Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бап. Контрацепцияны пайдалану 1 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

4.5.Міжнародний туризм.

4.4.Світовий ринок професійних послуг.

4.1.Міжнародний лізинг.

Вывод

В данном курсовом проекте производился расчет усилителя низкой частоты на транзисторах КТ603А, КТ819Б и КТ818Б и микросхеме операционного усилителя 157УД2. Мы рассчитывали предварительный каскад усилителя и использовали полученные входные параметры для расчета усилителя мощности.

Предварительный усилитель предназначен для повышения мощности и напряжения и доведения их до величин, нужных для работы оконечного усилителя мощности. Усилитель мощности должен отдавать в цепь нагрузки (потребителя) заданную мощность электрических колебаний. В нашем курсовом проекте мы использовали транзистор КТ603А, а также комплементарную пару биполярных транзисторов КТ819Б и КТ818Б.

 

Список литературы

1. Турута Е.Ф. Усилители мощности низкой частоты – интегральные микросхемы: справочник. – М.: Патриот, 1997. – 192 с.

2. http://www.vikipedia.org.

3. Чижма С.Н. Основы схемотехники: Учебное пособие для вузов. – Омск: Издательство «Апельсин», 2008. – 424 с.: ил.

4. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. – Москва: «Горячая линия – Телеком», 2000. – 768 с.

 

За останні 15-20 років надзвичайно бурхливо розвивається міжнародний лізинг-(Leasinq-здача в оренду) це спеціальна операція, за якою лізингова фірма (орендодавець) на основі угоди з орендарем купує у виробника предмети оренди(устаткування, обладнання, машини) і передає їх орендареві на певний термін за встановлену плату. Лізинг вважається міжнародним, якщо його суб"єкти належать двом або більше країнам.

При лізингу:

Виробник - відразу отримує гроші за свій товар.

Орендар - здійснює орендну плату протягом тривалого періоду, а не платить велику суму грошей відразу.

Лізингова фірма - отримує стабільні значні прибутки.

Обсяг міжнародних лізингових операцій у світі за рік становить 300-500 млрд.$.

Міжнародний лізинг поділяється:

За терміном дії оренди:Рентинг- від 1 години до 1 місяця, особливість: лізингова фірма забезпечує технічне обслуговування і страхування предмета оренди.

Хайринг - від 1 місяця до 1 року, використовується у випадку оренди унікальних видів вимірювальних пристроїв та іншого обладнання

Технічне обслуговування та страхування лізингова фірма бере на себе тільки в окремих випадках.

Довгостроковий лізинг - більше 1 року, використовується по відношенню до сучасного авіаційного, енергетичного, електронного обладнання, при умові технічного обслуговування орендарем і страхуванням на користь орендодавця.

За окупністю:

Оперативний лізинг - при ньому плата за оренду лише частково компенсує початкову ціну об"єкта лізингу і по закінчені строку дії лізингу, об"єкт(автомобіль, копіювальна техніка, ПЕОМ) повторно здається в оренду(можливо іншому орендарю)

Орендодавець несе всі обов"язки по технічному обслуговуванню та страхуванню обладнання.

Фінансовий лізинг - при ньому орендар отримує на довгий строк об"кт оренди, сплачує періодично вартість об"єкту і проценти лізингу.

В кінці строку оренди орендар може або купити об"єкт по його залишковій ціні, або повернути орендавцю. При фінансовому лізингу період оренди відповілає строку економічного життя об"єкта, Всі обов"язки по страхуванню та обслуговуванню належать орендареві.

За суттю експортно-імпортних операцій:

Експортний лізинг - виробник і лізингова компанія знаходяться в одній країні, а орендар в іншій.

Імпортний лізинг - лізингова компанія і орендар знаходяться в одній країні, а виробник в іншій.

Транзитний лізинг - всі учасники знаходяться в різних країнах.

За формою надання оренди:

Звичайний лізинг - В-ЛК-О.

Зворотній лізинг - при якому виробник одночасно є і орендарем: лізингова компанія віддаєт куплений об"єкт в оренду тій же компанії, у якої його купила.

Лізинг постачальника - виробник продає об"єкт лізинговій компанії, бере його в оренду і віддає в суборенду іншому орендареві.

Розподільчий лізинг - при ньому, лізингова компанія розділяє об"єкт лізингу на двох і більше орендарів.

Фактори розвитку міжнародного лізингу:

1.Скорочення обсягу ліквідних коштів.

2.Загострення конкуренції, що вимагає оптимізації інвестицій.

3.Зменшення прибутків підприємств.

4.Сприяння розвитку лізингових операцій з боку держави і фінансового світу в цілому, з метою стимулювання економічного зростання, зростання інвестицій.

Значення міжнародного лізингу.

1.Полегшується доступ до високих технологій.

2.Оперативно замінюється старе обладнання на нове.

3.Зекономлені кошти спрямовуються на інші цілі.

4.Відбувається оптимальний розвиток світової економіки.

4.2. Міжнародний франчайзинг - це система договірних відносин між великою та малою фірмою, за якою велика фірма(френчайзер) зобов"язується постачати малу фірму(френчайзі) власними товарами, рекламними послугами, відпрацьованими технологіями бізнесу, надавати короткостроковий кредит на пільгових основах, здавати в оренду своє обладнання; мала фірма зобов"язується підтримувати ділові контакти тільки з цією фірмою, вести бізнес"за правилами" великої фірми, перераховувати визначену договором частку від продажу на рахунок великої фірми.

Френчайзинг найчастіше застосовується у сфері роздрібної торгівлі, ресторанах швидкого обслуговування типу "Макдональдс" та "Піца-Хард".

Іншими словами міжнародний франчайзинг - це використання вже існуючої і добре відпрацьованої ідеї бізнесу(торгової марки), яка має сформований імідж.

4.3. Міжнародний консалтинг - це вид міжнародної послугової діяльності, яку здійснюють спеціалізовані фірми одних країн у вигляді надання порад державам, виробникам, продавцям і покупцям інших країн з широкого кола питань економічної діяльності, передусім з консультування у зовнішньоекономічній сфері.

Досить часто консалтингові послуги проводяться паралельно чи разом з наданням інших видів послуг. Консалтингові послуги надають і фірми, що спеціалізуються на далеко на непослугових видах діяльності. Досить часто великі компанії нафтового, автомобільного та електронного бізнесу створюють свої філії, дочірні компанії, які спеціалізуються в консалтинговому бізнесі.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 259; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.