Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Творчі завдання і реферати
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Основні державотворчі події.
 7. II. Постановка і розв'язання завдання
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. II.Завдання до ситуації
 11. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Народна педагогіка у незалежній       Україні з 1991р.  
Народна педагогіка радянських ч   асів 1920-1990р.р.  
Народна педагогіка часів українс   ького державотворення 1917-1920р.р.  
Родинно-громадська педагогіка       ХІХст.  
Козацька педагогіка       ХУЇст. -ХУШст.  
Народна педагогіка княжої доби       Хст.-ХШст.  
Народна педагогіка дохристиянс   ької доби II тис. до н.е. - ІХст.  

 

Мета та зміст народного виховання

Форми виховання

Індивідуальна   Групова   Фронтальна  
Раннє родинне виховання   спілкування з однолітками, ігри, забави, доручення   участь у святах та обрядах  

 

Мето­ди форму­   Методи форму­вання досвіду   Методи стимулю­   Методи са­мовиховання  
вання сві­       вання      
домості              
-розповідь; - бесіда; - пояснен­   -організація способу життя та діяльності дітей;   - громадська думка; -заохочення;   самозо­бов'язання -  
ня;   -вправи;   -навіюван­   самонавіюван­  
-роз'ясне­ння   -участь у праці та відпочинку;   ня; -заборона;   ня;-самопереко-  
- порада;   -виконання до­   -застере­   нання-  
-наставля­   ручень;   ження;   самоконтроль;  
ння;   -участь в іграх.   -покарання.   - самооцін­  
-дискусія.           ка;  
            - само по­  
            карання.  

 

1.Підготувати огляд по князі : Ковальчук О.В. Українське на­родознавство: Книга для вчителя. - К.: Освіта, 1992.

2. Вивчити рекомендовану літературу згідно з планом.

3. Підготувати виступ на тему:

а) "Використання народної педагогіки у практиці роботи вчи­теля";

б) “Народна педагогіка як вияв соціально-виховної творчості

людей праці";

в) “Психолого-педагогічна характеристика виховних засобівнародної педагогіки”.

4. Підберіть зразки народної творчості (прислів'я, приказки, пісні, казки та ін.) щодо рІдномовного, розумового, морального, естетичного, трудового та фізичного виховання.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 107; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 34.228.30.69
Генерация страницы за: 0.002 сек.