Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз альтернативних варіантів проекту та формування плану маркетингу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для того, щоб переконатися в необхідності того чи іншого альтернативного варіанту міжнародного проекту, необхідно досконало вивчити потенційних споживачів продукції, рівень конкуренції на ринку, характеристику кінцевого результату проекту.

1. Аналіз споживачів продукції проекту проводиться в такій послідовності:

- збирається інформація про споживачів конкретної продукції;

- визначається цільовий ринок (орієнтація на широке коло споживачів – масовий маркетинг, орієнтація на сегмент або декілька сегментів ринку);

- виявляються потенційні споживачі;

- визначаються масштаби попиту.

2. Після аналізу споживачів аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів:

- визначаються їх можливості;

- що мотивує конкурентів;

- як ведуть себе конкуренти або можуть повести в тій чи іншій ситуації;

- порівняння продукту свого проекту з продукцією конкурентів за якісними і кількісними показниками.

Аналіз споживачів і конкуренції є основою відбору варіанту проекту за ринковими критеріями.

3. Визначаються характеристики кінцевого результату проекту та обираються життєздатні варіанти проекту на підставі аналізу показників ефективності.

Результатом цих трьох типів досліджень є план маркетингу, що визначає місію міжнародного проекту – кінцеві результати та набір потреб, що задовольняються (рис.11).

Місія є основою для визначення цілей. Оптимальним є маркетинговий план, що включає 6-8 цілей – виробництво продукції та надання послуг щодо проекту; передбачувані ціни на результати проекту; способи доведення проекту до споживача; розповсюдження інформації про проект; потенційні споживачі; конкуренти. На основі цих цілей конкретизуються задачі, які визначають що, коли і кому треба
зробити для досягнення мети.

Рис.11. Структура маркетингового аналізу міжнародного проекту

Маркетингові плани представляють менеджерам міжнародного проекту в 2 етапи: спочатку як стратегічний план, а пізніше як план реалізації стратегій. План маркетингу також стає однією із складових бізнес-плану, який створюється для оцінки і обґрунтування реалізації міжнародного проекту в умовах конкуренції та являє собою детальний виклад цілей та шляхів їх досягнення і враховує оцінку сильних і слабких сторін проекту, аналіз ринку, інформацію про споживачів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 742; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.