Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Навчальні задачі
1.В результаті інвестицій у розмірі 10000 грн. на початку року очікується віддача в розмірі 1500 грн кожного року (в кінці року). Чи вигідними є такі інвестиції якщо ставка відсотка дорівнює 10%?

2.Університет для видавництва власних підручників має намір інвестувати 800 тис. грн. у придбання друкарського обладнання, яке буде слугувати 3 роки, ліквідаційна вартість якого становитиме 20 тис. грн. Процентна ставка становить 20%. Прогнозовані рівні випуску і витрат друкарні:

Показники 1 рік 2 рік 3 рік
Обсяг реалізації, шт.
Ціна підручника, грн.
Середні витрати, грн

Визначте чисту дисконтовану вартість даного інвестиційного проекту та зробіть висновки доцільності інвестування.

3.Фірма хоче взяти в оренду верстат, який коштує 20000 грн і слугує 5 років. Визначте, якою повинна бути річна орендна плата за експлуатацію верстата, якщо процентна ставка становить 10%?

4. Площа земельних угідь складає 120 га. Попит на землю задається рівнянням , де - ставка ренти у грн. за один гектар, а - площа використовуваної землі. Ставка банківського відсотка – 10%.

Визначте та проілюструйте рішення графічно:

А) Рівноважну ставку ренти.

Б) Ціну одного гектара землі.

В) Якщо держава встановлює максимальний рівень ренти у розмірі 15 грн. за один гектар, то як це позначиться на ринку землі?

5.Фермер вирощує на своїй ділянці огірки. Щорічно врожай потягом декількох років становить 70 тонн. Ціна на огірки тримається з року в рік на рівні 900 гривень за тонну. За якою ціною фермеру є сенс продати землю, якщо витрати на виробництво та реалізацію огірків становлять 30000 грн за рік, а річна ставка банківського відсотка дорівнює 10%?

Тестові завдання для самостійної перевірки знань

1.Основними суб’єктами пропонування позичкових коштів на ринку фінансового капіталу є:

а) фірми;

б) домогосподарства;

в) банки;

г) інвестори.

2.Якщо номінальна ставка відсотка складає 20%, а річний темп інфляції становить 12%, то реальна ставка відсоткка дорівнює:а) 32%;

б) 8%;

в) 1,6%;

г) 0,6%.

3.У моделі міжчасового вибору споживач вибирає:

а) між поточним споживанням і працею;

б) між поточним заощадженням та поточним споживанням;

в) між споживанням різних економічних благ;

г) між споживанням ресурсів.

4.У моделі міжчасового вибору ефект доходу за підвищення ставки відсотка:

а) завжди додатний;

б) завжди від’ємний;

в) додатний, якщо домогосподарства заощаджують і від’ємний, якщо вони позичають;

г) від’ємний, якщо домогосподарства заощаджують і додатний, якщо позичають кошти.

5.Чиста дисконтована вартість:

а) перевищує поточну вартість доходів;

б) менша за поточну вартість доходів на величину інвестицій;

в) не враховує альтернативні витрати використання капіталу;

г) дорівнює чистій майбутній дисконтованій вартості.

6.Економічна рента – це плата за ресурси:

а) пропонування яких абсолютно нееластичне;

б) попит на які абсолютно нееластичний;

в) попит на які абсолютно еластичний;

г) пропонування яких абсолютно еластичне.

7.Сільськогосподарський попит на землю на «полі чудес» більший:

а) у Буратіно;

б) у татка Карло;

в) у лиски Аліси;

г) у Карабаса Барабаса.

8.При збільшенні родючості землі попит будівників хмарочосів на землю:

а) зростатиме;

б) буде зменшуватися;

в) не зміниться;

г) відповідь може бути різною в залежності від ситуації, що склалася.

9.Поточна дисконтована вартість 20 грн., яка буде одержана через 4 роки за процентної ставки 11%, становить:

а) 18,02 грн.;

б) 4,5 грн.;

в) 13,89 грн.;

г) 13,17 грн..

10.Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якого становить 2000 грн. за процентної ставки 8% річних слід заплатити не більше:

а) 20 тис. грн.;

б) 25 тис. грн.;

в) 50 тис. грн.;

г) 100 тис. грн..

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 1108; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.