Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Самостійна робота – 6 годин

Самостійна робота – 6 годин

Самостійна робота – 6 годин

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Набрання судовим рішенням законної сили.

2. Наслідки набрання судовим рішенням законної сили.

3. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.

4. Звернення судового рішення до виконання.

5. Відстрочка виконання вироку.

6. Питання які вирішуються судом після виконання вироку.

 

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Форми співробітництва України з іншими державами при досудовому розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ.

2. Загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

3. Запит про міжнародне співробітництво у кримінальних справах: зміст, форма, порядок і наслідки розгляду та виконання.

4. Міжнародна правова допомога при проведені процесуальних дій.

5. Запит про міжнародну правову допомогу: зміст, форма, порядок і наслідки розгляду та виконання.

6. Виклик для участі у кримінально-процесуальних діях особи, яка перебуває за межами України.

7. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхм проведення відео або телефонної конференції

8. Розшук, арешт і конфіскація майна на підставі запиту про міжнародну правову допомогу.

9. Контрольована поставка.

10. Прикордонне переслідування.

11. Створення і діяльність спільних слідчих груп.

12. Екстрадиція, екстрадиційний арешт, екстрадиційна перевірка.

13. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

14. Визнання та виконання вироків іноземних держав.

 

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Ініціювання, укладення та правові наслідки угоди про визнання винуватості.

2. Ініціювання, укладення та наслідки невиконання угоди про примирення в кримінальному провадженні.

3. Особливості провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

5 Загальні засади застосування примусових заходів медичного характеру в Україні.

6. Правові засади і порядок призначення та проведення судово-психіатричної експертизи під час кримінального провадження.

7. Порядок застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

8. Повідомлення про підозру і допит неповнолітнього підозрюваного.

9. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного, (обвинуваченого) запобіжного заходу.

10. Роль у кримінальному провадженні законних представників неповнолітнього обвинуваченого11. Досудове розслідування та суд у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

12. Особливості здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 

 

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 152; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.