Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль 1. 2 страница
Читайте также:
 1. A) борьба с браконьерами. 1 страница
 2. A) борьба с браконьерами. 2 страница
 3. A) борьба с браконьерами. 3 страница
 4. A) борьба с браконьерами. 4 страница
 5. A) борьба с браконьерами. 5 страница
 6. A) борьба с браконьерами. 6 страница
 7. Annotation 1 страница
 8. Annotation 1 страница
 9. Annotation 2 страница
 10. Annotation 2 страница
 11. Annotation 3 страница
 12. Annotation 3 страница

181. Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння руху має вигляд , де , . Знайти швидкість і прискорення точки в момент часу 0 с та 3 с.

182. Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння руху має вигляд , де А=0; ; . Знайти швидкість і прискорення точки в момент часу 0 с та 3 с.

183. Під дією якої сталої сили тіло масою 300 г, що раніше перебувало у стані спокою, протягом 5 с пройде шлях 25 м?

184. Кулька масою 10 г під дією сталої сили за першу секунду пройшла 15 см. Знайти силу, яка діє на кульку.

185. З гармати вилітає снаряд масою 10 кг з швидкістю 600 м/с. Визначити середню силу тиску порохових газів, якщо снаряд рухається всередині ствола гармати 0,001 с.

186. На тіло масою 200 г діє стала сила, яка надає йому протягом 5 с швидкості 1 м/с. Визначити величину діючої сили.

187. Куля вилітає з гвинтівки з швидкістю 865 м/с. Яка швидкість гвинтівки при відбої, якщо її маса в 470 раз більша від маси кулі?

188. Снаряд масою 20 кг, який летить горизонтально з швидкістю 500 м/с, влучає в платформу з піском масою 10 т застряє в піску. З якою швидкістю почала рухатися платформа від поштовху?

189. Визначити величину сили, під дією якої тіло масою 150 г, що рухається з швидкістю 6 м/с, зупиняється через 20 с від початку дії сили.

190. Снаряд масою 6,2 кг вилітає з гармати з швидкістю 680 м/с. Чому дорівнює середня сила тиску порохових газів, якщо час руху снаряду всередині ствола гармати прийняти рівним 0,008 с?

191. Ковзаняр, який стоїть на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 1 кг. Через 4 с камінь падає, пролетівши 20 м. З якою швидкістю ковзає при цьому ковзаняр, якщо його маса 75 кг? Тертям знехтувати.

192. Знайти масу потяга, який рухається з прискоренням 0,005 м/с2, якщо сила тяги паровозу 0,22 МН та коефіцієнт опору 0,004.

193. Від двоступінчатої ракети загальною масою 1000 кг при досягненні швидкості 170 м/с відокремилася її друга ступінь масою 400 кг, швидкість якої при цьому збільшилася до 185 м/с. З якою швидкістю стала рухатися перша ступінь ракети?

194. Комбайн розрахований на роботу з гусеничним трактором. З яким прискоренням будуть рухатися по горизонтальній дорозі трактор та комбайн, якщо сила тяги трактора при русі на третій передачі складає 12,5 Н? Який натяг при цьому має трос, що їх з’єднує? Маси трактора та комбайну відповідно рівні 4,2 т и 2,6 т.

195. Тіло падає протягом 5 с. З якої висоти воно падає і яку швидкість матиме при падінні на землю? Опір повітря не враховувати.

196. Скільки часу падатиме тіло від стелі до підлоги в кімнаті, висота якої дорівнює 4,9 м? Яку швидкість матиме тіло під час падіння на підлогу? Яка середня швидкість руху тіла?197. Вільно падаюче тіло в момент удару об землю досягло швидкості 39,2 м/с. З якої висоти тіло упало? Скільки часу воно падало?

198. Одне тіло падає з висоти 20 м, друге − з висоти 80 м. У скільки разів швидкість падіння на землю другого тіла більша від швидкості падіння першого тіла? У скільки разів час падіння другого тіла більший від часу падіння першого тіла?

199. Автомобіль їде з швидкістю 10 м/с по рівному горизонтальному шляху. Пройшовши з виключеним мотором віддаль 150 м, автомобіль зупиняється. Скільки часу рухався автомобіль з виключеним мотором і який коефіцієнт тертя при його русі?

200. Автомобіль, який рухається зі швидкістю 50 км/год., при вимиканні двигуна проходить до повної зупинки 455 м. Скільки часу автомобіль рухався за інерцією?

201. Трактор проїхав 0,3 шляху між населеними пунктами 9 км/год., а іншу частину шляху зі швидкістю 12 км/год. Визначити середню швидкість руху трактора.

202. Автомобіль рушає з місця та, рухаючись з прискоренням, проходе 500 м за 48 с. Знайти величину прискорення.

203. Граната, що рухається горизонтально зі швидкістю 15 м/с, розірвалась на два осколки масою 1,5 кг та 2,5 кг. Швидкість більшого осколка 30 м/с співпадає по напрямку з початковою швидкістю гранати. Визначити швидкість і напрямок руху меншого осколка.

204. Визначити кінетичну і потенціальну енергію стріли масою 0,2 кг, випущеної вгору зі швидкістю 30 м/с, через 2 с після запуску.

205. Тіло масою 5 кг рухається за законом х=3t+t2. Знайти силу, під дією якої воно рухається, і шлях, пройдений тілом за 10 с.

206. Точка рухається по колу так, що залежність шляху від часу задається рівнянням , де м/с, м/с2. Знайти лінійну швидкість точки через 2 с після початку руху. Точка рухається по колу радіусом 2 см.

207. Точка рухається по колу радіуса 1,2 м. Рівняння руху точки , де , . Визначити тангенціальне, нормальне та повне прискорення для моменту часу 7 с.

208. Подрібнювач кормів має барабан діаметром 450 мм. Кутовий шлях обертання барабана після його включення змінюється за законом , де та . Знайти кутову швидкість обертання барабана через 0,5 хв. Після початку обертання та лінійну швидкість точок на поверхні барабана.

209. Диск радіуса 0,2 м обертається відповідно рівнянню , , , . Визначити тангенціальне, нормальне і повне прискорення точок на колі диску для моменту часу 10 с.

210. Визначити повне прискорення у момент часу 3 с точки, що знаходиться на ободі колеса радіуса 0,5 м, яке обертається за рівнянням , де , .

211. Косарка-подрібнювач призначена для скошування трави та одночасного подрібнення кормів для худоби. Залежність кута обертання барабана косарки від часу задається рівнянням , , . Знайти кутову швидкість обертання барабана та лінійну швидкість точок на його поверхні через 10 с від початку обертання. Діаметр барабана 0,5 м.

212. Тонкостінний циліндр, маса якого 12 кг, а діаметр 30см, обертається за рівнянням φ = А+Bt+Ct3, де А = 4; В = − 2 с-1; С =0,2 с- 3. Визначити момент сили, який діє на циліндр у момент часу 3 с.

213. Куля радіусом 10 см та масою 5 кг обертається навколо вісі симетрії за рівнянням φ = А+Bt2+Ct3 (В=2 рад/с2; С = – 0,5 рад/с2). Визначити момент сил для 3 с.

214. Махове колесо, що має момент інерції 300 кг·м2 обертається рівноприскорено за законом φ =5t2. Знайти момент сили, прикладений до нього.

215. Маховик рухається за законом γ=2+7t2. Знайти початкову кутову швидкість і кутове прискорення колеса.

216. Колесо, що має момент інерції 2 кг·м2 за 1 хв. збільшило кількість обертів з 200 об/хв. до 300 об/хв. Знайти момент діючої на колесо сили.

217. Вентилятор, що обертається з частотою 900 об/хв. після відключення від електромережі зробив 75 обертів і зупинився. Знайти роботу сил гальмування, якщо момент інерції 0,01 кг·м2.

218. Якір генератора (для сільських електростанцій) робить 1000 об/хв. Визначити обертовий момент якоря, якщо потужність, що розвивається при цьому мотором, дорівнює 100 кВт.

219. Барабан сепаратора обертається, виконуючи при цьому 8250 об/хв. Під дією постійного гальмівного моменту, рівного 9,8×104 Н×м, він зупинився після початку гальмування через 80 с. Визначити момент інерції барабана.

220. Стержень довжиною 100 см та масою 1 кг обертається з кутовим прискоренням 0,8 рад/с2 навколо вісі, яка проходить через його середину перпендикулярно довжині. Визначити обертовий момент сили стержня.

221. Дископодібний маховик масою 50 кг та радіусом 0,2 м був розкручений до швидкості, що дорівнює 480 об/хв. і, під впливом тертя, зупинився. Знайти момент сили тертя, якщо зупинка відбулася через 50 с.

222. Снаряд масою 400 кг рухається зі швидкістю 780 м/с, виконуючи 5270 об/хв. Визначити, у скільки разів енергія поступального руху більше енергії його обертального руху. Момент інерції снаряду 4,9 кг·м2.

223. Кільце масою 1кг та радіусом 0,4 м котиться без ковзання по горизонтальній площині. При цьому його повна кінетична енергія дорівнює 25 Дж. Знайти кутову швидкість обертання кільця.

224. Махове колесо має момент інерції 350 кг·м2 і обертається з частотою 600 об/хв. Знайти його потужність і період, за який воно виконає 6000 обертів?

225. Махове колесо починає обертатися з кутовим прискоренням 0,5 рад/с2 і через час 15 с після початку руху його момент імпульсу стає рівним 73,5 кг·м2/с. Знайти кінетичну енергію колеса через 20 с після початку руху.

226. Маховик обертається з частотою 10 об/с. Його кінетична енергія 7,85 кДж. За який час під дією моменту сили 50 Н·м кутова швидкість маховика збільшиться в 2 рази.

227. Однорідний стержень довжиною 1м і масою 0,5 кг обертається у вертикальній площині навколо горизонтальної вісі, яка проходить через його середину. З яким кутовим прискоренням обертається стержень, якщо на нього діє момент сили 98,1 мН·м?

228. Вал молотарки почав обертатися рівноприскорено та отримав кутову швидкість, яка відповідає частоті 10 об/с, виконавши 25 обертів. Визначити кутове прискорення валу та час за рівноприскореного руху.

229. Під дією обертового моменту 490 Н·м колінчатий вал трактора почав обертатися рівноприскорено. Яку кінетичну енергію отримав вал, якщо його розгін тривав 1 хв. 20 с? Момент інерції вала 10 кг·м2.

230. Колінчастий вал двигуна трактора, обертаючись рівносповільнено, змінив за 40 с частоту свого обертання так, що став виконувати 720 об/хв. замість 1200 об/хв. Визначити кутове прискорення вала та кількість обертів, виконаних ним за цей час.

231. Вал зерномолотарки, обертаючись рівноприскорено, через 12 обертів після початку обертання досяг швидкості, що відповідає частоті обертання 1150 об/хв. Знайти кутове прискорення валу.

232. Визначити хід поршня тракторного двигуна, якщо середня швидкість руху поршня дорівнює 6 м/с, а колінчастий вал виконує 1500 об/хв. (При одному оберті колінчастого валу поршень здійснює два ходи).

233. Визначити середню швидкість руху поршня двигуна, якщо хід поршня дорівнює 0,18 м, а колінчатий вал виконує 1500 об/хв. (При одному оберті вала поршень виконує два ходи)

234. Вал бурякозбирального комбайну виконує 640 об/хв. Визначити період обертання шківа, насадженого на вал, та лінійну швидкість на його ободі, якщо радіус шківа 0,145м.

235. З якою частотою обертається колесо автомобіля, якщо радіус колеса 0,475 м, а швидкість руху автомобіля 54 км/год.?

236. Швидкість колісного трактора 5,4 км/год. Визначити діаметр колеса, якщо кутова швидкість обертання коліс 2,5 рад/с.

237. Номінальне тягове зусилля гусеничного трактора Т-150-05, що призначений для виконання основних сільськогосподарських робіт з обробки ґрунту та збирання врожаю, 33 кН. Визначити роботу трактора за 2 год., якщо його середня швидкість руху при обробці ґрунту 9,7 км/год.

238. Двигун гусеничного трактора розвиває корисну потужність 29,44 кВт при цьому має коефіцієнт корисної дії 0,3. Визначити енергію, яка витрачається за 1 хв. на виконання корисної роботи, та енергію на нагрівання двигуна.

239. Визначити потужність двигун гусеничного трактора ДТ-75Н, призначений для виконання сільськогосподарських робіт в агрегаті з начіпними, напівпричіпними і причіпними гідрофікованими машинами і знаряддями, яка розвивається на гаку при швидкості 9,65 км/год. та тяговому зусиллі на гаку 14,3 кН а також роботу, яка виконується ним за 2 год.

240. Трактор при зорюванні п’ятилемішним плугом, який захоплює полосу шириною 1,8 м, розвиває швидкість 4,3 км/год. Яку площу може спахати цей трактор за 8 годин неперервної роботи?

241. Зернозбиральний комбайн КЗС-9-1 «Славутич», призначений для збирання зернових колосових культур, має захват жатки 6 м, зорює поле розміром 2 га за 8 год. Визначити коефіцієнт корисної дії комбайна, якщо потужність двигуна комбайну 187 кВт. Опір ґрунту 18 кН.

242. Трактор з роторною косаркою-подрібнювачем, ширина захвату якої 1,5 м, скошує і одночасно подрібнює кукурудзу на силос на полі площею 5,6 га за 8 год. Визначити ККД трактора, якщо потужність його двигуна 110 кВт.

243. Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 50 м/с. На якій висоті його кінетична енергія буде дорівнювати потенціальній?

244. Камінь масою 10 кг падає з деякої висоти на протязі 3 с. Знайти кінетичну енергію каменя в середній точці шляху.

245. При вертикальному підійманні 255 кг сіна на висоту 7 м сіноукладач виконує роботу 18,37 кДж. З яким прискоренням сіноукладач підіймає сіно?

246. У порожній колодязь кинули камінь масою 2 кг. Падіння тривало 1,4 с. Визначити кінетичну та потенціальну енергії каменя у середній точці шляху.

247. Тіло масою 5 кг падає з висоти 20 м. Визначити суму потенціальної та кінетичної енергій тіла в точці, яка перебуває від поверхні землі на висоті 5 м. Тертям тіла об повітря знехтувати. Порівняти цю енергію з початковою енергією тіла.

248. Тіло масою 0,5 кг кидають зі швидкістю 10 м/с під кутом до горизонту. Нехтуючи опором повітря, визначити кінетичну, потенціальну та повну енергії тіла через 0,4 с після початку руху та у найвищій точці.

249. Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Знехтувавши опором повітря, визначити, на якій висоті кінетична енергія дорівнює потенціальній.

250. Через який час після початку падіння тіло масою 10 кг буде мати кінетичну енергію 12,5 кДж.

251. Кінь везе завантажені сани, прикладаючи зусилля 3 кН. Яку роботу виконає кінь на шляху 2 км, якщо голоблі складають з горизонтальним полотном дороги кут 300?

252. Яку роботу необхідно виконати, щоб ящик масою 100 кг підняти по похилій площині довжиною 2 м з прискоренням 1 м/с2? Нахил площини 300, коефіцієнт тертя 0,1.

253. Яку потужність розвиває спортсмен під час стрибка в висоту, якщо його маса 71,4 кг та за 0,5 с центр його тяжіння підіймається на 2 м.

254. Тягове зусилля електротрактора 205,8 кН. Визначити роботу трактора за 2 год., якщо його середня швидкість при зорюванні поля 1,2 м/с.

255. Визначити потужність трактора, яка розвивається на гаку при швидкості 9,65 км/год. та тяговому зусиллі 14700 Н, а також роботу, яку він виконує за 2 год.

256. Двигун трактора при рухові зі швидкістю 5 км/год. споживає потужність 11 кВт. Визначити силу тяги двигуна, якщо його коефіцієнт корисної дії 0,4.

257. Трактор з плугом, захват лемешів якого 1,2 м спахує поле площею 2 га за 8 год. Визначити потужність трактора, якщо його коефіцієнт корисної дії 80 %. Опір ґрунту 17,64 кН.

258. Потужність трактора на гаку складає 27,2 кВт. Чи можна приєднати до п’ятилемішного плуга, який він тягне, борону. Тяговий опір плуга та борони дорівнюють відповідно 15 кН та 16 кН, швидкість руху трактору 6,28 км/год.

259. Яку силу необхідно прикласти до пружини, щоб розтягнути її на 5 см, якщо при розтягуванні на 20 см її потенціальна енергія дорівнює 60 Дж?

260. Куля масою 3 кг рухається із швидкістю 2 м/с і вдаряє у нерухому кулю масою 5 кг. Яка робота виконується при деформації? Удар вважати абсолютно непружним.

261. По шматку м’якого заліза, що лежить на ковадлі масою 300 кг, б’ють молотом масою 8 кг. Визначити ККД удару, якщо удар непружний. (Корисна енергія та, що йде на деформацію заліза).

262. Визначити ККД непружного удару бойка масою 0,5 т, який падає на палю масою 120 кг. Корисна енергія та, що йде на забивання палі.

263. Куля масою 3 кг рухається зі швидкістю 2 м/с та стикається з кулькою, що перебуває у спокої, масою 5 кг. Яка робота буде виконуватися при деформації кульок? Удар вважати абсолютно непружним.

264. Рівняння коливань точки записується у вигляді: Х=0,01cos(πt-π/6), де Х вимірюється в метрах. Знайти амплітуду коливань, період, початкову фазу. Побудувати графіки залежності координати, швидкості та прискорення точки від часу.

265. Точка здійснює коливання за законом косинуса. Амплітуда коливань дорівнює 5 см, період 4 с, початкова фаза π/4. Записати рівняння коливань. Знайти зміщення точки від положення рівноваги в моменти часу 0 та 1,5 с.

266. Частинка виконує гармонічні коливання за законом: Х=0,1sіп2πt. Знайти середню швидкість за період коливань Т; за час Т/4.

267. Написати рівняння синусоїдального гармонічного коливання, амплітуда якого 10 см, період 10 с, початкова фаза дорівнює нулю. Знайти зміщення, швидкість та прискорення коливальної точки через 12 с після початку коливань.

268. Написати рівняння гармонічного коливання з амплітудою 7 см, якщо за 40 с виконується 100 коливань. Початкова фаза коливання 450.

269. Координати точки визначаються рівнянням . Визначити амплітуду, колову частоту, частоту, період та початкову фазу коливань. Знайти амплітуду швидкості та прискорення.

270. Рівняння гармонічних коливань має вигляд . Визначити зміщення тіла від положення рівноваги при , , .

271. Записати рівняння гармонічного коливання руху матеріальної точки, яка коливається з амплітудою 8 см, якщо за час 1 хв. виконується 120 коливань та початкова фаза коливань дорівнює 450.

272. Математичний маятник, який складається з нитки довжиною 2 м та кульки, виконує гармонічне коливання з амплітудою 12 см. Визначити швидкість кульки при проходженні маятником положення рівноваги.

273. Пружинний маятник у вигляді вантажу, який підвішений до спіральної пружини, має деяку масу. Якщо збільшити масу вантажу на 600 г, то період коливань вантажу зросте в 2 рази. Визначити початкову масу підвішеного вантажу.

274. Скласти рівняння гармонічного коливання, якщо а) А = 9 см, ν = 20 Гц; б) А = 5 м, ν = 0,5 Гц, ; в) , , .

275. Точка виконує коливання за законом . Знайти в градусах фазу коливань через 2 с після початку процесу.

276. Коливальний рух матеріальної точки заданий рівнянням . Визначити амплітуду, період, початкову фазу, максимальну швидкість та максимальне прискорення коливання.

277. За один і той же час маятник робить 50 коливань, другий – 40. Знайти довжини цих маятників, якщо один з них на 45 см коротший за другий.

278. Математичний маятник здійснив 50 коливань за 2 хв. Знайти період коливань, частоту, циклічну частоту і довжину маятника.

279. Кулька масою 50 г з’єднана з пружиною жорсткістю 20 Н/м. Нехтуючи силами опору, знайти період малих коливань кульки.

280. Записати рівняння коливань на пружині, якщо амплітуда коливань дорівнює 2 см, період коливань 2 с. Коливання починаються з положення, де пружина найбільш деформована.

281. Амплітуда коливань тіла, яке скріплене горизонтальною пружиною жорсткість 1200 Н/м дорівнює 1 м. Знайти кінетичну, потенціальну та повну енергію при фазі 50°.

282. Вантаж підвищений на пружині жорсткістю 1 кН/м, коливається з амплітудою 2 см. Знайти кінетичну та потенціальну енергію при фазі π/3 рад.

283. Амплітуда коливань матеріальної точки масою 3 г дорівнює 15 см, колова частота 10 с-1. Визначити максимальну величину повертаючої сили та максимальну кінетичну енергію точки.

284. Рівняння коливання матеріальної точки масою 46 г має вигляд . Знайти максимальне значення швидкості та прискорення руху точки; сили, що діє на точку; повної енергії точки, що коливається.

285. На тіло, що виконує гармонічне коливання з періодом 1 с та початковою фазою , діє максимальна повертаюча сила . При цьому повна енергія коливання . Написати рівняння цього коливання.

286. Визначити повну енергію коливання маятника, який складається з кульки масою 12 кг, підвішеного на нитці довжиною 50 см, якщо амплітуда коливання маятника 5 см. Масою та деформацією нитки знехтувати.

287. Амплітуда згасаючих коливань маятника за 2 хв. зменшилася в 2 рази. Визначити коефіцієнт згасання.

288. Початкова амплітуда коливань маятника 20 см. Після 10 повних коливань, вона стала дорівнювати 1 см. Визначити логарифмічний декремент згасання та записати рівняння коливань, якщо період коливань дорівнює 2 с.

289. Початкова амплітуда згасаючих коливань маятника 3 см. Через час 10 с вона стала 1 см. Визначити через який час амплітуда коливань стане дорівнювати 0,3 см.

290. Два поїзди рухаються один повз другого. Відомі їх швидкості υ1, υ2 і довжина кожного із них l1, l2. Як визначити час проходження одного поїзда повз другий? Розглянути випадок зустрічного рух та руху в одному напрямі.

291. Човен рухається перпендикулярно до течії з швидкістю 2 м/с відносно води. Швидкість течії 1 м/с. Обчислити величину і напрям швидкості човна відносно берега.

292. Чи можуть два тіла, одне з яких рухається рівномірно прискорено, а друге рівномірно сповільнено, пройти однакову відстань за однаковий час. Довести за допомогою формул.

293. Тіло, кинуте вертикально вгору, вдарилося при наступному падінні об землю зі швидкістю 100 м/сек. Визначити час руху тіла в повітрі та висоту підйому.

294. Шків діаметром 30 см робить 60 обертів за 0,5 хв. Визначити період обертання, кутову і лінійну швидкість точок на ободі шківа.

295. Дві непружні кулі масою 1 кг та 0,5 кг рухаються назустріч одна одній зі швидкостями відповідно 5 м/с та 4 м/с. Яка буде швидкість куль після зіткнення.

296. В якому випадку двигун автомобіля повинен виконати більшу роботу: при наданні нерухомому автомобілю швидкості 5 м/с чи при зміні його швидкості від 5 до 10 м/с? Роботу по подоланню сил опору рухові в обох випадках вважати однаковою.

297. Імпульс тіла 8 кг·м/с, а кінетична енергія 16 Дж. Знайти масу і швидкість тіла.

298. У балістичний маятник масою 5 кг влучила куля масою 10 г і застряла в ньому. Визначити швидкість кулі, якщо маятник, відхилившись після удару, піднявся на висоту 10 см.

299. Рівняння руху тіла x=50 sin 100 πt (мм), де t вимірюється в секундах. Визначити амплітуду, частоту і період коливання, а також зміщення тіла для фази 40º.

300. Маятник складається з кульки масою 0,1 кг, підвішеної на нитці завдовжки 0,36 м. Визначити період коливання маятника і запас його енергії, коли відомо, що найбільше відхилення нитки маятника від вертикального положення дорівнює 14º.

301. Визначити амплітуду і фазу результуючого коливання двох коливань однакової частоти, які відбуваються вздовж однієї прямої. Їх амплітуда 12 і 5 см, початкові фази відповідно дорівнюють 10 і 100º.

302. Поїзд їхав 2 год зі швидкістю 50 км/год, потім 0,5 год не рухався, потім їхав 1 год. зі швидкістю 100 км/год. Побудуйте графіки залежності пройденого шляху та швидкості від часу.

303. Автомобіль першу половину шляху рухався зі швидкістю 40 км/год., а другу − зі швидкістю 60 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху?

304. Яку роботу треба виконати, щоб однорідний стрижень завдовжки 2 м і масою 100 кг, який лежить на землі, поставити вертикально?

305. Визначити середню потужність насоса, який подає 45 м3 води на висоту 5 м за 5 хв.

306. Тіло масою 5 кг піднято над землею на висоту 20 м.

307. Визначити потенціальну енергію тіла. Яку потенціальну енергію воно матиме на висоті 5 м при вільному падінні? Знайти кінетичну енергію тіла на цій висоті. Тертям знехтувати.

308. Коли автомобіль витрачає більше палива – під час їзди із зупинками чи без зупинок?

309. Чи може працювати багатоциліндровий двигун, якщо у ньому припинити подачу палива у частину циліндрів? Пояснити явище.

310. Яка причина зменшення потужності двигуна за наявності глушника?

311. Трактор Т-150 витрачає палива 175 л/год. на одну кінську силу. Визначити ККД двигуна.

312. Визначити тиск в циліндрі двигуна автомобіля ГАЗ-5203 в кінці такту стиску при температурі суміші 573 К. Тиск в кінці «всмоктування» взяти рівним 8∙104 Па, а на початку температуру 300 К.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 2102; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.