунку витримати надлишковий тиск ∆Рфзах=100 кПа, а за розрахованими умовами ∆Рф = 11 кПа, то ∆Рфзах=100 кПа > ∆Рф = 11 кПа .

Робимо висновок, що захисна споруда у даному прикладі стійка до дії надлишкового тиску ударної хвилі.

2. Визначити захисні властивості споруди від впливу іонізуючого випромінювання під час радіоактивного забруднення місцевості за коефіцієнтом ослаблення дії радіоактивного забруднення місцевості, КослРЗ

Він залежить від:

- умов розташування сховища (вбудоване або окремо розташоване);

- матеріалу перекриття захисної споруди і його товщини.

Захисні властивості споруди від впливу іонізуючого випромінювання під час радіоактивного забруднення місцевості можуть бути приведені в характеристиці сховища або знайдені розрахунковим шляхом за виразом

, (3.1)

де Кр – коефіцієнт, який враховує умови розташування сховища;



hi – товщина i-го захисного шару сховища, см (див. вихідні дані);

di – товщина шару половинного ослаблення радіації для різних матеріалів.

Рішення:

За умовами вхідних величин сховище вбудоване всередині виробничого комплексу, перекриття нижче поверхні землі. За таблицею 11.3, яка наведена в [3, с. 119], визначити коефіцієнт умов розташування сховища (Кр), Кр = 8.

Визначити товщину шару половинного ослаблення від дії радіаційного забруднення (dРЗ, см) для різних матеріалів перекриття сховища.

З таблиці додатку 11[3, с. 223] товщина шару половинного ослаблення дії радіаційного забруднення дорівнює:

- для ґрунту dРЗг = 8,1 см;

- для бетону dРЗб = 5,7 см.

За формулою (3.1) визначаємо коефіцієнт ослаблення дії радіаційного забруднення КослРЗ

Даний коефіцієнт показує, у скільки разів зменшується дія радіоактивного забруднення місцевості на людей, якщо вони будуть перебувати у сховищі.

3. Визначити максимальну дозу опромінювання (ДРЗ відкр), яку можуть отримати працівники на відкритій місцевості території ОГД при однократному опромінюванні протягом 4-х діб за формулою

ДРЗ відкр = 5Р1max ·(tп - 0,2 - tк - 0,2), (3.2)

де tп – час початку опромінювання людей від моменту вибуху (аварії), практично це час повного випадання радіоактивних опадів, tп=1год (величина постійна);

tк – час закінчення опромінювання працівників від моменту вибуху (аварії), год.

Рішення:

Оскільки допустима доза опромінювання, згідно нормативним документам у надзвичайних ситуаціях і у воєнній час при однократному (протягом 4-х діб) опроміненні Д1=50Р, то тривалість однократного опромінення (в годинах) дорівнює 24×4= 96 годин.

Час закінчення опромінювання tк можна вважати таким, що дорівнює

tк = tп + 96 = 1 + 96 = 97 год.

Необхідно визначити рівень радіації на осі сліду ядерного вибуху через 1 годину після вибуху

Потужність вибуху – 50 кТ З додатку12, с. 234 [3]
Вид вибуху – наземний Р1max на 4 км = 2200 Р/год
Відстань R – 4,7 км Р1max на 6 км = 1400 Р/год
Швидкість середнього вітру – 50 км/год Р1max на 4,7км = 1900 Р/год

За формулою 3.2, визначити максимально можливу дозу опромінення, яку можуть отримати працівники на відкритій місцевості території ОГД

ДРЗвідкр = 5×1900×(1-0,2 - 97-0,2) = 9500×0,6 = 5700 Р

Потрібний (допустимий) коефіцієнт ослаблення радіації сховищем визначається за формулою

Косл.потр = ДРЗвідкр : Д1 = 5700 : 50 = 114,

де Д1 – дозволена однократна доза опромінювання людей (у надзвичайних ситуаціях та у воєнний час) протягом 4-х діб, Д1=50 (постійна величина).

Порівняти розрахований коефіцієнт ослаблення дії радіоактивного забруднення місцевості КослРЗ з потрібним (допустимим) коефіцієнтом Косл.потр. Якщо КослРЗ ≥ Косл.потр, то за захисними властивостями від дії радіоактивного забруднення сховище забезпечує захист робочого персоналу ОГД. Якщо КослРЗ < Косл.потр, то сховище не забезпечує захист людей від дії радіоактивного забруднення місцевості.

Для підвищення захисних властивостей сховищ повинна розглядатися можливість підсилення їх перекриття.

В даному випадку КослРЗ ≥ Косл.потр, тобто 8719 > 114.

Висновок. Захисні властивості сховища повністю забезпечують захист працівників від дії іонізуючих випромінювань радіоактивного забруднення місцевості. Разом з тим місткість сховища обмежена, тому що за розрахунками можливо укрити тільки 83% (624 чол.) працівників, КзахРЗ = Км = 0,83;





Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 350; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.