Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок виконання роботи. Інтерфейс типу провідника

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Інтерфейс типу провідника

Для створення інтерфейсу типу провідника використовуються ЕК ListView і TreeView, які можна знайти у вікні ToolBox.

Інтерфейс програми типу провідника складається з головного меню, панелі інструментів, рядка стану, ієрархічного списку елементів деревоподібної структури (файлів, папок, документів).

Виконати послідовно завдання, які представлені у таблицях 2.1 – 2.3.

Таблиця 2.1 – Створення головного меню для SDI – інтерфейсу

Завдання Виконання
1. Перенести на форму Form1 ЕК MenuStrip Клацнути мишою на ЕК MenuStrip закладки Menus & Toolbars вікна Toolbox.
2. Створити малюнок меню Клацнути мишою на полі “Type Here” і ввести назву для кожного пункту меню.
3. Переглянути меню Натиснути клавішу F5.
4. Додати клавіши швидкого доступу до команд меню Перейти в режим дизайнера. Клацнути мишою на полі “Type Here” для кожного пункту меню і ввести перед іменем меню символ „амперсента”(&).
5. Написати процедуру обробки подій для кожного пункту меню Активізувати дизайнерське меню, клацнути мишою двічі на імені кожного пункта меню і в редакторі коду ввести команду виклику вікна повідомлення MsgBox.
6. Перевірити роботу меню Натиснути клавішу F5. Викликати по черзі кожний пункт меню за допомогою курсора миші та відповідної клавіші швидкого доступу.

 

Таблиця 2.2. – Створення дочірніх вікон для MDI -інтерфейсу

Завдання Виконання
1. Підготувати створення MDI–інтерфейсу у формі Form1 Відкрити вікно “Properties” форми Form1 і задати для неї такі значення: Name = MdiForm1 IsMdiContainer = True Text = Батьківське вікно
2. Створити пункт “Add Window” в головному меню Виконати завдання із Таблиці 2.1. тільки для пункту “Add Window” меню.
3. Запрограмувати створення та виклик дочірнього вікна через головне меню батьківського вікна Написати таку процедуру обробки подій для пункту “Add Window” меню: Dim ChildWindow As New Form ChildWindow.MdiParent=Me ChildWindow.Show()
6. Створити нові дочірні вікна в батьківському вікні Натиснути клавішу F5 і потім по черзі викликати пункт “Add Window” .
7. Закрити дочірні вікна через головне меню батьківського вікна По черзі викликаючи пункт меню “Close Window”, закрити дочірні вікна в зворотньому порядку їх створення.

 Таблиця 2.3. – Створення панелі інструментів

Завдання Виконання
1. Перенести на форму ЕК ToolStrip Клацнути мишою на ЕК ToolStrip закладки Menus & Toolbars вікна Toolbox
2. Створити набір кнопок панелі інструментів Клацнути мишою на списку Add ToolStripButton у лівому верхньому кутку смуги панелі інструментів і вибрати ЕК Button
3.Вибрати зображення для кожної кнопки панелі інструментів в контекстному меню кожної кнопки вибрати пункт “Set Image…”. В відкритому діалоговому вікні натиснути кнопку “Import…” і вибрати графічний файл з необхідним зображенням.
4. Створити підказку функції кожної кнопки В контекстному меню кнопки вибрати команду “Properties” і задати текст підказки для властивості ToolTipText.
5. Налаштувати додаткові властивості кнопок панелі інструментів В контекстному меню кнопки вибрати команду “Properties” і задати нові значення для кольорів та інших параметрів.
6. Розташувати панель інструментів в різних місцях батьківського вікна Через контекстне меню панелі інструментів вибрати пункт “Properties”. Для властивості Dock вибрати різні варіанти розташування.
7. Написати процедуру обробки подій для кожної кнопки панелі інструментів Клацнути мишою двічі на малюнку кожної кнопки і в редакторі коду ввести команди виклику вікна повідомлення MsgBox
8. Перевірити роботу панелі інструментів Натиснути клавішу F5.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.