Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Безпека

Мобільність

Стійкість

Роль та значення прихованого управління військами.

Приховане управління військами (силами) - управління військами (силами), що організоване з дотриманням вимог секретності , яке має за мету забезпечення збереження в таємниці від технічних розвідок заходів щодо керівництва військами (силами); визначає комплекс заходів щодо використання наявних засобів засекречування, шифрування, кодування, захищених АСУ, засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації з одночасним виконанням заходів оперативного маскування, протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони державниї таємниці, технічного захисту інформації та безпеки інформаціі з обмеженим доступом.

ПУВ досягається:

1) обмеженням кола посадових осіб, що ознайомлюються з задумом тої чи іншої оперції;

2) прихованим розміщенням і пререміщенням пунктів управління;

3) дотримання правил і порядку веденя переговорів по технічним засобам зв’язку;

4) використання засекречуючої апаратури зв’язку;

5) шифруванням і кодуванням документів, своєчасною розробкою і доведенням до військ усіх заходів по забезпеченню ПУВ;
6) використання таблиць позивних посадових осіб, сигналів, переговорних таблиць і кодованих карт;

7) проведенням заходів по маскуванню і дезінформації;

8) здійсненням постійного контролю за дотриманям заходів по ПУВ.

 

Вимоги до ПУВ:

Характеризує його здатність забезпечувати управління військами і бойовими засобами, в умовах масованого впливу вогневих і радіоелектрониих засобів противника.

Здатність в задані строки змінювати структуру побудови у відповідності до обстановки.

Характеризує здатність системи управління протидіяти всім видам розвідки, вводу до неї фальшивої інформації і несанкціонованому доступу до повідомлень, команд, розпоряджень.

Документи, що використовуються для управління військами і утруднюють ведення радіотехнічної розвідки противником, називаються документами ПУВ.

До них відносяться:

- таблиці позивних вузлів і станцій зв’язку;- таблиці позивних посадових осіб;

- переговорні таблиці, таблиці сигналів;

- кодовані топографічні карти.

Для захисту інформації, що передається по каналах зв’язку, використовуються засоби прихованного зв’язку: засоби ЗАЗ, шифрувальна і кодуюча техніка, ручні шифри і документи кодованого зв’язку. В залежності від засобів, які використовуються, прихований зв’язок підрозділяється на види - засекречений, шифрований і кодований.

Спеціальні види зв’язку (спеціальний зв’язок) - види зв’язку, при використанні яких з метою приховування змісту інформації здійснюється її криптографічне перетворювання.

Засекречений зв’язок – основний вид прихованого зв’язку. Забезпечуються використанням телеграфної, телефонної, телекодової, факсимільної та іншої апаратури автоматичного засекречування.

Шифрований зв’язок – найбільш надійний, з точки зору безпеки інформації.Здійснюється через шифрувальні органи. Порядок організації та здійснення шифрувального зв’язку визначаний Настоновою по шифррувальній службі в ЗС.

Кодований зв’язок. Служить для забезпечення ПУВ головним чином в тактичній ланці. Кодуванням називається перетворення відкритої (читаємої) інформації в закриту (нечитаєму, закриту) за допомогою технічних засобів або ручних засобів кодуванння.Оснований на застосуванні кодуючих машин, кодуючих пристроїв і розроблених безпосередньо в штабах, різного роду таблиць – документів кодованого зв’язку.

Таким чином, всі види прихованого зв’язку (засекречений, шифрований, кодований) найшли широке застосування в процесі управління військами.

В оперативній ланці управління інформація з управління військами повинна передаватися з гарантованою стійкістю засекречування, а в тактичній ланці, де інфорація старіє значно швидше, вона може передаватися і з тимчасовою стійкістю засекречування, зберігаючи високу оперативність управління.

Для передавання ж повідомлень відкритими каналами зв'язку повинні використовуватися засоби попереднього шифрування й кодування, а в тактичній ланці управління – з використанням документів прихованого управління військами. Ці ж засоби служать і для приховування від обслуговуючого особового складу змісту документів які передаються відкритими каналами зв’язку.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 683; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.