Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що таке фінансовий контроль?
Читайте также:
 1. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) ПІДПРИЄМСТВА
 2. БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) НА 199__р.
 3. БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) на 200__р.
 4. ВПЛИВ РОЗМІЩЕННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
 5. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
 6. Житлові субсидії як фінансовий аспект соціальних гарантій населенню.
 7. Кризовий фінансовий стан
 8. Міжнародний фінансовий лізинг
 9. Міжнародний фінансовий ринок і його структура
 10. Міжнародний фінансовий ринок.
 11. Міжнародний фінансовий ринок.
 12. На фінансовий стан підприємства

Тема 2. Фінансова політика держави

Які є види фінансових резервів?

а) Державні, підприємницькі, резерви місцевого самоврядування;+

 

28. Фінансова стратегія держави – це:

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;+

29.Елементами фінансового механізму є:

г) всі відповіді вірні+

30.Методи і форми фінансового механізму вміщують:

г) планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансове забезпечення, фінансовий контроль+

31. Назвіть основну мету фінансової політики:

а) оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями та соціальними групами;+

32. Фінансовий контроль – це:

г) спостереження та перевірки процесів законності і ефективності створення і використання грошових коштів і фондів.+

33.Фінансова політика характеризується як:

в) сукупність заходів щодо забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації державних програм;+

34. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяєтьсяна :

а) фінансову тактику і фінансову стратегію;+

35.Фінансовий контроль на державному рівні здійснюють:

б) Рахункова палата;+

36.Фінансова політика складається з сукупності політик:

а) податкова, митна, валютна, грошово-кредитна, бюджетна;+

37. Яке найбільш характерне визначення змісту фінансової політики держави?

а) розробка основних напрямів формування і використання фінансів, виходячи із необхідності вирішення економічних і соціальних завдань;+

38. Прикладом фінансової тактики можуть бути:

а) амортизаційна і податкова політика;+

39. Фінансовий механізм є:

б) сукупністю різних організаційних, правових та інших форм і методів, за допомогою яких здійснюється процес розподілу перерозподілу ВВП, створюються фонди грошових коштів і забезпечується їх використання;+

40. До фінансових важелів і стимулів належать:

в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах.+

41. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;+

42. Фінансове планування розглядається як:

а) метод формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;+

43. До основних методів фінансового планування належать:

г) всі правильні відповіді+

в) особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів, дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільністю витрат;+

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 3644; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.