Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Навчальні задачі. 1.Уважно розглянете графік і дайте відповідь на такі питання:

1.Уважно розглянете графік і дайте відповідь на такі питання:

А) Яку модель зображено на графіку? Позначте відповідні криві.

Б) В якій ринковій структурі функціонує фірма? Поясніть.

В) Якою є ціна на продукцію фірми?

Г) Чому дорівнюють постійні витрати фірми при нульовому обсязі випуску? При обсязі випуску 30 одиниць продукції?

Д) При яких обсягах випуску фірма отримує нульовий економічний прибуток?

Е) Чому дорівнюють змінні витрати фірми при обсязі випуску 40 одиниць?

Д) За якого обсягу випуску фірма максимізувала економічний прибуток?

2. На основі наведеного графіка витрат конкурентної фірми дайте відповіді на наступні запитання:

А) За якого рівня ціни фірма буде беззбитковою?

Б) При якому рівні ціни фірма буде готова зупинити виробництво?

В) При якому рівні ціни ця фірма може максимізувати прибуток?

 

3.Меблева фабрика має постійні витрати в 390 грош. од. Ціна одиниці виробу 200 грош. од. Заповнивши таблицю визначте, який обсяг продукції повинна виробляти фірма, щоб отримати максимальний прибуток, якщо вона діє на абсолютно конкурентному ринку. Рішення підтвердить графіком.

 

Q FC VC TC AFC AVC AC MC TR π
               
               
               
               
               
               

4.Абсолютно конкурентна фірма нарощує обсяги виробництва в короткостроковому періоді від 0 до 10 одиниць продукції. Її постійні витрати складають 60 грош. од. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:Q FC VC TC AFC AVC AC MC TR50 π50 TR40 π40 TR30 π30
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

А) Розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми; визначте величину сукупного прибутку (збитків) фірми за наступними ринковими цінами: , , .

Б) Побудуйте необхідні лінії і визнчите оптимальний обсяг виробництва методом TRTC.

В) Побудуйте необхідні лінії і визначте оптимальний обсяг виробництва методом MRMC.

Г) Визначте, за якою ціною фірма буде готова зупинити виробництво.

5. Сукупні витрати конкурентної фірми, що працює у короткостроковому періоді задаються рівняннями: . Визначте:

А) Аналітичний вираз для граничних, середніх сукупних та середніх змінних витрат.

Б) Який обсяг продукції буде виробляти фірма у короткостроковому періоді, якщо ринкова ціна на її продукцію становить 40 грн. за одиницю, якими при цьому будуть результати діяльності фірми?

В) Який обсяг продукції конкурентна фірма вироблятиме у довгостроковому періоді, якщо її витрати залишаться незмінними і ?

Г) Що відбудеться, якщо рівноважна ринкова ціна довгострокового періоду встановиться на рівні 21 грн. за одиницю?

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 717; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.