Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Д1.2. Загальні відомості про Головну панель проекту

Після запуску StandardEXE і вибору закладки New на екрані з'являється Головна панель проекту (мал. Д1.2) (Зрозуміло, розташування вікон (та й сама наявність тих чи інших вікон) у Вас може виявитися іншим. Але Ви не повинні розчаровуватися — незабаром Ви переконаєтеся, що все у Вашій владі і Ви можете за своїм розсудом відкривати і розміщувати вікна на Головній панелі.) Вона призначена для розробки нового проекту в середовищі Visual Basic 6.

Розглянемо складові частини цієї панелі.

Почнемо з верхньої її частини — рядка заголовка (мал. Д1.5).

Мал. Д1.5. Рядок заголовка Головної панелі проекту

У цьому рядку міститься така інформація: назва проекту і назва екранної форми даного проекту. Якщо Ви починаєте працювати «з чистого аркуша», цими назвами будуть Projectl і Forml. Крім того, у квадратних дужках вказується, у якому режимі Ви зараз знаходитеся — у режимі проектування [design] чи в режимі роботи Вашого проекту [run].

Під рядком заголовка розташовані два рядки — рядок Головного меню (чи просто Меню) і рядок Лінійки інструментів.

На Лінійці інструментів 21кнопка з піктограмами. У меню 13 опцій — пунктів меню (File, Edit, View, ...,Help). У середовищі Visual Basic 6 піктограм 19, а пунктів (опцій) меню 11.

Мал. Д1.6. Рядок заголовка, Меню і Панель інструментів Головної панелі проекту

Вас не повинно бентежити те, що Панель інструментів може розташовуватися не під, а над рядком Меню — їх неважко поміняти місцями. Більш того, Ви можете легко перетворити Лінійку інструментів у Вікно інструментів (мал. Д1.7) — для цього досить двічі клацнути мишею по правій частині Лінійки! І навпаки — двічі клацніть заголовок отриманого Вікна і Ви одержите вихідну Лінійку1

Мал. Д1.7. Вікно інструментів, отримане з Лінійки інструментів

Під меню і лінійкою інструментів на Головній панелі проекту розташовується велике («материнське») вікно, що може мати різний вид у залежності від Вашого бажання.

На мал. Д1.2 вид цього вікна майже збігається з тим, що Ви бачите під час Вашого першого відвідування середовища проектування Visual Basic 6.Це так звана вхідна конфігурація середовища.

Велику частину площі Головної панелі проекту займає Вікно екранної форми, що як би «зрослося» з Головною панеллю. Три кнопки управління цим вікном знаходяться у верхній частині Головної панелі, праворуч від лінійки Меню.

Клацнувши другу з цих кнопок , — Restore(відновлення), — можна відокремити дане вікно від Головної панелі проекту, зробивши його «самостійно існуючим » вікном (мал. Д1.8):

«Самостійно існуючими» можна зробити й інші вікна середовища проектування, що пристиковані до Головної панелі.

Для переміщення досить «схопити» мишею рядок заголовка кожного з цих вікон і «відтягнути» його куди-небудь у середину Головної панелі — Ви самі побачите, куди краще.

Закріплення вікон (по англ., docking) — це новий стандарт фірми Microsoft, що дозволяє поєднувати кілька вікон в одному вікні. На мал. Д1.2 вікно Toolbox (що має заголовок General) закріплене до лівого краю Головної панелі, вікно Properties закріплено до нижнього краю вікна Project, а вікно Form Layout — до нижнього краю вікна Properties. Всі три ці вікна, створюючи єдине вікно, пристиковані до правого краю Головної панелі. Усі перераховані тут інструментальні вікна середовища проектування докладно описані в Додатку 2.

Мал. Д1.8. Перетворення вікна екранної форми в «самостійно існуюче» вікно

На мал. Д1.9 представлена Головна панель проекту з не закріпленими інструментальними вікнами.

Мал. Д1.9. Не закріплені інструментальні вікна Головної панелі проекту

Можна провести і зворотну операцію — пристикувати(закріплення)вікно або до Головної панелі, або до іншого вікна. Для цього потрібно, «схопивши» мишею за рядок заголовка цього вікна, перемістити вікно до якого-небудь краю Головної панелі чи на границю між двома закріпленими вікнами.

Розглянемо більш докладно склад і призначення елементів Меню і Лінійки (чи Вікна) інструментів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 474; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.