Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення запиту на вибірку у режиме Конструктор

ЗАПИТИ НА ВИБІРКУ ДАНИХ

Запит на вибірку даних дозволяє особливим чином представити дані, що зберігаються у таблицях. Результат виконання запиту виглядає як таблиця та називається динамічним набором записів. Динамічний набір записів не зберігається в базі, але формується кожного разі при запуску запиту на виконання.

Запити на вибірку даних дозволяють здійснювати селекцію (фільтрацію) даних, які будуть включені до результату виконання запиту, двома способами, а саме відбір полів (селекція по вертикалі) та відбір записів (селекція по горизонталі). Відбір полів здійснюється визначенням назв полів, які будуть відображені у результаті виконання запиту, а відбір рядків – шляхом визначенням умов, яким мають задовольняти значення конкретного запису.

Перелік запитів бази даних можна переглянути на вкладниці "Запросы" головного вікна бази даних. Запити на вибірку можуть бути переглянуті у таких режимах:

1. у режимі конструктора (Конструктор),

2. перегляду результатів запиту у режимі таблиці (Режим таблицы),

3. у вигляді SQL -Structured Query Language (Режим SQL) .

Для створення простого запиту на вибірку необхідно перейти на вкладинку "Запросы" та натиснути кнопку „Создать”. У вікні Новый запрос обрати пункт Конструкторта натиснути кнопку OK.

Після того буде відкрито вікно конструктора запитів та вікно Добаление таблицы, у якому необхідно обрати таблиці та запити, з яких буде здійснюватись вибірка даних. Кожна обрана таблиця та колжний обраний запит буде відображений у верхній частині вікна конструктора побудови запитів. Вікно Добаление таблицы можна відкрити у вікні конструктора побудови запитів також за допомогою кнопки Отобразить таблицу панелі інструментів Конструктор запросов.

Рис.5.13. Окно конструктора запросов

В області побудови запиту необхідно розташувати відомості про поля, які будуть додаватись до результатів запиту (у рядку Поле – назви полів, у рядку Имя таблицы – імена таблиць, з яких здійснюється вибірка), а за допомогою прапорців у рядку Вывод на экран визначити ті поля, які будуть виведені на екран. Для того, щоб додати поле у запит, можна використати один із варіантів:

§ подвійне натискання миші на полі у таблиці Навчальна група

§ перемістити назву поля з таблиці в область побудови запиту

§ у рядку Имя таблицы області побудови запиту обрати ім’я таблиці, а у рядку Поле - ім’я поля.

У рядку "Сортировка" можна визначити спосіб впорядкування записів. Наприклад, у запиті на рис.5.13 для поля "Категория" визначено порядок сортування за зростанням (значення "по возрастанию" у рядку "Сортировка").Для визначення умови відбору записів використовується рядок "Условие отбора". Наприклад, у запиті на рис.5.13 визначено умову відбору для поля ПоставкиПрекращены: до результату виконання запиту будуть включені лише ті записи, у яких значення поля ПоставкиПрекращеныне будуть дорівнювати значенню Да. Правила побудови умов відбору детально будуть розглянуті у наступному параграфі.

Для збереження запиту необхідно скористатись кнопкою Сохранить та визначити ім’я запиту.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.