Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Берестейська унія (1596р.) та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні нац.го етносу

Соц.-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути

Господарське життя на українських землях під владою Польщі

Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови та наслідки Люблінської унії

Польська експансія на українські землі. Політичний, соц.-екон. та правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої

Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українських земель.

Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи ХІІ- першій половині ХІV століть.

Культура Галицько-Волинської держави

Внутр. політика

Внутр. і зовн. політика Данила Галицького

Історичні та політичні обставину утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич.

Історичний вплив держави Київська Русь на формування європейської цивілізації

Культура, освіта Київської Русі

Зародження передумов формування української народності

Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі

Централізація Київської Русі за часи Володимира Мономаха

Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.

Релігійне життя Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства. Роль монастирів.

Формування феодальних соц.-класових відносин,їх вплив на тенденції розвитку Київської Русі

Міжнародні зв’язки Київської Русі за часів Володимира і Ярослава

Соц. структура суспільства Київської Русі в ХІ – першій половині ХІІ ст

Екон. життя Київської Русі в ХІ - першій половині ХІІ ст.

Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. Роль князя, дружини. Боярська рада

Перші Київські князі: Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутр. і зовн. політика

Етапи розвитку держави Київська Русь, їх специфіка та особливості

Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов’янського чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки.

Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V – VIII ст. н.е. Започаткування державності

Історичні і етнокультурні витоки формування східнослов’янської спільноти на терит україни

Предмет і завдання курсу «Історія України». Його роль у підготовці фахівців екон. і юридичного профілю.

2.Методологічні засади, джерела вивчення курсу «Історія України»

 

11.Юридично-правові засади функціонування суспільства Київської Русі. «Руська правда», «Правда Ярославичів»

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративні системи місцевого екологічного управління
 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
 3. Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу
 4. Ампліпульстерапія, інтерференційна терапія, флюктуорізація. Фізична характеристика факторів впливу. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 5. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.
 6. Анатомо-фізіологічні механізми голосоутворення
 7. Архітектура періоду українського або “козацького” бароко
 8. Архітектура українського бароко
 9. Берестейська унія (1596р.) та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні нац.го етносу
 10. Берестейська унія 1596 і нац реліг полеміка
 11. Берестейська унія 1596 року

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.