Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Електромагнітні коливання
207. Який вигляд має диференціальне рівняння вільних згасаючих електромагнітних коливань заряду q в коливальному контурі?

208. Який вигляд має диференціальне рівняння вимушених електромагнітних коливань заряду q в коливальному контурі?

209. Як називають результат додавання двох взаємно перпендикулярних коливань з кратними частотами?

210. Чому дорівнює період власних коливань коливального контуру, який утворюють індуктивність L та конденсатор С?

211. Як називають результат додавання двох коливань з близькими частотами, що відбуваються в одному напрямку?

212. Чому дорівнює циклічна частота власних коливань коливального контуру, який утворюють індуктивність L та конденсатор С

213. Які елементи містить ідеальний послідовний коливальний контур?

214. Якому правилу підпорядковується індукційний струм, що виникає у контурі?

215. Як називають опір конденсатора, що визначається його ємністю?

216. Як називають опір котушки дроту, що визначається її індуктивністю?

217. Що відбувається при резонансі напруг з амплітудою сили струму в зовнішій цепі, постачає послідовно з’єднаном конденсаторові та котушці індуктивності?

218. З яких елементів складається ланцюг, в якому відбувається резонанс напруги?

219. В яких одиницях вимірюється електрорушійна сила електромагнітної індукції?

220. Від чого залежить значення індукційного струму в соленоїді?

221. Як називають явище виникнення електрорушійної сили електромагнітної індукції в контурі під час зміни в ньому сили струму?

222. Як називають явище виникнення електричного струму в замкненому контурі під час зміни потоку магнітного поля через поверхню, яку охоплює цей контур?

223. В яких одиницях вимірюється індуктивність контуру?

224. Як називають явище виникнення електрорушійної сили електромагнітної індукції в одному з двох достатньо близько розташованих контурів під час зміни сили струму в другому контурі?

 

 

ЛІтература

1. Методичні вказівки до ПЗ з курсу фізики (частина 1)/Упоряд.: В.О.Стороженко та ін. –Харків:ХНУРЕ, 2013. –152с.

2. Методичні вказівки до ПЗ з фізики (частина2)/Упоряд.: В.О.Стороженко та ін. –Харків:ХНУРЕ, 2013. –140с.

3. Електромагнетизм. Хвилі. Оптика (навчальний посібник)/ Упоряд Українець М.І.,Ткаченко Т.Б. та ін. – Харків: ХНУРЕ,2000 - 164 с.

4. Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 2. Електрика та магнетизм: навч. посібник./ І.М. Кібець та ін. –Харків: «Компанія СМІТ», 2009-424с.;

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт (2 частина). Скл. Коваленко О.М., Лазаренко О.В. та ін.. – Харків:ХНУРЕ, 2006.

6. Запитанная та відповіді до лабораторних робот з фізики „Електрика та магнетизм”.ч.2 для студентів усіх спеціальностей / Упоряд Рибалка А.І., Авотін С.С., Бедратий В.І. та ін. – Харків: ХНУРЕ, 2004 – 44 с.

7. Збірник тестів з курсу фізики/ О.М. Коваленко та ін. – Харків: ХНУРЕ,2006. –124с.

 

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1009; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.