Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суб’єкти політики
Читайте также:
 1. B) обмеженість можливостей макроекономічної політики
 2. Абсентеїзм(від лат. absentis – відсутній) – це ухилення від участі у політичному житті, втрата інтересу до політики і політичних норм.
 3. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики
 4. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991-2012) з позицій освітньої політики.
 5. Анархістське тлумачення політики.
 6. Бандитизм (ст. 257 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину.
 7. В умовах функціонування ринкової економіки діють два основних напрямки економічної політики: фіскальний та монетарний.
 8. Валютний ринок: суть, об’єкти, суб’єкти та операції, які здійснюються на ньому.
 9. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
 10. Взаємозв. екон.теорії і екон.політики
 11. Взаємозвязок політики з іншими формами с успільної свідомості(філософія, мораль, релігія.
 12. Взаємозв’язок політики та сучасного розвитку країнського суспільства.

Групи інтересів

Соціальна структура суспільства

Суб’єкти політики

ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

 

 

Розкриваючи суть політики як суспільного явища, функціонування політичної системи, зміст і ефективність політичної діяльності пересічного громадянини та політичного лідера, не можна обійтись без поняття суспільного інтересу.

Інтереси це об’єктивні відносини між потребами й середовищем, у якому потреби реалізуються внаслідок певної діяльності.

Суспільний інтересспонукальні сили діяльності соціальних груп, мас людей, спираючись на які суспільство може вдаватися до необхідних управлінських впливів на цю діяльність. Соціальний інтерес спрямований на соціальні інститути, установи, норми взаємовідносин у суспільстві, від яких залежить розподіл предметів, цінностей і благ, що забезпечують задоволення потреб.

Вихідним пунктом аналізу суспільних інтересів є категорія суспільних потреб. Потреби як спосіб реалізації суспільних відносин становлять іманентну сутність особистості; інтереси являють собою ’’зовнішню’’ форму суспільних відносин. Зміст інтересів формується на основі як потреб, так і соціальних засобів, залучених до реалізації останніх.

Людина задовольняє свої потреби тільки в суспільстві, і можна сказати, що інтереси реалізуються тоді, коли вирішуються протиріччя, спричинені потребами різних соціальних верств і груп. Інтереси мають об’єктивний характер, тому одним із суттєвих питань є їх усвідомлення. Успішність реалізації інтересів різних соціальних верств, класів, груп безпосередньо пов’язана зі ступенем їх усвідомленості: якщо об’єктивні інтереси не усвідомлені або усвідомлені незадовільно, будь-яка соціальна група може або досягти мети, яка об’єктивно не відповідає її інтересам, або взагалі не прагнути вигідного для себе рішення.

Усвідомлення інтересів передбачає також їх диференціацію на поточні й фундаментальні. Перші відображають умови існування суб’єкта, пов’язані з задоволенням елементарних потреб; другі тісно пов’язані з основними умовами існування індивіда, з суттю даного соціально-економічного ладу.

Абсолютизація інтересів у масовій свідомості сприяє появі політичних лідерів, які в своїй діяльності можуть виявити певні інтереси, але не осягнути суспільно значущих цілей. У цілому слід відзначити, що функціонування політичної влади – складний процес, який базується на усвідомленні соціальних інтересів. Воно необхідне для того, щоби зуміти винести рішення, адекватні ситуації, а також ті, що в майбутньому служитимуть інтересам різних соціальних груп.

Визначення суб’єктів та об’єктів політики в суспільстві на тому чи іншому етапі історичного розвитку дає можливість наблизитися до розуміння суті політичних відносин між ними, розкрити форми їх політичної поведінки, способи політичної діяльності, засоби перетворення політичного середовища.Графічні засоби дають змогу зв’язувати сутність понять суб’єкта і об’єкта політики
за схемою 5.1.

Суб’єктами політикиє окремі особи, організації чи суспільні рухи, які постійно і відносно самостійно беруть участь у політичному житті відповідно до своїх інтересів, впливають на політичну поведінку інших суб’єктів, викликають своїми діями ті чи інші зміни в політичній системі.

Загальну класифікацію суб’єктів та об’єктів політики відображено на схемах 5.2., 5.3., 5.4. Проте суб’єктів та об’єктів не існує так би мовити в ”чистому” вигляді й тому їх розгляд як окремих категорій носить умовний характер і потрібен лише для характеристики особливостей кожного з них.

Передумови та мотиви участі суб’єктів у політичному житті показані на схемі 5.5.

Суб’єкти політики поділяються на індивідуальні та групові.

Особа виступає як учасник політичного процесу, представником якоїсь групи або як громадянин, наділений політико-правовою суб’єктивністю. Виділяється декілька рівнів політичної суб’єктності особи:

- громадянин, який бере участь у політиці через виконання громадських обов’язків або через громадську організацію;

- член політичної партії;

- громадсько-політичний діяч;

- адміністратор;

- депутат;

- політичний лідер.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. B) обмеженість можливостей макроекономічної політики
 2. Абсентеїзм(від лат. absentis – відсутній) – це ухилення від участі у політичному житті, втрата інтересу до політики і політичних норм.
 3. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики
 4. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991-2012) з позицій освітньої політики.
 5. Анархістське тлумачення політики.
 6. Бандитизм (ст. 257 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину.
 7. В умовах функціонування ринкової економіки діють два основних напрямки економічної політики: фіскальний та монетарний.
 8. Валютний ринок: суть, об’єкти, суб’єкти та операції, які здійснюються на ньому.
 9. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
 10. Взаємозв. екон.теорії і екон.політики
 11. Взаємозвязок політики з іншими формами с успільної свідомості(філософія, мораль, релігія.
 12. Взаємозв’язок політики та сучасного розвитку країнського суспільства.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.