Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Необхідне пояснення

Завдання 8.

Завдання 7.

Завдання 6. (Контрольне).

1. Відкрити робочий лист Таблиця множення 1.

2. Заповнити вільні клітинки таблиці множення.

3. Час виконання завдання - менше 5 хвилин.

При виконанні завдання 6 вам довелося сім разів повторити практично ті самі дії, на що власне і витрачено час. Тепер, коли добре освоєні правила розмноження символів, послідовностей чисел і формул, запропонуємо ще один - найшвидший - спосіб заповнення вільних комірок у подібних таблицях.

Це спосіб використовує найважливішу властивість електронної таблиці: при копіюванні формул з однієї комірки в іншу, відбувається автоматична зміна адреси комірок, які входять у формули (якщо на цю операцію не накладена заборона.

Ця властивість дає нам можливість заповнити вільні комірки таблиці множення шляхом копіюванням однакового для всього блоку з даними і вставки його у відповідні місця таблиці множення. Видно, що у всіх восьми блоках таблиці множення є цілком співпадаючі дані - вміст блоку комірок C1:F9, а саме: стовпчика зі знаком "множення", послідовність чисел від 1 до 9, комірки зі знаком рівності, блок комірок з формулами.

Тому блок комірок C1:F9 можна копіювати і вставляти сім разів у потрібні місця.

1. Відкрити робочий лист Таблиця множення 2.

2. Заповнити вільні клітинки таблиці множення.

3. Час виконання завдання - менше 1 хвилини.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Виділити блок комірок С1:F9.

2. Клацнути по кнопці Копировать.

3. Виділити комірки Н1, М1, R1, С10, Н10, М10, R10 (несуміжні комірки виділяються клацанням мишки по комірці при натиснутій клавіші Ctrl).

4. Клацнути по кнопці Вставить.

Для заповненої таблиці множення встановіть режим демонстрації формул. Для установки режиму необхідно розкрити меню Сервис - вибрати Параметры - відкрити вкладку Вид - поставити «галочку» біля Формулы.

У таблиці видно, що після копіювання і вставки формул у нові місця, змінилися адреси комірок, але синтаксис формул залишився без змін, а саме: кожна формула перемножує те, що записано в четверту по рахунку (ліворуч) комірку на те, що записано в другу по рахунку (ліворуч) комірку.

1. Відкрити робочий лист Відсотки.

2. Підрахувати, скільки відсотків складає кожне з чисел у стовпці С від відповідного числа зі стовпця Е.

3. Час виконання завдання - менше 1 хвилини.

Обчислення відсотків в електронній таблиці має відмінності від обчислення відсотків вручну, запам'ятайте наступне:

1. Якщо дані два числа (вони повинні бути записані в різні комірки) і потрібно визначити, скільки відсотків складає одне число від іншого, то необхідно в будь-яку вільну комірку ввести формулу розподілу першої комірки на другу комірку, а потім для комірки з формулою призначити Процентный формат, клацнувши для цього на піктограмі з такою назвою, що розташована на панелі інструментів Форматирование.2. Якщо надано число і значення відсотка (вони повинні бути записані в різні комірки) і потрібно обчислити числове значення відповідному зазначеному відсоткові, то необхідно в будь-яку вільну комірку ввести формулу множення першої комірки на другу комірку.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Зробити активною комірку F6.

2. Ввести знак рівності - ознака початку введення формули.

3. Клацнути мишкою по комірці С6.

4. Ввести слеш - знак ділення.

5. Клацнути мишкою по комірці Е6.

6. Клацнути на піктограмі Процентный формат.

7. Розмножити формулу (за допомогою маркера розмноження) з комірки F6 на блок комірок F7:F19.

При виконанні однотипних розрахунків з різними даними, що задані у вигляді таблиці, досить ввести формулу в одну з комірок (зручніше за все або у верхню, або в ліву), а потім розмножити її за допомогою маркера розмноження на весь діапазон.

Дотримуючись цього правила можна істотно зменшувати витрати часу на проведення розрахунків, при цьому розміри таблиць, в яких проводяться обчислення, перестають мати значення. Переконаємося в цьому при виконанні завдання на листу Швидкий рахунок.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 225; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.