Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Навчальні задачі. 1.Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале підприємство з виробництва столярних виробів

1.Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале підприємство з виробництва столярних виробів. Придбання устаткування обійдеться в 50 тыс. грн., які у разі альтернативного використання могли б щорічно приносити 5000 грн. доходу. Устаткування розраховане на 10 років використання. Наймання працівників обійдеться в 2100 грн. щомісячно, річна орендна плата за приміщення складе 4000 грн., а на закупівлю сировини, матеріалів. електроенергії потрібно 15000 грн. за рік. За Вашими підрахунками, сукупний виторг складе 69300 грн. На аналогічному підприємстві Вам пропонували обійняти вакантну посаду менеджера з щорічною заробітною платою 4200 грн. Розрахуйте величини бухгалтерського, економічнго і нормального прибутку підприємства. Чи вигідним для Вас виявиться відкриття свого бізнесу?

2.Пан Черкавський працював менеджером у державній друкарні і отримував 24000 грн. заробітної плати за рік, але прийняв рішення відкрити власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому в 32000 грн., оренда устаткування - 64000 грн.. Для оплати ліцензії він був вимушений зняти 1000 грн. з особистого термінового депозиту в "Приватбанку" в 20000 грн., на які налічувалося 20% річних. Витрати на сировину і матеріали склали 10000 грн. за рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг складає 200000 грн. Визначте величину бухгалтерського і економічного прибутку підприємця і поясніть, чи було доцільним його рішення організації власного бізнесу.

3.Припустимо фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції в короткостроковому періоді. Її постійні витрати складають 60 тис. грн. Динаміка змінних витрат представлена в таблиці.

Обсяг випуску, Q (ед.) Змінні витрати, VC (тис. грн.) Постійні витрати, FC (тис. грн.) Сукупні витрати, TC (тис. грн.) Граничні витрати, MC (тис. грн.) Середні постійні витрати, AFC (тис. грн.) Середні змінні витрати, AVC (тис. грн.) Середні загальні витрати, AC (тис. грн.)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

А) На основі наведених даних розрахуйте і представте у вигляді таблиці усі види витрат.Б) Побудуйте на першому графіку лінії сукупних, постійних і змінних витрат. Поясніть форми отриманих ліній.

В) Побудуйте на другому графіку лінії середніх показників витрат і граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх загальних і середніх змінних витрат.

Г) Визначте, як кожна з наступних подій вплине на величину різних видів витрат і розміщення їхніх кривих:

1. внаслідок підвищення залізничних тарифів виросли транспортні витрати фірми;

2. збільшилися витрати на рекламу продукції;

3. скоротився управлінський персонал;

4. з виробництва звільнена частина робітників;

5. збільшилася орендна плата за приміщення;

6. збільшилися ціни енергоносіїв.

4.Менеджер втратив звітність за витратами фірми. Її колеги спільними зусиллями змогли відновити тільки декілька цифр. Але Вам для аналізу діяльності фірми потрібні усі дані. Спробуйте їх обчислити.

Q FC AFC AVC VC AC MC TC
             
           
           
           
    30,25        
      37,8    

5.Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

А) в якому часовому періоді працює фірма: короткостроковому чи довгостроковому? Обґрунтуйте відповідь.

Б) Якій площі відповідають змінні витрати (VC) виробництва обсягу Q0?

В) Якій площі відповідають сукупні витрати (TC) на цьому ж обсязі виробництва?

Г) Якій площі відповідають постійні витрати (FC) на цьому обсязі виробництва?

Д) Як змістяться всі криві графіка, якщо фірма вирішить скоротити частину робітників?

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 1309; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.