Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив роботи пристроїв підвищення надійності на енергозбереження

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вплив якості електроенергії на втрати

Невідповідність показників якості ЕЕ нормативним значенням приводить до додаткових втрат ЕЕ.

Збиток від неякісної ЕЕ має технологічну і електромагнітну складову. Технологічна складова виявляється в зниженні і кількості і якості продукції, що випускається внаслідок впливу якості ЕЕ на продуктивність механізмів. Електромагнітна складова збитку визначається взаємним впливом елементів енергосистеми і виражається або в зниженні енергетичних показників роботи енергоустаткування і терміну його служби або в аварійних відмовах елементів (збої в роботі автоматики, ЕОМ, пошкодження конденсаторів і т.д.)

З всіх показників якості ЕЕ найбільший збиток у споживачів викликають відхилення напруги. А для сільських мереж ще і несиметрія напруги. При зниженні U втрати зростають. Збільшення U позначається на втратах в електроспоживачах неоднозначно.

Коливання напруги в мережах з різко перемінним навантаженням приводять до збільшення втрат ЕЕ в струмоведучих частинах АЕД не більш ніж на 2%, в синхронних двигунах на 10% [2, кн 5].

Особливо чутливі до ∆V освітлювальні установки, телевізори, комп'ютери. Від‘ємні ∆V знижують освітленість приміщень, ускладнюють запалювання люмінесцентних ламп і ДРЛ, погіршують зображення на екранах моніторів. Позитивні ∆V викликають зорову стомлюваність, скорочують термін служби освітлювальних і побутових приладів.

Втрати ЕЕ від наявності вищих гармонічних складових збільшуються на (2…4 )%. Особливо великі втрати потужності в трансформаторах, АЕД і генераторах). У ряді випадку ці втрати потужності можуть привести до недопустимого перегріву обмоток і передчасного старіння ізоляції. Так, при Кн.с = 5% (що допустимо) протягом 2 років tgδ паперово-масляних конденсаторів збільшується в 2 рази. При Кн.с = 4% термін служби АЕД скорочується в 2 рази.

Для підвищення надійності електропостачання в мережах широко використовуються засоби автоматизації – АЧР (автоматичне частотне розвантаження), АПВ (автоматичне повторне включення), АВР (автоматичне включення резерву), РПН (регулювання під напругою) (ПБЗ) (перемикачі без збудження). Вплив роботи цих пристроїв на енергетичні показники електроспоживачів неоднозначні. Навіть нетривале відключення напруги (від частки секунди до декількох секунд), пов'язані з роботою мережевої автоматики можуть привести до розладу технологічних процесів, Наприклад, запуск технологічних ліній ЗАВ, АВМ, ОПК, комбікормових заводів тощо можливий тільки після повного очищення робочих машин від залишків сировини, на що витрачається декілька годин.

Будь-яке відключення напруги майже завжди приводить до поломки працюючого інструмента металообробних станків.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.