Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Головне вікно редактора MS Word
Читайте также:
 1. Використання списків і колонок у текстовому редакторі Microsoft Word.
 2. Відкриється вікно Друк.
 3. Вікно форми
 4. Властивості Панелі задач. Головне меню Windows. Призначення основних пунктів.
 5. Вставка малюнків та малювання засобами Microsoft Word.
 6. Вставка спеціальних символів, відсутніх на клавіатурі, у документ Microsoft Word. Обрамлення і заливання абзаців. Рамка сторінок.
 7. Вставка формул та діаграм у документи Microsoft Word.
 8. Защита документов в Microsoft Word.
 9. Зміна параметрів шрифтів і абзаців у текстовому редакторі Microsoft Word. Табуляція.
 10. Контрольная работа №1. Оформление документа с помощью текстового редактора
 11. Методика ознайомлення з можливостями та середовищем текстового редактора MS Word.

Для завантаження Word в ОС Windows необхід­но клацнути мишею на кнопці Microsoft Wordпанелі Microsoft Officeабо активізувати команди Пуск, Про­граммы, Microsoft Word.Після цього на екрані дис­плея з'являється вікно Word. Воно складається із:

• рядка заголовка 5, що містить кнопку системного меню, назви додатка і документа, кнопки для ке­рування розмірами вікна;

• рядка головного меню б, що містить команди, за допомогою яких виконується робота над докумен­том Word;

• рядків — панелей інструментів (як правило, це Стан­дартная2 іФорматирование1), щомістять кнопки для виконання команд, які активізуються найчасті­ше. Після підведення покажчика миші до кнопки під нею з'являється її назва. Ці кнопки можна дода­вати або вилучати із панелі інструментів;

• спеціальної лінійки 4, маркери якої використовують­ся для встановлення параметрів абзацу;

• робочого поля 13 документа;

• горизонтальної лінійки прокручування 10, де міс­тяться також кнопки перемикання режимів 12 дляроботи з документом;

• рядка статусу 11, що містить таку інформацію:

- номер поточної сторінки (Стр.1);

- номер поточного розділу (Разд.1);

- номер поточної сторінки та кількість усіх сто­рінок у документі (1/1);

- відстань від верхньої межі сторінки до рядка, де встановлено курсор (На 2,5 см);

- номер поточного рядка (Ст 1);

- кількість знакомісць від лівої межі абзацу (Кол 1).

Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 163; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.27.58
Генерация страницы за: 0.001 сек.