Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розв’язання
Читайте также:
 1. Алгоритм розв’язання педагогічних ситуацій
 2. Визначте особливості організації й алгоритму розв’язання правовоих ситуацій.
 3. Вихідні дані для розв’язання задач з використанням критеріїв теорії статистичних рішень
 4. Дано: Розв’язання
 5. Екологічні проблеми і шляхи їх розв’язання.
 6. Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.
 7. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань
 8. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань
 9. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань
 10. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань
 11. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань
 12. Завдання 1. Розв’язання тестових завдань

Розв’язання

Розв’язання відповідь

Розв’язання

ДНК: ГАГ – АГГ – ЦГТ – АГА – ЦГГ

│││ │││ │││ │││ │││

ЦТЦ – ТЦЦ - ГЦА – ТЦТ - ГЦЦ

і-РНК: ГАГ – АГГ – ЦГУ – АГА – ЦГГ

Білок: глу – арг – арг – арг – арг

Відповідь. Відповідна частина молекули білка складається з таких амінокислот: глютамінова кислота – аргінін – аргінін – аргінін – аргінін.

Задача 2. Фрагмент ланцюга А білка нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності: вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз.

А) Яка будова фрагмента іРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну?

Б) Яка будова фрагмента ДНК, що кодує дану іРНК?

Білок: вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз

іРНК: ГУУ – УУА – УУА – АЦУ – ЦЦУ – ЦАА – ААА

ДНК: ЦАА – ААТ – ААТ – ТГА – ГГА – ГТТ – ТТТ

│││ │││ │││ │││ │││ │││ │││

ГТТ – ТТА – ТТА – АЦТ – ЦЦТ – ЦАА – ААА

Задача 3. Визначте антикодони тРНК, які беруть участь у синтезі білка, кодованого таким фрагментом ДНК: АЦГ – ГГТ – АТГ – АГА – ТЦА.

Кодуючий фрагмент ДНК: АЦГ – ГГТ – АТГ – АГА – ТЦА

і-РНК: УГЦ – ЦЦА – УАЦ – УЦУ – АГУ

Антикодони тРНК: АЦГ – ГГУ – АУГ – АГА – УЦА

Відповідь. Антикодони тРНК: АЦГ ГГУ АУГ АГА УЦА.

Задача 4. Перший ланцюг фрагмента гена має таку структуру:

ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТГТ – ГГА – ЦГЦ …

А) Вкажіть структуру відповідного фрагмента молекули білка, синтезованого за участю другого ланцюга ДНК.

Б) Як зміниться структура фрагмента синтезованого білка, якщо в першому ланцюгу ДНК під дією хімічних факторів випаде 11-й нуклеотид?

А) Перший ланцюг ДНК: ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТГТ – ГГА – ЦГЦ

│││ │││ │││ │││ │││ │││

Другий ланцюг ДНК: АТА – АГА – ААА – АЦА – ЦЦТ – ГЦГ

і-РНК: УАУ – УЦУ – УУУ – УГУ – ГГА – ЦГЦ

білок: тир – сер – фен – цис – глі – арг

Б) Під дією хімічних факторів у першому ланцюгу ДНК випав одинадцятий нуклеотид:

Перший ланцюг ДНК: ТАТ – ТЦТ – ТТТ – ТТГ – ГАЦ – ГЦ

│││ │││ │││ │││ │││ ││

Другий ланцюг ДНК: АТА – АГА – ААА – ААЦ – ЦТГ – ЦГ

і-РНК: УАУ – УЦУ – УУУ – УУГ – ГАЦ – ГЦ

білок: тир – сер – фен – лей – асп –

Відповідь. А) Амінокислотний склад молекули білка:

тирозин – серин – фенілаланін – цистеїн – гліцин – аргінін.Б) Після випадання 11-го нуклеотида у першому ланцюгу ДНК структура фрагмента синтезованого білка набуде такого вигляду:

тирозин – серин – фенілаланін – лейцин – аспарагінова кислота.

Приклад розв’язування задач для визначення будови білків.

Для розв’язування цього типу задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середньої молекулярної маси.

l – лінійні розміри амінокислоти.

lамінокислоти – 0,35 нм 1нм = 10-6 мм.

М – молекулярна маса

М середня 1 амінокислоти = 110 дальтон, 1 дальтон = в.а.о.

Задача 1. Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі?

Дано:

М(каталази)=224000 дальтон Розв’язання:

М(сер.а-т)=110 дальтон n=М(білку)(сер.а-т)

n(амінокислотних ланок) - ? n=224000 дальтон/110 дальтон = 2036

Відповідь. У цій молекулі 2036 амінокислотних ланок

Задача 2. Молекулярна маса пепсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка?

Дано:Розв’язання:

М(пепсину)=35500 дальтон 1. Визначаємо кількість амінокислотних ланок

М(сер.а-т)=110 дальтон n = 35500 дальтон/110 дальтон = 323 ланок.

lа=0,35нм 2. Визначаємо довжину первинної структури

l(первинної структури білка пепсину) - ? білка.

l=n * lа, де n – кількість амінокислот

l=328*0,35 нм = 113,05 нм.

Відповідь. Довжина первинної структури цього білка становить 113,05 нм.

Задача 3. У молекулі ДНК аденілові нуклеотиди складають 15% від загальної кількості. Визначте процентний вміст інших видів нуклеотидів.

Дано:Розв’язання:

А=15% 1. За правилом Чаргаффа А=Т, Г=Ц, то Т=15%

Т(%) - ? 2. Т+А=15%+15%=30%

Г(%) - ? 3. (А+Т)+(Г+Ц)=100%

Ц(%) - ? (Г+Ц)=100% - (А+Т)

(Г+Ц)=100% - 30%=70%

4. Г=Ц=70%/2=35%

Відповідь. Т=15%, Г=35%, Ц=35%.

Задача 4. Яка довжина фрагменту ДНК, що складається з 30 нуклеотидів?

Дано:Розв’язання:

n(нуклеотидів)=30 1. 30 нуклеотидів – відповідає 15 парам нуклеотидів (або

l(фраг.ДНК) - ? це 15 нуклеотидів однієї з ниток ДНК).

2. Оскільки розмірність одного нуклеотиду 0,34 нм, то

довжина фрагменту ДНК становитиме l(фраг.ДНК)=15*0,34 нм=5,1 нм.

Відповідь. Довжина фрагменту ДНК, що складається із 30 нуклеотидів становить 5,1 нм.

Задача 5. Одна із спіралей фрагменту ДНК має такий склад нуклеотидів:

- Г – Г – Г – Ц – А – Т – А – А – Ц – Г – Ц – Т.

1. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі фрагменту ДНК.

2. Обчисліть, яка довжина даного фрагменту молекули ДНК?

3. визначте процентний вміст кожного нуклеотиду у даному фрагменті.

Розв’язання:

1. … - Г – Г – Г – Ц – А – Т – А – А – Ц – Г – Ц – Т - …

… - Ц – Ц – Ц – Г – Т – А – Т – Т – Г – Ц – Г – А - …

12 пар нуклеотидів – 24 нуклеотиди.

2. l(фраг.ДНК)=12*0,34 нм=4,08 нм.

3. Встановлюємо процентний вміст кожного нуклеотиду у фрагменті ДНК.

А=5, Т=5, Т=А=(5*100%)/24=20,8%

Г=7, Ц=7, Г=Ц=(7*100%)/24=29,2%

Відповідь. 1. - Ц – Ц – Ц – Г – Т – А – Т – Т – Г – Ц – Г – А - , 2. l(фраг.ДНК)=4,08 нм, 3. А=20,8%, Т=20,8%, Г=29,2%, Ц=29,2%.

Задачі для самостійного розв’язку.

1.Ділянка гена має таку будову: ЦГГЦГЦТЦААААТЦГГ. Запишіть склад відповідної ділянки того білка, інформація про який міститься в даному гені. Як відобразиться на будові білка видалення із гена четвертого нуклеотиду?

2.На одному з ланцюгів ДНК синтезована іРНК, у якій А – 14%, Г – 20%, У – 40%, Ц – 26%. Визначте вміст нуклеотидів у молекулі ДНК (у %).

3.До складу білка входить 240 амінокислот. Яка довжина і відносна молекулярна маса гена, що кодує даний білок?

4.Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті ДНК, якщо в ньому виявлено 950 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті ДНК? Яка його довжина і відносна молекулярна маса?

5.Некодуючий ланцюг ДНК має таку будову:

ААА – ГАА – АТТ – ГАЦ – ТТТ – ТГЦ –

Яка послідовність нуклеотидів у другому (кодуючому) ланцюгу ДНК?

Яка послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК та які амінокислоти в молекулі білка кодує дана послідовність?

6.Яка кількість нуклеотидів міститься в ланцюжку ДНК, що кодує поліпептид з 200 амінокислот, якщо 20% триплетів входять до складу нітронів?

7.Визначте, які нуклеотиди іРНК кодують амінокислоти білкової молекули в такій послідовності:

А) валін – гліцин – лейцин – гістидин;

Б) треонін – триптофан – серин – аланін;

В) лізин – метіонін – валін – пролін;

Г) аланін – лейцин – лізин – треонін.

8.У молекулі ДНК з відносною молекулярною масою 69000 на частку аденінових нуклеотидів припадає 8625. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345.

9.Синдром набутого імунодефіциту – інфекційне захворювання, яке передається переважно статевим шляхом. Збудник СНІДу (вірус імунодефіциту людини – ВІЛ) – ретровірус, спадковий матеріал якого (РНК) містить 9213 нуклеотидів.

1. Скільки триплетів має РНК ВІЛ?

2. Визначте сумарну відносну молекулярну масу білкових молекул, закодованих у геномі вірусу, якщо на структурні гени припадає 4000 нуклеотидів.

10.Фрагмент ланцюга А нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності:

вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз.

Яка будова ділянки іРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну? Яка будова ділянки ДНК, що кодує дану іРНК?

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 18204; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.