Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Пошукові системи та правові інформаційно-пошукові системи

Для перегляду та пошуку інформації, що зберігається на серверах, необхідно встановити на комп’ютері спеціальну програму, яка називається браузером. Веб-браузери (або просто браузери, від англійського browse –«переглядати») – це спеціальне програмне забезпечення, призначене для роботи в мережі Internet, тобто браузер – це програма для перегляду WWW-сторінок. Сьогодні найпопулярнішим браузером є Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. У цих браузерах передбачено можливість пошуку інформації за допомогою певних пошукових систем.

Пошукова система – програмно-апаратний комплекс із Web-інтерфейсом, що надає можливість пошуку інформації в Internet. Основною частиною пошукової системи є комплекс програм, що забезпечують функціональність пошукової системи і зазвичай є комерційною таємницею компанії-розробника. На сьогодні популярними пошуковими системами є: Yahoo (www.yahoo.com), Alta Vista (www.Altavista.tella.com), Excite (www.excite.com), Lycos (www.lycos.com), Hot Bot (www.hotbot.com), Яndex (www.yandex.ru), Rambler (www.rambler.ru), Google (www.google.com), Мета-Україна (www.meta.ua).

Сайт Google (www.google.com) сьогодні є одним з найпопулярніших засобів пошуку потрібної інформації в Інтернеті. Серед основних переваг Google є велика кількість проіндексованих Інтернет-сторінок, а також велика швидкість здійснення пошуку. Використання системи розширеного пошуку дозволяє отримати точніші результати. У спеціальних полях можна зазначати слова і фрази, за якими буде здійснюватись пошук, визначати мову і формат шуканого документу, час його останньої зміни тощо.

Rambler (www.rambler.ru) – це одна з відомих російськомовних пошукових систем. Вона складається з бази даних і програми-робота, яка здійснює швидкий пошук за індексами.

Yahoo! (www.yahoo.com) – найстаріший пошуковий ресурс, який має детально розроблений та зручний у використанні каталог веб-ресурсів, потужну систему повнотекстового пошуку та велику кількість додаткових сервісів. Yahoo! не відрізняється великою кількістю наданих результатів пошуку, але їх відповідність запиту завжди буде найточнішою. Ця пошукова система надає можливість створювати складні пошукові запити.Яndex (www.yandex.ru) – це інформаційно-пошукова система російськомовного Інтернету. Вона до того ж є й досить великим Інтернет-порталом і за своїми функціональними можливостями не поступається знаменитим зарубіжним аналогам. На головній сторінці ресурсу розміщені посилання на всі служби пошукової системи Яndex, а також розподілений на рубрики каталог зареєстрованих ресурсів.

Система формування пошукових запитів у Яndex має багато спільного з іншими пошуковими системами. Відмітною властивістю є можливість використання стандартних мовних конструкцій російської мови.

Інтернет-ресурс «Мета-Україна» (www.meta.ua) – це пошукова система, що дозволяє здійснювати пошук українською мовою. Для пошуку інформації за допомогою «Мети» можна скористатися тематичним і алфавітним каталогами веб-ресурсів, а також рядком пошуку, який дозволить здійснювати пошук як серед сайтів, зареєстрованих у каталозі, так і серед сторінок, попередньо проіндексованих роботом «Мети».

Правові інформаційно-пошукової системи

До правових інформаційно-пошукових систем належать «Ліга-Закон», «Експерт-Юрист », «Законодавство України» та ін.

Система Ліга: Закон

Система Ліга: Закон – комп’ютерна правова система для інформаційної підтримки праці керівників, юристів, бухгалтерів підприємств різних форм власності.

Система має двомовний інтерфейс, який кожен користувач може налагодити для себе; дозволяє проводити пошук документів по різним реквізитам і тематичним класифікаторам. В системі Ліга: Закон знаходиться повна база нормативно-правових актів України та всі зміни, що були внесені в редакції документа. Також в системі міститься систематизовані тематичні підбірки документів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та господарської діяльності, типові договори та форми з можливістю їх заповнення, довідкова інформація з можливістю побудови графіків.

Існує декілька видів правової системи Ліга: Закон:

1. Ліга: Закон Класик – це «Класична» інформаційно-довідкова пошукова система по законодавству. Інформаційне наповнення системи включає: всі нормативно-правові акти, прийняті Президентом України, ВР України, Кабміном; документами міністерств та відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції; всі кодекси України в контрольному стані; всі міжнародні угоди, що діють в Україні.

Версія «Класик» носить лише довідковий, роз’яснювальний характер, користувачі можуть отримати тільки необхідну нормативну інформацію.

Система оновлюється електронним способом щоденно.

2. Ліга: Закон Бізнес – інформаційно-довідкова пошукова система, яка містить інформація, що необхідна в повсякденній роботі менеджерів. Це і нормативно-правова інформація, що регулює господарську і адміністративну діяльність бізнес-компанії, і широкий спектор консультаційної і довідкової інформації, а також типові договори і форми, означення термінів з можливістю швидкого переходу на документ, в якому використовується цей термін.

Оновлення системи проводиться 1 раз в тиждень.

3. Ліга: Закон Професіонал – інформаційно-довідкова пошукова система, яка дозволяє створити зв’язки між документами, власні спеціалізовані збірки; дає можливість статистичного аналізу документів в 16-ти інформаційних базах даних.

Щоденне поновлення інформаційного наповнення системи проходить на основі Інтернет-технологій або кур’єрською поштою.

4. Ліга: Закон Еліт – інформаційно-довідкова пошукова система, до якої входить повний набір всіх баз даних сімейства Ліга: Закон з максимальним набором всіх функціональних можливостей.

Правова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України»

Особливістю інформаційно-пошукової системи «Нормативні акти України» (НАУ, http://www.nau.kiev.ua/) є реалізація трьома мовами – українською, російською, англійською.

До база даних НАУ входять:1) повна нормативно-правова база (нормативні акти в актуальному стані, з урахуванням внесених змін та усі попередні редакції): Конституція, кодекси, закони та постанови Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови, розпорядження і декрети Кабінету Міністрів України; нормативні акти міністерств та відомств, зареєстровані в Міністерстві юстиції, а також вузьковідомчі документи: листи, роз’яснення, розпорядження; міжнародні угоди – двосторонні угоди України, міжнародні конвенції; чинні нормативні акти органів влади СРСР та УРСР; нормативні акти місцевих органів влади; перспективне законодавство – тексти прийнятих, але не підписаних законів, тексти резонансних законопроектів, оприлюднених для обговорення;

2) судова практика: рішення, висновки, ухвали Конституційного Суду України; постанови пленуму Верховного Суду України, ухвали судових колегій, роз’яснення, листи; постанови, рішення, листи Вищого Господарського Суду України; матеріали реальних справ у загальних судах України (трудові, житлові, сімейні, майнові, зобов’язальні, земельні, спадкові спори тощо); матеріали реальних справ у господарських судах України (зобов’язальні, податкові, митні, майнові, корпоративні спори, визнання недійсним актів органів влади) та аналітичні коментарі до них;

3) консультації, роз’яснення, погляди: дайджести опублікованих у пресі статей з поточних економічних питань; офіційні повідомлення та роз’яснення органів державної влади; ексклюзивні аналітичні статті правозастосувального характеру;

4) класифікатори, довідники, форми: тематичний класифікатор законодавства: тематичні добірки нормативних актів у сферах підприємництва, податкового, митного законодавства, міжнародного права, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського обліку; каталог публікацій нормативних актів в офіційних та відомчих виданнях; словник термінів: визначення термінів із посиланнями на відповідні закони, підзаконні акти, судові рішення, міжнародні угоди; бланки звітності у форматі текстового редактора Microsoft Word, готові до заповнення та друку; довідник органів влади – структура, адреси, телефони, основоположні документи органів державної влади України; каталог порушених справ про банкрутство підприємств, підготовлений за офіційними повідомленнями господарчих судів України; зведені таблиці: щоденні курси валют НБУ, індекси інфляції, розміри облікової ставки, мінімальної зарплати, пенсії, податкового мінімуму, список офшорних зон і т. ін.; нормативно затверджені типові документи: договори, форми, бланки, правила, положення і т. ін.; моніторинг – щотижневий огляд нових нормативних актів.

Програмний комплекс «Експерт-Юрист»

Програмний комплекс «Експерт-Юрист» – це інформаційно-правова бібліотека, призначена як для професійної діяльності правознавців, так і для масового користування.

Основними перевагами інформаційно-правова бібліотека «Експерт-Юрист» є: швидкість та унікальність пошуково-аналітичної системи; зрозумілий та зручний у використанні інтерфейс; постійно оновлювана база даних, яка містить нормативні акти, видані органами влади України, СРСР, а також документи міжнародного характеру; систематизація нормативних актів у каталоги:

- каталог органів-видавців включає в себе більше 200 органів законодавчої, виконавчої, судової влади, ряд неурядових організацій України, а також органи УРСР, СРСР, країн СНД і міжнародні органи, яким належить авторство нормативних актів;

- каталог типів складається з більше 80 груп, які об’єднують документи в залежності від їх походження і призначення (Конституція, закони, постанови, укази, договори, положення, рішення, меморандуми, конвенції, ноти та ін.);

- каталог тем містить перелік з понад 850 різних галузей законодавства (таких як бюджетно-фінансова сфера, зовнішня політика, кримінальне, адміністративне та цивільне право, оборона, національна безпека і правопорядок і ін.);

- хронологічний каталог по роках і місяцях представляє собою дерево з відображенням документів за датою прийняття.

Крім основної законодавчої інформації в програмі реалізовані додаткові можливості, тобто містить термінологічний словник, у доступній формі пояснює значення юридичних термінів, визначених у законодавстві; шаблони типових форм і зразків документів, що застосовуються в таких сферах як цивільне, сімейне, трудове, торгове, сільськогосподарське, земельне, економічне, приватизаційне право та ін.; статті та аналітичні матеріали на теми ліцензування, патентування, страхування, підприємницької та інших видів діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків та інші теми з кращих періодичних видань України; матеріали судових рішень, висновків, постанов, а також офіційні нормативні акти вищих судових органів.

Інформаційно-пошукова система «Законодавство України»

Інформаційно-пошукова система (ІПС) «Законодавство України» – правова інформаційно-пошукова система, яка містить понад 467 000 документів із внесеними змінами і доповненнями, в тому числі: закони, постанови Верховної Ради України; кодекси України; укази і розпорядження Президента України; декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; документи міністерств та відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України; документи міністерств, відомств та органів судової влади України, що не реєструються в Міністерстві юстиції (Міністерства фінансів, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого арбітражного суду, Національного банку, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації тощо); міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації та інші); документи, що роз’яснюють застосування нормативних актів. Ця ІПС надає можливість пошуку документів, перегляду текстів попередніх редакцій та виділення змін, ведення власних нотаток і закладок, формування списків користувача, а також містить вбудований перекладач, базу термінів.

 

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 7957; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.