Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інсталяція та деінсталяція програм
Читайте также:
  1. Принципи складання психокорекцій них програм.

Запускання сервісних програм

Дефрагментація диска

Архівація даних

Коли на диску зберігається важлива інформація і по­трібно зробити її резервну копію на дискетах чи на жорст­кому диску іншого комп'ютера в локальній мережі, то мож­на скористатися службовою програмою Backup.

Якщо у разі архівації виявляється, що для розміщен­ня даних недостатньо однієї дискети, ця програма запро­понує вставити другу дискету, потім третю і т. д. Віднов­лення копії з дискет на жорсткий диск здійснюється в тій же послідовності — спочатку в дисковод вставляють пер­шу дискету і задають команду на відновлення, потім дру­гу і т. д.

Якщо записувати файли на диск, то спочатку вони займають послідовні суцільні ділянки. Після видалення файлів утворюються вільні місця, куди можна записува­ти нові файли. Але ці ділянки часто бувають вже несуміжними. Тому новий файл, який користувач бажає збе­регти, спочатку записується на першу вільну ділянку. Якщо його розмір більший за розміри останньої, то його залишок записується на другій вільній ділянці, потім на третій і т. д.

Як наслідок, один файл може розміщуватися на кіль­кох несуміжних ділянках. Процес оброблення такого фай­ла сповільнюється. Якщо файлів, що зберігаються фрагмен­тами на різних ділянках диска, виявляється багато, то і ро­бота в цілому з таким диском стає повільною. Тому рекомендується періодично робити упорядкування фай­лів — дефрагментацію дисків. Ця процедура полягає у то­му, що файли перезаписують у такий спосіб, щоб вони займа­ли неперервні ділянки, а вільний простір на диску почи­нався тільки після останнього файла.

Програми для обслуговування дисків можна запусти­ти, вибравши у меню Пусккоманду Программы — Стандартные — Служебные — Потрібна програма.

Якщо необхідно обробити який-небудь конкретний диск, то найчастіше слід:

• у вікні папки Мой компьютер клацнути правою кла­вішею миші на значку потрібного диска;

• у контекстному меню, що з'явилося, вибрати коман­ду Свойства,а у вікні властивостей — вкладку «Сервис»;

• у вкладці «Сервис» вибрати одну з програм, натис­нувши відповідну кнопку: «Проверка диска», «Архивация данных», «Дефрагментация диска».

Якщо програма склада­ється з одного exe-файлу (наприклад, деяка навчальна програма) для MS-DOS чи Windows, то для її виконання достатньо скопіювати файл на диск і запустити його.

Більшість програм, які поширюються на компакт-дисках, склада­ється з багатьох файлів, переважно заархівованих. Серед них можуть бути декілька exe-файлів і, зокрема, файл setup.exe або install.exe. Такий набір файлів називається дистрибутивним пакетом. Щоб отримати працюючу програму, її спочатку потрібно встановити (заре­єструвати) у файловій системі, запустивши один з перелічених вище файлів. Процес установлення програми називається інсталяцією. Під час інсталяції файли заносяться у вибрану користувачем папку. Автоматично відбувається реєстрація програми у системних файлах: у реєстрі Windows та win.ini. У головному меню створюється, як правило, нова папка з ярликами, які призначені для: 1) запуску програми; 2) деінсталяції програми; 3) надання довідок про програму.Процес інсталяції програми відбувається майже автоматично, від користувача вимагається мінімальна кількість дій, потрібно лише ввести ідентифікаційний номер програми (який отримують під час купівлі програми) і заповнити картку власника своїми даними, а також ознайомитися і погодитися з правилами легального використання програми. картку можна зареєструвати через internet на фірмі виробника програми, що дасть змогу скористатися в майбутньому з кваліфікованої допомоги у разі виникненя проблем, а також отримати модернізовані версії програми зі значною знижкою від основної ціни.

Є такі типи інсталяцій: 1) запуск програми буде виконуватися з компакт-диска, якщо на вінчестері мало місця; 2) стандартна інсталяція (рекомендують для початківців); 3) вибіркова інсталяція (рекомендують після отримання деякого досвіду роботи з програмою); 4) повна інсталяція (якщо на диску є достатньо місця).

Якщо через деякий час програма стала непотрібною, виконують деінсталяцію програми. Не можна просто вилучати з диска папку з файлами непотрібної програми. Під час процесу деінсталяції відповідні папки вилучаються автоматично, і програма знімається з реєстрації у системних файлах. Щоб ці процеси відбувалися правильно, інсталяцію та деінсталяцію варто виконувати засобами панелі керування за допомогою програми встановлення і вилучення програм.

 

 

Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 3257; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.