Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Туристичні документи, їх види та правила оформлення
Читайте также:
 1. I. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
 2. III. Правила проведения сертификации в Системе ГОСТ Р
 3. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведения в случае аварийной посадки.
 4. Активизация учебной деятельности младших школьников. Правила стимулирования.
 5. Билет 61 Правила наложения повязок, в том числе с помощью подручного материала
 6. Весы товарные гирные РП-500Г13 и шкальные РП-500Ш13 . Устройство, правила установки и взвешивания.
 7. Ветеринарно-санитарные правила промышленной переработки импортного мяса и мясопродуктов на мясоперерабатывающих предприятиях России
 8. Виды динамических рядов и правила их построения.
 9. Виды динамических рядов и правила их построения.
 10. Виды динамических рядов и правила их построения.
 11. Виды динамических рядов и правила их построения.
 12. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Екзаменаційний білет № 20

1.Види туристичних послуг: основні послуги, додаткові послуги, спеціалізовані послуги.

Послуга - це результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної діяльності виконавця щодо задоволення потреби споживача.

Туристична послуга - результат діяльності туристичного підприємства щодо задоволення відповідних потреб туристів. Робота турпідприємства полягає як у організації всієї подорожі і в організації окремих послуг.

Тур - це сформований комплекс основних і додаткових послуг, наданих туристу залежно від цілей подорожі.

У структурі туристичних послуг розрізняють основні і додаткові послуги.
Основні послуги:
- послуги по організації перевезення;
- розміщення;
- харчування туристів.
Додаткові:
- послуги по організації екскурсій;
- послуги по страхуванню туристів;
- послуги гідів-перекладачів;
- послуги по перевезенню туриста від місця його прибуття в країну (місце його тимчасового перебування) до місця розміщення і назад (трансфер), а також будь-якому іншому перевезенню в межах країни (місця тимчасового перебування), передбаченої умовами подорожі;
- послуги з ремонту техніки;
- послуги з прокату;
- обмін валюти;
- телефон;
- пошта,
- послуги побутового обслуговування;
- право користування пляжем т. п.
Такий розподіл умовний, оскільки істотних відмінностей, з погляду споживчих властивостей, між ними немає. Послуги, включені в основну програму й оформлені путівкою, відносять до основних. Додаткові послуги турист здобуває самостійно в місці перебування, вони не входять у вартість путівки.
У більшості випадків туристичні основні послуги складаються з транспортних послуг, послуг розміщення і харчування. Однак при організації подорожей з пізнавальними, професійно-діловими, спортивними, релігійними цілями послуги, що традиційно відносяться до додаткових, можуть бути основою туру.

Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їхньому співвідношенні із придбаним пакетом послуг.

Крім нематеріальних послуг, туристу можуть бути надані специфічні товари чи матеріальні послуги, зокрема, плани міст, карти метро, сувеніри, туристичне спорядження і т. п. Якість турпродукту формують різноманітні фактори, що є наслідком його сутності, оскільки туристичний продукт - це сукупність складних елементів, що задовольняє потреби туристів під час подорожей, і яка являє собою результат зусиль багатьох підприємств.

Суб’єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг.Туристична діяльність - діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог Закону про туризм та інших актів законодавства України.

Суб’єкт туристичної діяльності в ході організації туристичних подорожей за кордон повинне оформити наступні туристичні документи:

а) договір між суб’єктом туристичної діяльності і туристом;

б) туристичний ваучер;

в) договір страхування (страховий поліс);

г) документ, що підтверджує внесення туристом в касу або на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності вартість туристичних послуг, обумовлену в договорі між туристом і суб’єктом туристичної діяльності;

д) програму туру.

Страхування туристів (медичне та від нещасних випадків) є обов’язковим і здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності.

Договір (контракт) на надання туристичних послуг укладається між суб’єктами туристичної діяльності, а також між ними і споживачами туристичного продукту (туристами). Він повинен визначити:

а) обсяг, умови та якість надання послуг;

б) порядок оплати та розрахунків;

в) термін дії;

г) права та обов’язки сторін;

д) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Договір (контракт) укладається у письмовій формі, скріплюється підписами сторін і печаткою.

Договір (контракт) між суб’єктом туристичної діяльності і туристом або групою туристів вважається укладеним з моменту оплати вартості туру та видачі туристу чи керівнику групи13 туристичного ваучеру.

Договірні відносини туриста і туристичної фірми складаються як відносини покупця (замовника) і продавця (виконавця). При цьому слід підкреслити особливий характер "продукту", що купляються в туристичній фірмі. Туристи сподіваються одержати необхідний йому комплекс послуг. Фірма ж надає, як правило, не самі послуги, а права (гарантії) одержання їх у визначений час, у визначеному місці, надані іншими фірмами. Придбання туристом сукупності цих прав (гарантій) оформляється туристичною путівкою, яка є предметом реалізації туристичної фірми. Обсяг реалізації цього предмета туристичною фірмою виникає в тому звітному періоді, коли здійснюється продаж путівки, а не тоді, коли фактично відбулася подорож.

Туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі.

Одержання туристом самих туристичних послуг, являє собою вже процес споживання придбаної "продукції". Звичайно, за туристом залишається право пред’явити претензії туристичній фірмі, яка продала йому продукт, у випадку неодержання або одержання у неповному обсязі послуг. Такі права мають споживачі будь-якої продукції. При цьому, у продавця (виконавця) немає ніяких підстав вважати свою продукцію не реалізованою лише тому, що, можливо, будуть пред’явлені претензії.

Головним туристичним документом є туристичний ваучер (генеральний ордер). Ваучер має багатофункціональний характер: він підтверджує статус туриста, гарантує йому одержання всіх указаних у ваучері послуг, які турист оплатив. Для приймаючої сторони він є гарантом одержання від направляючої фірми певних коштів, що сплатив турист.

На внутрішньому туристичному ринку ці ж функції виконує туристична путівка .

Туристичний ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб, як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. Туристичний ваучер (путівка) - це письмовий акцепт суб’єкта туристичної діяльності на виробництво та продаж туристичного продукту. Він (вона) є невід’ємною частиною угоди, а також документом первинного обліку у суб’єктів туристичної діяльності.

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 6100; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
 2. III. Правила проведения сертификации в Системе ГОСТ Р
 3. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведения в случае аварийной посадки.
 4. Активизация учебной деятельности младших школьников. Правила стимулирования.
 5. Билет 61 Правила наложения повязок, в том числе с помощью подручного материала
 6. Весы товарные гирные РП-500Г13 и шкальные РП-500Ш13 . Устройство, правила установки и взвешивания.
 7. Ветеринарно-санитарные правила промышленной переработки импортного мяса и мясопродуктов на мясоперерабатывающих предприятиях России
 8. Виды динамических рядов и правила их построения.
 9. Виды динамических рядов и правила их построения.
 10. Виды динамических рядов и правила их построения.
 11. Виды динамических рядов и правила их построения.
 12. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.