Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль № 3
І рівень

1. У 1947 р. 1 фунт стерлінгів Великобританії обмінювався на 4 дол. США. Масштаб цін США на той час становив 0,888г золота. Визначте масштаб цін Великобританії. Як змінився масштаб цін Великобританії у 1971 р., якщо відомо, що за минулий час долар було девальвовано на 8,5 % , а обмінний курс становив 2,55 дол. США за 1фунт стерлінгів.

 

2. У 1998 р. державний борг США становив 2660 млрд.. дол. З державного бюджету країни на обслуговування цього боргу було виплачено 154 млрд.. дол. Визначте:

а) якою була ставка сплачуваного державою відсотка і як вона змінилася порівняно з 1940 p., коли її величина становила 2,2%;

б) такий за величиною державний борг явище позитивне чи негативне?

 

3. Власний капітал банку дорівнює -1 мли грн, депозити вкладників — 40 млн.. грн. За системою міжбанківського кредиту отримано 10 млн. грн. Процент по депозитах становить 5% річних. Міжбанківські позички надаються під 8% річних. На 48 млн. грн банк надав позики, з них 8 млн.. — населенню під 15% річних і 40 млн. підприємцям під 20 % річних. Витрати на організацію банківської діяльності дорівнюють 1,5 млн.. гривень. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку.

 

4. Припустимо, акція номінальною вартістю 20 тис. гр. од. здобуваємо по курсу 35 тис. грн., од. Річний дивіденд - 5 тис. грн., од. Визначте дохід по цій акції.

 

5. Ви вирішили залишити у банку 10 тис. гр. од. На чотири роки. Так, як наприкінці цього строку потрібно буде платити за навчання 12 тис. гр. од. При відсотковій ставці 10% річних, чи досить буде грошей на вашому рахунку до вказаного строку?

 

6. У 1996 р. На Україні було вироблено національного доходу на суму 79 млрд. грн. На його виробництво було витрачено 90 млрд.. грн. Засобів і предметів праці. Товаровиробники одержали прибуток у розмірі 20 млрд. грн. Визначте:

а) валовий суспільний продукт;

б) необхідний продукт.

7. В таблиці представлені дані про трудові ресурси і зайнятість в першому і п'ятому році періоду, який розглядається (в тис. чол.)
 
 

  Перший рік П'ятий рік
Робоча сила
Зайняті
Безробітні    
Рівень безробіття (%)  

Розрахуйте чисельність безробітних та рівень безробіття з першому та п'ятому році періоду, який розглядається.

 

8. З 80 мли. осіб, що мали роботу було звільнено 0,3млн. осіб; з 9 мли, осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошуки роботи. Визначте:

а) кількість зайнятих;

б) кількість безробітних та рівень безробіття

 

9. Населення країни становить 3 млн. осіб; 600 млн. осіб - діти та хворі психіатричних лікарень; 800 млн. осіб - пенсіонери; безробітні - 200 тис. осіб; 100 тис. осіб шукають роботу і зайняті неповний робочий день. Визначте кількість працездатного населення та офіційний рівень безробіття.

 

10. У країні за рік було вироблено 80 млрд. гри, НД. Його було розподілено і використано таким чином: на заробітну плату робітникам матеріальної сфери 55%, прибуток підприємців 30%, рента землевласників 5%, власники грошового капіталу 10%, податки 55 млрд., грн. З них було використано:

а) на заробітну плату працівників освіти 10 млрд. грн.;

б) на заробітну плату працівникам правоохоронних органів 25 млрд., грн.;

в) на заробітну плату працівників охорони здоров'я 8 млрд. грн.

г) на розширене виробництво житлове, дорожнє будівництво 12 млрд. грн.

Визначте:

а) суму первинних доходів;

б) суму вторинних доходів;

в) норму нагромадження.

 

11. У 1996 р. всі грошові надходження в дохідну частину зведеного Держбюджету України становили 30,1 млрд. грн., а видатки – 33,8 млрд. грн. Чи був бюджет дефіцитним і якщо так, то яка сума дефіциту і його основна причина:

А)надмірні видатки на виробництво

Б)скорочення виробництва і доходів підприємств

В)надто високі пенсії

Г)значні витрати на охорону здоров’я і освіту.

 

12. Розрахуйте згідно закону Оукена відставання фактичного обсягу ВНП від реального, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 2,8%.

 

13. ВНП = 5000 дол. споживчі виграти = 3200 дол., державні витрати = 900 дол., а чистий експорт = 80 дол. Розрахуйте:

а) величину інвестицій;

б) обсяг імпорту за умови. Що сума експорту складає 150 дол.;

в) ЧНП за умови, що сума амортизації складає 150 дол.

 

14. Населення одного з районів України становить 15 млн. чол.. З них дітей до 16 років – 4,5 млн., людей, що знаходяться в психіатричних клініках і місцях ув’язнення – 0,3 млн., пенсіонерів – 3,2 млн., безробітних – 0,7 млн. Визначити рівень безробіття в районі.

 

15. У 1996 р. всі грошові надходження в дохідну частину зведеного Держбюджету України становили 30,1 млрд. грн., а видатки – 33,8 млрд. грн. Чи був бюджет дефіцитним і якщо так, то яка сума дефіциту і його основна причина:

А) надмірні видатки на виробництво

Б) скорочення виробництва і доходів підприємств

В) надто високі пенсії

Г) значні витрати на охорону здоров’я і освіту.

 

16. Розрахуйте річний прибуток банку „Інко”, якщо банк прийняв депозити – 70 млн. грн. під 18% річних, норма резервування депозитів становить – 4% і всі наявні ресурси банк віддав у кредит під 25% річних.

 

17. Розрахуйте на яку суму збільшиться ВВП країни, якщо всього показник дорівнював 165 млрд. грн. Однак, як з’ясувалося, внаслідок запізнення деяких звітів не були враховані такі операції:

а) придбання нового обладнання на суму 2,4 млрд. гр. од.

б) придбання обладнання, що вже було у використанні на суму 0,6 млрд. гр. од.

в) придбання на вторинному ринку акцій на суму 0,5 млрд. гр. од.

г) придбання сировини і матеріалів на суму 1,2 млрд. гр. од.

д) придбання кінцевої продукції споживачами на суму 2,8 млрд. гр. од.

е) виплат пенсій на суму 1,8 млрд. гр. од.

є) виплат стипендій на суму 0,9 млрд. гр. од.

 

18. Розрахуйте у відсотках рівень безробіття в певному регіоні, якщо склад населення цього регіону характеризується такими даними:

- усе населення – 6,9 млн. осіб

- діти віком до 15 років – 0,8 млн. осіб;

- пенсіонери віком понад 70 років – 1,1 млн. осіб;

- особи працездатного віку, визнані судом, непрацездатними – 0,1 млн. осіб;

- домогосподарки – 0,4 млн. осіб;

- студенти та учні – 0,9 млн. осіб;

- зайняті в усіх сферах діяльності – 3,384 млн. осіб.

19. Банк виплачує вкладникам 4 % річних і дає позику під 10 % річних. Чому дорівнює банковий прибуток від коштів вкладників у розмірі 10 млн. грн. при видачі позик у розмірі 5 млн. грн. у рік?

 

20. Розрахуйте у відсотках рівень безробіття наприкінці року, якщо на початок року кількість зайнятих дорівнювала 24 млн. осіб, кількість безробітних – 2 млн. осіб, і протягом року внаслідок поглиблення економічного спаду було звільнено ще 1,5 млн. осіб і 1 млн. осіб вийшли з складу робочої сили.

 

21. Визначте у грн., чому через 2 роки буде дорівнювати депозитний внесок у 1000 грн., здійснений зараз, якщо ставка відсотка за депозитом становить 10%?

 

22. Визначте, якою буде реальна ставка %, якщо номінальна ставка % дорівнює 12, а рівень інфляції становить 6 %?

 

23. Реальний ВВП базового року становив 200 млрд. грн. Номінальний ВВП у поточному році збільшився до 280 млрд. грн. Рівень цін за цей період збільшився на 25 %. Визначте величину абсолютного приросту реального ВВП у поточному році.

 

24. Визначте швидкість обігу грошової одиниці, якщо в умовній економіці вартість реалізованих товарів і послуг дорівнює 1900 млн. гр.од., придбано в кредит товарів на суму 230 млн. гр.од., сума цін товарів, термін оплати яких настав, - 100 млн. гр.од., взаємні розрахунки сягають 170 млн. гр.од., а грошова маса дорівнює 200 млн. гр.од.

 

25. Розрахуйте в млрд. гр.од. обсяг амортизаційних відрахувань в економіці, обсяг ВВП якої за рік становив 6000 млрд. гр.од. Її функціонування описується такими показниками:

- споживчі витрати – 4000 млрд. гр.од.;

- державні видатки – 1100 млрд. гр.од.;

- обсяг чистого експорту – 400 млрд. гр.од.;

- обсяг чистих приватних інвестицій – 300 млрд. гр.од.


Політекономія

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 785; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.