Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ENGLISH UKRAINIAN. II. VOCABULARY EXERCISES

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

II. VOCABULARY EXERCISES

VOCABULARY LIST

Notes

1 with premature cancellations– з попередніми виключеннями

² as well as the extent– такий самий як розмір

³ сancellations or terminations – відміни або призупинення

4 and lease the branded name– і орендують трендові назви

5 its economic downturn– свій економічний спад

franchising – франчайзинг, привілей

сancellation – відміна

completion – завершення

conjunction – зв'язок

сonversely – навпаки

disclosure – викриття

downturn – спад

to earn profits –заробляти прибутки

expiration – закінчення

extent – розмір

premature – передчасний

restaurant – ресторан

royalty –гонорар

to substantiate – доводити

tangible – матеріальний, реальний

intangibles – нематеріальні активи

vending machine – автомат для продажу

 

Ex. 1. Find equivalents:

1. downturn a) викриття

2. expiration b) навпаки

3. extent c) відміна

4. premature d) передчасний

5. restaurant e) доводити

6. substantiate f) ресторан

7. tangible g) зв'язок

8. vending machine h) автомат для продажу

9. сancellation i) розмір

10. completion j) завершення

11. conjunction k) реальний

12. сonversely l) видих

13. disclosure m) спад

 

 

Ex. 2. Enter correct correspondences in English or in Ukrainian:

premature cancellations  
  щорічні продажі
terminations  
  унікальний бізнес
various tangibles  
  серйозні наслідки
intangibles  
  правове визначення
fast food restaurants  
  безперечно
chains in conjunction  
  міжнародна реклама
vending machine  
  продаж прав на франчайзинг
lease the branded name  
  безуспішний
exclusive agreements  
  філософія бізнесу
entire term  
  залізничне підприємство
realizing profits  
  успішний франчайзинг
collect royalties  
  сітка сучасного франчайзингу
  заробляти гонорари

Ex. 3. Find English equivalents for the following Ukrainian phrases:різні матеріальні речі; передчасний; ланцюжки зв’язку; методи практики; незалежний оператор; право розповсюджувати свої продукти; товарні знаки для відсотка; великі щомісячні продажі; матеріальні і нематеріальні активи; національна і міжнародна реклама; служба підтримки; наслідки для францайзингу; правове визначення; визначати дану сферу; зберігати виключне управлінням над; також, як і відстань до; завершення контракту; результат втрати капіталовкладень; довготривала невдача; ланцюгові блоки формули; заохотив зростання; акумулювати.

Ex. 4. Fill in the blanks with prepositions, pronouns or conjunctions if necessary:

1.Franchising is one of the only means available to access investment capital … the need to give … control … the process.

2. The franchise agreement is a standard part … franchising.

3. … is the essential contract signed … the franchisee … the franchisor … formalizes … specifies the terms … the business arrangement.

4. Franchisors often offer franchisees significant training, … is not available … free to individuals starting … … business.

5. Incompetent franchisees can easily damage the public's goodwill towards the franchisor's brand … providing inferior goods … services.

6. Starting … operating a franchise business carries expenses.

7. … choosing to adopt the standards set … the franchisor, the franchisee often has no further choice … to signage, shop fitting, uniforms etc.

8. Added to … is the franchise fee … ongoing royalties … advertising contributions.

9. The franchisor/franchisee relationship can easily cause conflict … … side is incompetent (… acting … bad faith).

Ex. 5. Fill in the blanks below with the appropriate terms from the list:

franchising; franchisee; company; amount; purchase; business plan; human needs; outlet; proportional; consumers; suppliers; articles; parent company; modification; volition;

1. _____ basically is the taking of ______ the authority or rights to sell the products of some ______ company.

2. All one needs to have is the required security ______amount to ___the particular franchisee and a good place with an adequate ______.

3. Franchisee business has more or less covered all areas of ______.

4. So the kind of ____ to open, in other words franchisee to take is directly ___ to the needs and status of the ____.

5. All the franchisees have their ___ fixed.

6. However the prices of all ____ are set by the ______ are not subject to ____ by the franchisee.

7. The 'sale' season is at _____ of the franchisee.

 

Ex. 6. Complete the following sentences:

1. Franchising refers to the methods of …

2. The term "franchising" is used to describe …

3. This is called "product franchising" or …

4. The franchisor typically earns …

5. Cancellations or terminations of franchise …

6. A later example of franchising was …

7. Earlier models of product franchising collected …

8. Modern franchising came to …

9. The idea was to let independent operators …

10. Franchising is a unique business model that …

 

Ex. 7. Answer the following questions:

1. What does franchising refer to?

2. What does the franchisor grant?

3. What is called "product franchising"?

4. What will franchise agreement usually specify?

5. How does the franchisor typically earn royalties?

6. What are cancellations and terminations?

7. When did modern franchising come?

8. Is there franchising continuing to grow?

9. Where is franchising business model used?

Ex. 8. Translate into English:

1. Франчайзинг відноситься до методів практики і використання філософії бізнесу іншої особи.

2. Угода по франчайзингу зазвичай визначає дану галузь, над якою францайзeр зберігає виключний контроль.

3. Відміни і припинення угоди договору до завершення контракту має серйозні наслідки для франчайзингу.

4. Сучасний франчайзинг прийшов до піднесення через підйом установ сервісу харчування.

5. Сьогодні найбільш відомий ланцюжок франчайзингу – сітка магазинів швидкого харчування Мак Дональдс.

6. Франчайзинг це бізнесова модель, яка використовується в більш ніж 70 галузях промисловості і дає 1 тріліон доларів щорічних продажів у США.

7. У Великобританії є декілька саморегулюючих контор, які представляють Британську асоціацію франчайзингу.

8. Головний недолік франчайзингу – це втрата контролю.

 

Ex. 9. Write several paragraphs on the following using given words and word combinations:

a) legal considerations and franchise agreement:

franchising;available; completion; conjunction; disclosure; extent; explodе; refer; independent operator; monthly sales; royalty fee; сancellations or terminations;

b) product franchising and trade name franchising:

product franchising; "trade name franchising"; training and marketing campaigns; various tangibles and intangibles; area and size of the workplace; franchisee outlet; parent company; policies and style of working;

с) modern franchising and contemporary franchise chains:

modern franchising; food service establishments; modern restaurant franchise; franchising motels; contemporary franchise chains, McDonalds; unique business model.

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.