Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль 1. 1 страница
Читайте также:
 1. A) борьба с браконьерами. 1 страница
 2. A) борьба с браконьерами. 2 страница
 3. A) борьба с браконьерами. 3 страница
 4. A) борьба с браконьерами. 4 страница
 5. A) борьба с браконьерами. 5 страница
 6. A) борьба с браконьерами. 6 страница
 7. Annotation 1 страница
 8. Annotation 1 страница
 9. Annotation 2 страница
 10. Annotation 2 страница
 11. Annotation 3 страница
 12. Annotation 3 страница

1. Чи залежить ККД похилої площини від кута її нахилу за сталого коефіцієнта тертя?

2. Які закони фізики застосовуються при сортуванні зерна віялкою?

3. Чому переходять на нижчі передачі транспортні засоби тоді, коли піднімаються на гору, а трактор – коли заглиблюється в землю плуг?

4. Якими способами можна збільшити ККД похилої площини, по якій піднімають тіло?

5. Під час згинання стальної пластинки виконується робота. Енергію якого виду дістає пластинка?

6. Інколи досвідчені механіки, щоб перевірити роботу двигуна, прикладають один кінець ручки молотка до деталі двигуна, а другий до вуха. Поясніть необхідність такої дії механіка.

7. Чи залежить вага надшвидкісного автомобіля від напряму його руху по поверхні Землі?

8. В які моменти автомобільних гонок водії мають найбільшу вагу?

9. Чи залежить робота по підніманню вантажу на певну висоту від форми траєкторії його руху в кінцеве положення?

10. Чи залежить потенціальна енергія деформації пружини під дією покладеної зверху цеглини від температури повітря?

11. Яка енергія переходить у кінетичну енергію кулі під час пострілу з гвинтівки?

12. Яка нарізка – з малим чи великим кроком – доцільніша для міцнішого кріплення деталей з допомогою гвинта і гайки?

13. Які частини вагону, що котиться, знаходяться у спокої, а які рухаються відносно дороги, стін вагону, коліс?

14. У вагоні, який рухається рівномірно, вертикально вгору підкинули м’яча. Якою буде траєкторія м’яча відносно вагону, рейок?

15. Зерно з бункера комбайну вивантажують у автомобіль при русі, не зупиняючи комбайн. У стані руху чи спокою повинен бути при цьому автомобіль відносно Землі, відносно комбайну?

16. Яку швидкість змінного руху автомобіля показує спідометр? Пояснити на прикладі.

17. Тіло пройшло за першу секунду 1 м, за другу секунду – 2 м, за третю секунду – 3 м, за четверту секунду – 4 м і т.д. Пояснити чи можна вважати такий рух рівноприскореним?

18. Важкий предмет підвішений на мотузку до повітряної кулі, яка рівномірно підіймається з певною швидкістю. Яким буде рух предмету, якщо мотузок перерізати? Опір повітря до уваги не приймати.

19. Шлях чи переміщення оплачується при поїздці у маршрутному автобусі, літаку?

20. На поїзд, який рухається по прямолінійному горизонтальному шляху, діє постійна сила тяги тепловоза, яка дорівнює силі тертя. Який рух здійснює поїзд? Яким чином в даному разі проявляється закон інерції?

21. Чому людина, яка біжить, спіткнувшись, падає у напрямку свого руху, тобто вперед, а підсковзнувшись, падає навзнаки?

22. Для чого ковадло роблять масивним?

23. Чому навантажений автомобіль рухається бруківкою більш плавно, ніж ненавантажений?24. Як ослаблюють силу удару важкого м`яча, ловлячи його руками?

25. Два вагони різних мас рухаються з однаковою швидкістю. Як зміниться швидкість вагонів, якщо прикласти до них одну і ту ж силу, яка перешкоджає їх руху? Який вагон зупиниться раніше?

26. Як зміниться стан руху людини, яка стоїть на ідеально гладенькій кризі, якщо вона кине кілограмову гирю?

27. Чому автомобілю важко рушити з місця під час ожеледиці?

28. Зерно при висипанні з мішка не розподіляється по колу рівним шаром, а утворює купу конічної форми. Чому?

29. До яких точок автомобіля прикладена сила, яка його зупиняє при гальмуванні? Пояснити на прикладі.

30. Якщо паровоз не може відразу зрушити важкі вагони з місця, то машиніст здійснює такий прийом: він дає задній хід, а потім, штовхнувши вагони трохи назад, дає передній хід. Чому цей прийом дозволяє зрушити вагони з місця?

31. Змазування поверхонь, які труться одна об одну, зменшує тертя. Чому ж тоді мокре руків’я сокири легше утримувати, ніж сухе?

32. Чому металеві сходинки (підніжки трамваїв, поїздів і т.п.) не гладенькі і мають рельєфні виступи? Чому шляпка цвяха має насічку?

33. Чому на розмитій дощем ґрунтовій дорозі навантажений автомобіль буксує менше, ніж не навантажений?

34. Чи однакові потрібні зусилля, щоб підіймати вантаж чи тягнути його по підлозі?

35. Чому каплі дощу залишають похилі прямі смуги на склі залізничного вагону, який рухається рівномірно?

36. На пароплаві, який рухається, м’яча кинули вертикально угору. Чи впаде м’яч на те ж місце , якщо пароплав іде: а) рівномірно? б) прискорено? в) сповільнено? г) яка траєкторія м’яча по відношенню до берега? Опір повітря до уваги не приймати.

37. Чому збільшується довжина стрибка, якщо людина перед стрибком робить розбіг?

38. Автомобіль рухається на повороті дороги. Чи однакові відстані при цьому проходять праві та ліві колеса автомобіля?

39. Гусеничний трактор рухається зі швидкістю 3 м/с. З якою швидкістю відносно дороги рухаються верхня і нижня частини гусениці трактора?

40. Куди спрямовані прискорення стрілки годинника?

41. Для чого на ободи маховиків швидкісних двигунів надягають спеціальні міцні бандажі?

42. Якщо млин привести до руху, не засипавши заздалегідь зерно, то жорна можуть розлетітися. Чому?

43. Як вплине на “легкість ходу” велосипеду збільшення діаметру його коліс? Інші розміри частин велосипеда вважати незмінними.

44. Монета, яка поставлена руба, нестійка, а монета, яка у цьому положенні котиться по підлозі, довго утримується у вертикальній площині. Чому?

45. В якому разі Земля рухається скоріше своєю орбітою навколо Сонця – взимку (для північної півкулі) чи влітку?

46. Чи можна підняти з землі тіло, якщо прикласти до нього силу, яка дорівнює його вазі?

47. Скільки важить тіло, коли воно падає?

48. Чому навантажений автомобіль при тій же потужності двигуна має меншу швидкість, ніж ненавантажений?

49. Якщо автомобіль виїжджає на гору при незмінній потужності двигуна, то він втрачає швидкість. Чому?

50. Коли людина витрачає більше енергії – коли їде на велосипеді чи коли йде пішки?

51. Гімнаст спочатку стрибає на гнучку дошку-трамплін, а потім вгору. Чому в цьому випадку стрибок виходить більш високим, ніж стрибок без трампліна?

52. Чому легковим автомобілям дозволено їздити містом з більшою швидкістю, ніж вантажним?

53. Чи виконуємо ми механічну роботу, переносячи важкі речі на певну відстань: а) по схилу вгору; б) по горизонтальному шляху?

54. Порівняйте роботу, яку може виконати людина, перемістившись на певну відстань по горизонталі: а)пішки; б)на велосипеді.

55. Чи виконує роботу над супутником, який рухається по коловій орбіті, сила гравітації: а) за повний оберт; б) за половину оберту?

56. Чи однакову роботу виконує гальмівна сила під час зупинки автомобіля: а) за кожну половину часу гальмування; б) на обох половинах шляху гальмування?

57. Чи залежить робота, потрібна для піднімання певного вантажу на дану висоту, від атмосферного тиску?

58. Чи однакову роботу виконує людина, піднімаючись по східцях: а) з першого поверху на другий; б) з другого поверху на третій і т. ін., якщо висота поверхів стала?

59. Чи однакову роботу треба виконати, щоб перевезти на кораблі певний вантаж: а) з малою швидкістю; б) з великою швидкістю?

60. Чи може людина розвинути потужність, яка б перевищила середню потужність коня?

61. Потужність двигуна сучасного легкового автомобіля в десятки разів перевищує середню потужність коня. Чому ж тоді автомобіль не може подолати такого бездоріжжя, яке легко долав віз, запряжений лише парою коней?

62. Чому будь-який автомобіль має максимальну швидкість руху?

63. Від яких факторів залежить максимальна швидкість автомобіля?

64. В які моменти водій автобуса повністю використовує потужність двигуна?

65. Чому сучасні реактивні і ракетні двигуни характеризують не потужністю, як двигуни внутрішнього згоряння, а силою тяги.

66. Які шини – вузькі чи широкі – краще підходять для швидкісної їзди з частими поворотами?

67. Для чого загартовують робочі поверхні кульок і кілець шарикопідшипників?

68. Під час ремонту машини з підшипника випав один конічний ролик. Чи можна замінити його іншим роликом, взятим з роликового підшипника такого ж типу?

69. Аварійна ситуація змушує водія автомобіля або різко загальмувати, або зробити поворот на 90°. Чи однаковий шлях потрібний для таких маневрів?

70. Два вантажники однакового зросту тримають за кінці стовп, стоячи на сходах або на схилі гори. Чи з однаковою силою діє стовп на вантажників?

71. Гвинт і гайку використовують для: а) скріплювання деталей; б) перетворення обертального руху в поступальний. Чим відрізняться їхня різьба в цих випадках?

72. Чи може сила тертя об горизонтальну опору перевищувати вагу тіла? Силу тяжіння mg?

73. Чому на берег важко стрибнути з легкого човна, а такий же стрибок з пароплава легко здійснити?

74. Якщо намагаються сильніше натиснути сокирою, її беруть за обух, а якщо намагаються сильніше вдарити сокирою – беруть за кінець топорища. Чому?

75. Чим пояснюється застосування центрифуг у сільскому господарстві.

76. Дві порожнистих кулі з міді і алюмінію мають однакову вагу і однаковий об’єм. Кулі пофарбовані однаковою фарбою, яку не можна порушувати. Як розрізнити кулі?

77. Покладіть на скло дві гральні шашки. Штовхніть одну з них так, щоб вона вдарилася об іншу. Чому при цьому перша шашка іноді зупиняється, а інша набуває швидкості?

78. Гумові балони автомашини (а також ресори, вагонні буфери тощо) послабляють поштовхи і удари. Чому?

79. Яке призначення амортизаторів, що встановлюються біля коліс автомобіля?

80. Чи однаково стискаються пружини буферів при зіткненні двох однакових вагонів? У разі зіткнення навантаженого і порожнього вагонів?

81. Крихкі речі при перевезенні упаковують у солому або вату. Чому це зберігає їх від псування?

82. Як зміниться період коливань маятника, якщо його перенести з повітря у в’язке масло?

83. Пояснити чи зміниться та як період коливань математичного маятника, у якого тіло, підвішене до нитки, було спочатку зі скла, а потім із заліза?

84. Як практично за допомогою математичного маятника можна здійснювати розвідку корисних копалин?

85. Як буде йти годинник з секундним маятником, встановленим для Києва, на полюсі та на екваторі?

86. Чи збережеться період коливань годинника-ходиків, якщо їх з Землі перенести на Місяць?

87. Як буде змінюватися хід маятникового годинника у жаркі літні дні у порівнянні з холодними зимовими днями, якщо годинник знаходиться у невтепленому приміщенні, а стрижень маятника металевий?

88. У відрі несуть воду. Після того, як зроблено близько десятка кроків, вода починає виплюхуватися. Чому?

89. Для чого всі вібруючі установки у висотних будовах (електродвигуни, дизельні установки тощо) ставляться на спеціальні гумові або металеві амортизатори?

90. Чи впливає атмосферний тиск на висоту підняття води у водопровідних трубах?

91. У одного ртутного барометра трубка вертикальна, а у іншого – похила до горизонту. Який з цих барометрів більш чутливий?

92. Який барометр більш чутливий – ртутний чи масляний?

93. Дуже легке тіло (шматок вати) важко кинути на далеку відстань. Чому?

94. Дві кулі однакового радіусу з одного й того ж матеріалу падають з однакової висоти. Одна куля суцільна, а інша порожниста. Яка куля впаде скоріше?

95. Чому зерно і лушпиння мають різні швидкості падіння у повітрі. Яке значення це має при віянні зерна?

96. Парашутист здійснив затяжний стрибок. Які види руху при цьому мали місце?

97. Проти яких сил літак здійснює роботу при зльоті?

98. Чому у гарячій воді цукор розчиняється скоріше, ніж у холодній?

99. Вершки на молоці скоріше відстоюються у холодному приміщенні. Чому?

100.Для точних вимірювань у техніці застосовують сталеві бруски, які мають назву “плитки Йогансона”. Притиснуті одна до одної ці плитки тримаються разом дуже міцно. Чому?

101.Для чого при складанні листів полірованого скла між ними кладуть папір?

102.Чому холодний метал на дотик здається холодніше дерева тієї ж температури (а гарячий, навпаки, більш гарячим)? При якій температурі метал і дерево будуть здаватися на дотик однаково нагрітими?

103.Розпечене вугілля, покладене на метал, гасне скоріше, а на дерев’яній дошці воно продовжує тліти. Чому?

104.Чому волога дерев’яна дошка на дотик холодніша за суху?

105.Який ґрунт прогріється на сонці скоріше – вологий чи сухий?

106.Чому ранньою весною біля дерев у снігу утворюються воронки?

107.Нащо на зиму дерева загортають у солому?

108.Для чого на зиму пристовбурні круги плодових дерев вкривають шаром гною, торфу, тирси?

109.Чому товстий шар снігу захищає озимину від морозів?

110.Чи застосовується повітря як будівельний матеріал?

111.Чому букси і підшипники вагонів загоряються, якщо всередину їх потрапляє пісок?

112.Після сильного шторму вода у морі стає теплішою. Чому?

113.Чим пояснюється нагрівання протекторів автомобіля під час тривалої їзди?

114.Для різки сталі використовують фрикційні пилки (диск без зубців). Як може пилка без зубців різати метал?

115.Чому при ударі кременя об сталь утворюються іскри? Чому від точильного каменя, який обертається, також летять іскри, якщо до нього притиснути шматок сталі?

116.Балони електричних ламп заповнюють криптоновим газом при низькому тискові. Чому?

117.Чому дві краплі ртуті при взаємному доторканні зливаються у одну?

118.Чому для пайки застосовується розплавлений припай?

119.Чому алюміній не вдається паяти олов’яним припаєм?

120.Чому до вологого пальця папір прилипає, а до сухого – ні?

121.Чому чорнилами неможливо писати на масному папері?

122.Чи повинні мастильні матеріали змочувати робочі поверхні металів?

123.Кульки двох термометрів однакові. У одній з них знаходиться вода, у іншому – ртуть. Чому у однакових умовах ртутний термометр охолоджується вдвічі швидше за водний?

124.Чому у медичних термометрах використовують ртуть, а не спирт або ефір?

125.Який термометр більш чутливий – ртутний чи спиртовий (при інших однакових умовах)?

126.Чи завжди газ при охолодженні віддає таку кількість теплоти, яка була витрачена на його нагрівання?

127.Як зміниться ККД теплової машини, якщо температура нагрівача буде збільшуватися, а температура холодильника – зменшуватися?

128.Двигун внутрішнього згоряння і повітряно-реактивний двигун мають такти всмоктування, стискування, розширення і випуску. У чому відмінність цих двигунів? Який такт є робочим у реактивному двигуні?

129.До якого типу двигунів слід віднести вогнепальну зброю?

130.Маючи на меті охолодити кімнату, чоловік увімкнув холодильник і відкрив його дверцята. Чи стане холодніше у кімнаті на протязі певного часу, якщо вона теплоізольована від навколишнього повітря?

131.Запалювання горючої суміші у циліндрі двигуна внутрішнього згоряння відбувається дещо раніше за досягнення поршнем “мертвої точки”. Що відбудеться, якщо запалювання буде надто раніше або надто пізніше?

132.Чому у дизелі не потрібне запалювання горючої суміші електричною іскрою?

133.Стінки термоса роблять подвійними, причому між ними створюють вакуум. Внутрішні поверхні стінок – дзеркальні. Чи правильно вона зробила?

134.Для охолодження інструментів, що нагріваються при роботі (різців, свердел), часто використовують воду. Чим можна пояснити цей факт?

135. Для нормального росту багатьох рослин дуже важливим є відсутність різких коливань температури ґрунту. Чому для таких рослин найменше придатні піщані грунти, що мають низьку питому теплоємність?

136.Дві точки А та В рухаються по траєкторіям, як на рисунку. Знайти координати перетину траєкторій. При якій умові можлива зустріч точок А та В?

137.Пасажир піднімається по нерухомому ескалатору метрополітену за час 3 хв., а по рухомому вгору за час 2 хв. Чи зможе він піднятися по ескалатору, що рухається з тією ж швидкістю вниз? Якщо зможе, то за який час?

138.Людина біжить по рухомому ескалатору. У перший раз він нарахував 50 сходинок, другий раз, рухаючись у той же бік зі швидкістю відносно ескалатора втричі більшою, вона нарахувала 75 сходинок. Скільки сходинок вона нарахувала б на нерухомому ескалаторі?

139.Тіло за стану спокою починає рухатись зі сталим прискоренням. Знайти відношення відстаней, що проходиться за послідовні однакові проміжки часу.

140.За яку секунду від початку руху шлях, пройдений тілом при рівноприскореному русі, втричі більше від шляху, пройденого за попередню секунду, якщо рух відбувається без початкової швидкості.

141.Тіло починає рухатись зі стану спокою рівноприскорено та за десяту секунду проходить шлях 38 м. Знайти шлях, пройдений тілом за дванадцяту секунду руху.

142.Яким фізичними явищами обумовлено переміщення мінеральних та органічних добрив у ґрунтах?

143.Яка волога довше зберігається в ґрунті – після танення снігу чи після випадання теплого дощу?

144.Чому культивацію або прополювання сільськогосподарських культур іноді називають «сухим поливом»?

145.Готуючи грубі корми для худоби, використовують кормозапарник, тиск якого досягає кількох атмосфер. Для чого потрібен такий високий тиск?

146.Як пояснити зниження температури у карбюраторі двигуна внутрішнього згорання в момент утворення робочої суміші?

147.Чому маса паяльника повинна бути значно більшою від тих тіл, які припаюють?

148.Навіщо овочі або фрукти, призначені для сушіння, нарізають тонкими скибками?

149. Чому в скиртах роблять «продухи» – наскрізні отвори в нижній частині?

150.Для кращого збереження дощок між окремими їх шарами вкладають прокладки. Що це дає?

151. За графіком (рисунок 1) визначити середню швидкість змінного руху тіла протягом першої секунди, шостої секунди та за весь час.

152. Побудувати графік залежності швидкості руху трамваю від часу, якщо початкова швидкість 3 м/с та 0,5 м/с2. Площа якої фігури чисельно дорівнює шляху, який пройшов трамвай за 5 с? Визначити величину цього шляху.

153. На рисунку 2 показано графік швидкості руху катера. З якою швидкістю рухався катер у кінці першої і третьої секунди? З яким прискоренням рухався катер?

154. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 а), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

155. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 б), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

156. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 в), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

157. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 г), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

158. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 д), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

159. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 є), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

160. Охарактеризуйте за графіком (рисунок 3 ж), який вид руху зображено, знайти початкову швидкість, прискорення та час руху кожного тіла. Як залежить швидкість від часу? Знайти шлях, пройдений кожним тілом за 4 с руху.

 

 
 

 

 


161. Розглянути графік на рисунку 4а і за допомогою нього знайти як відрізняються рухи за початковою і кінцевою швидкостями, прискореннями, часом руху. Знайти величини швидкості у кінці четвертої та у кінці восьмої секунди. Знайти величину прискорення тіла.

162. Розглянути графік на рисунку 4б і за допомогою нього знайти як відрізняються рухи за початковою і кінцевою швидкостями, прискореннями, часом руху. Знайти величини швидкості у кінці четвертої та у кінці восьмої секунди. Знайти величину прискорення тіла.

163. Розглянути графік на рисунку 4в і за допомогою нього знайти як відрізняються рухи за початковою і кінцевою швидкостями, прискореннями, часом руху. Знайти величини швидкості у кінці четвертої та у кінці восьмої секунди. Знайти величину прискорення тіла.

164. Розглянути графік на рисунку 4г і за допомогою нього знайти як відрізняються рухи за початковою і кінцевою швидкостями, прискореннями, часом руху. Знайти величини швидкості у кінці четвертої та у кінці восьмої секунди. Знайти величину прискорення тіла.

165. Вагонетка протягом 1 хв. котиться під ухил з прискоренням 15 см/с2. Який шлях вона пройде за цей час і яка швидкість її в кінці шляху?

166. Тіло, виведене з стану спокою, рухаючись рівноприскорено, пройшов 180 м за 15 с. Яку відстань пройшло воно за 5 с від початку руху?

167. Літак при відриванні від землі має швидкість 240 км/год. і пробігає бетонованою доріжкою відстань 790 м. Скільки часу триває розбіг, і з яким прискоренням рухається при цьому літак? Рух вважати рівноприскореним.

168. Тіло, рухаючись рівноприскорено, у кінці першої секунди від початку руху мало швидкість 1 м/с. Який шлях воно пройшло за 2 с? за 5 с? Яка швидкість тіла в кінці п’ятої секунди і середня швидкість за 5 с? Побудувати графік швидкості та графік шляху.

169. Тіло, рухаючись рівноприскорено, протягом п’ятої секунди від початку руху пройшло 45 м. З яким прискоренням рухалось тіло? Яка його швидкість в кінці п’ятої секунди? Який шлях пройшло тіло за першу секунду?

170. Куля вилітає з ствола гвинтівки завдовжки 67,5 см з швидкістю 865 м/с. Вважаючи, що куля всередині ствола рухається рівноприскорено, визначити прискорення рух кулі та час її руху.

171. Автомобіль при гальмуванні рухається рівносповільнено з прискоренням – 0,5 м/с2 і зупиняється через 20 с від початку гальмування. Яку швидкість мав автомобіль у момент початку гальмування? Який шлях він пройшов при гальмуванні?

172. Посадкова швидкість літака дорівнює 135 км/год., а довжина пробігу складає 500 м. Визначити час пробігу та прискорення, вважаючи рух рівносповільненим.

173. Поїзд, що іде зі швидкістю 43,2 км/год., проходить після початку гальмування до зупинки 180 м. Через який час поїзд зупиниться, і з яким середнім прискоренням він рухався?

174. На нитці, перекинутій через нерухомий блок, підвішені дві однакові гирі. Коли на одну з гирь кладуть додатковий вантаж, вони починають рухатися рівноприскорено і протягом 3 с проходить 45 см. Визначити прискорення руху гирь та їх швидкість в кінці шляху.

175. Камінь кинуто по гладенькій поверхні льоду з швидкістю 12 м/с. Скільки часу рухатиметься камінь до зупинки, якщо прискорення його руху дорівнює –0,6 м/с2? Яку відстань пройде камінь до зупинки і яка середня швидкість його руху? Рух вважати рівнозмінним.

176. Куля, яка летить зі швидкістю 400 м/с, ударяє в земляний вал і проникає в нього на глибину 20 см. Скільки часу рухалась куля всередині вала? З яким прискоренням? Яка була її швидкість на глибині 10 см? Рух вважати рівнозмінним.

177. Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння її руху . Які будуть швидкість та прискорення точки у момент 0 та 10 с? Які середні значення швидкості та прискорення за перші 10 с руху?

178. Точка рухається по прямій за рівнянням , де , . Визначити середню швидкість за час від 2 с до 6 с.

179. Залежність пройденого тілом шляху від часу , де , , , . Визначити для тіла в інтервалі часу від 1 с до 4 с середню швидкість та середнє прискорення.

180. На протязі часу швидкість тіла задається рівнянням у вигляді ( ). Визначити середню швидкість за проміжок часу .

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 1811; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.