Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОНСТАНТА РІВНОВАГИ І СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ СКЛАДУ РЕАКЦІЙНОЇ СУМІШІ

Читайте также:
 1. Аналіз динаміки (темпів росту, приросту) складу і структури активів.
 2. Аналіз наявності, складу і структури оборотних активів
 3. Аналіз складу акціонерів на базі основних рахунків.
 4. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості
 5. Аналіз складу і структури доходів і витрат
 6. Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань по розрахунках
 7. Аналіз складу, наявності і структури довгострокових і нематеріальних активів
 8. Бар’єри комунікації в організації та способи їх подолання
 9. Види добрив, способи і технології внесення їх у ґрунт. Класифікація машин та агротехнічні вимоги до них
 10. Види і способи механічного обробітку ґрунту
 11. ВПЛИВ ТИСКУ НА РІВНОВАГУ ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. ПРИНЦИП ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАГИ ЛЕ ШАТЕЛЬЄ-БРАУНА
 12. Входження українських земель Земель до складу Великого князівства Литовського.КОНСТАНТА РІВНОВАГИ І СТАНДАРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ҐІББСА ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

1. Для розрахунку стандартного потенціалу Ґіббса хемічної реакції за стандартними потенціалами утворення вихідних і кінцевих речовин користуються правилом, аналогічним правилу для розрахунку теплових ефектів хемічної реакції за теплотами утворення.

Так, для реакції

aA+bB↔lL+eE

її стандартний потенціал Ґіббса дорівнює

, (9.73)

або у загальній формі для довільної реакції

, (9.74)

де l, e, …; a, b, … – стехіометричні коефіцієнти кінцевих і вихідних компонентів;

, – стандартні потенціали Ґіббса утворення кінцевих L, E і вихідних A, B компонентів з простих речовин.

2. Розрахунок стандартної константи рівноваги:

· для реакції у суміші ідеальних ґазів:

; (9.75)

; (9.76)

[МПа]; (9.77)

 

· для реакції у суміші реальних ґазів:

; (9.78)

; (9.79)

[Мпа∆ν].(9.80)

 

 

1.На підставі рівняння Карно-Клапейрона у вигляді

, (9.81)

де

і закону Дальтона для ідеальної ґазової суміші вигляді

(9.82)

знаходимо співвідношення між парціальним тиском рі, молярною концентрацією сі і молярною часткою хі і-го компоненту:

, (9.83)

де ni – число молей і-го компоненту;

p – загальний тиск;

рі – парціальний тиск і-го компоненту;

– загальне число молей всіх компонентів.

Підставляючи (9.83) у рівняння (9.84)

, (9.84)

отримуємо:

, (9.85)

де ∆ν= l+e–a–b.

Константа Кх для реакції у ґазовій фазі (на відміну від Кр і Кс) залежить від загального тису р.

Якщо реакція в ґазовій фазі протікає без зміни числа молей, то з (9.85) випливає:

∆ν=0: Крсх.

2.Для рівноваги хемічної реакції в ідеальному розчині константа рівноваги

; (9.86)

; (9.87)

, (9.88)

де ; (9.89)

xi – молярна частка компонентів;

mi – моляльність;

ci –молярність;

;

;

Мі – молекулярні маси реаґентів;

Мо – молекулярна маса розчинника;

ρ – густина розчину.

Звідки константи рівноваги в ідеальному розчині:

. (9.90)

3.Константи рівноваги в суміші реальних ґазів пов’язані співвідношенням:

. (9.91)

У суміші реальних ґазів Кр залежить від загального тиску ґазу, так як

, причому .

4.Константи рівноваги в неідеальних розчинах пов’язані співвідношенням:

, (9.92)

де . (9.93)

 

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 99; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз динаміки (темпів росту, приросту) складу і структури активів.
 2. Аналіз наявності, складу і структури оборотних активів
 3. Аналіз складу акціонерів на базі основних рахунків.
 4. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості
 5. Аналіз складу і структури доходів і витрат
 6. Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань по розрахунках
 7. Аналіз складу, наявності і структури довгострокових і нематеріальних активів
 8. Бар’єри комунікації в організації та способи їх подолання
 9. Види добрив, способи і технології внесення їх у ґрунт. Класифікація машин та агротехнічні вимоги до них
 10. Види і способи механічного обробітку ґрунту
 11. ВПЛИВ ТИСКУ НА РІВНОВАГУ ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. ПРИНЦИП ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАГИ ЛЕ ШАТЕЛЬЄ-БРАУНА
 12. Входження українських земель Земель до складу Великого князівства Литовського.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.074 сек.