Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції і роль
Читайте также:
 1. FROM Предмет
 2. I. Административное право: понятие, предмет, метод, система, положение в системе отраслей
 3. I. Административное право: понятие, предмет, метод, система, положение в системе отраслей
 4. I. Общие проблемы философии науки.
 5. II. Волшебный предмет.
 6. II. Особенности ношения предметов военной формы одежды
 7. III. Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів.
 8. IV. Особенности ношения предметов военной формы одежды
 9. TEMA 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО - КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
 10. V. Формування поняття періодичної функції, періоди функції.
 11. V3: Понятие, предмет, система, источники и принципы экологического права
 12. VI. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)

1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що перекладається як :

в) грошовий платіж;+

2. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

б) ВВП, національний дохід, національне багатство;+

3. Головним об’єктом фінансових відносин є:

в) валовий внутрішній продукт;+

4. Що являється предметом фінансів:

б) фінансові відносини;+

5.Взаємозв’язок фінансів з такими економічними категоріями:

в) кредит, ціна, заробітна плата.+

6. Управління фінансами вміщує дві основні складові:

а) фінансове забезпечення і фінансове регулювання;+

7. Дайте найбільш повне визначення терміну "фінанси":

в) Економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД.+
8. Об'єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів.+

9. Суб'єктами фінансових відносин є:
а) Держава, суб'єкти господарювання, населення.+

10. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що:
а) З одного боку, — це фінансові відносини, а з другого, — це фінансові ресурси.+
11.Фінансові відносини можна характеризувати як:
в) Суспільні, економічні, грошові, перерозподільчі, фондоутворюючі.+
12. Функціями фінансів є:
в) Розподільча, контрольна.+
13.Фінансові ресурси визначаються як:
г) Нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і НД.+
14.Розподільча функція фінансів охоплює:
а) Розподіл і перерозподіл ВВП і НД.+
15. Суть розподільчої функції фінансів полягає у:
а) Здатності фінансів кількісно відображати економічні процеси розподілу і перерозподілу коштів.+
16. Суть контрольної функції фінансів полягає у:
а) Тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб'єктів фінансових відносин.+
17. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на:

г) Власні і позичені.+

18. До складу децентралізованих фінансів не входять:

в) місцеві бюджети;+

19. Методами формування фінансових резервів виступають:
а) Грошовий, бюджетний, галузевий, страховий.+
20. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:
г) Фінансування загальнодержавних заходів у сфері економічної й політичної діяльності.+
21. До децентралізованих фінансових ресурсів належать:
б) Прибуток, кошти статутного фонду, амортизаційного фонду, кошти фондів, утворених за рахунок прибутку, стійкі пасиви.+
22. Відмінності між фінансами і кредитом полягають у такому:
б) Фінанси носять еквівалентний і безповоротний характер, а кредит — еквівалентний та поворотний.+
23. Заробітна плата виступає джерелом фінансових ресурсів підприємства у випадку:.
г) Отримання в банку коштів на виплату заробітної плати.+24. Джерелом кредитних ресурсів комерційних банків виступає:
а) Власний капітал, міжбанківські кредити, тимчасово вільні фінансові ресурси держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств.+
25. Фінансові резерви – це:

а) група фінансових фондів держави чи суб’єктів господарювання, які тимчасово не беруть участі в обороті коштів власника, однак продовжують рух у загальному грошовому обігу, зберігаючи потенційну можливість повернення в оборот свого власника при настанні певних умов;+

26. Методами формування фінансових резервів є:

б) бюджетний, галузевий, госпрозрахунковий, страховий;+

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 9344; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.