Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання N 11
Питання N 10

Питання N 9

Питання N 8

Питання N 7

Питання N 6

Хворий 34 років скаржиться на задуху при фізичному наван­таженні, періодичний біль у ділянці серця колючого харак­теру. Об-но: загальний стан задовільний, пульс - 80 уд./хв., рит­мічний. АТ - 120/80 мм рт. ст. Верхівковий поштовх підсиле­ний. Межі серця розширені вправо і вліво. При аускультації вислуховується систолічний шум над верхівкою і у II-III міжребер`ях зліва від груднини. ЕКГ: неповна передсердно-шлуночкова блокада, ознаки гіпертрофії правого передсердя і шлуночка. Ваш попередній діагноз?

А. Коарктація аорти

В. Дефект міжпередсердної перетинки

С. Дефект міжшлуночкової перетинки

D. Симптом Лютенбаше

Е. Стеноз гирла легеневої артерії

 

Чим відрізняється комплекс Езенменгера від тетради Фалло?

A. Звуженням легеневої артерії

B. Розширенням легеневої артерії

C. Наявністю гіпертрофії лівого шлуночка

D. Наявність гіпертрофії правого шлуночка

Е. Наявністю дефекту міжшлуночкової перетинки

Між якими анатомічними формуваннями розташований артеріальний (Боталлов) проток?

A. Між гирлом аорти та біфуркацією легеневого стовбура

B. Між висхідною частиною аорти та біфуркацією легеневого стовбура

C. Між дугою аорти та біфуркацією легеневого стовбура

D. Між низхідною частиною аорти та біфуркацією легеневого стовбура

У хворої 4 років спостерігається ціаноз губ, нігтьових фаланг рук та ніг, слабко виражені симптоми «барабанних паличок» та «годинникового скла». Грубий систолічний шум в III, IV межребер`ях зліва. Шум проводиться на судини шиї. На ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночка. Рентгенологічно: легені зменшені, легеневий малюнок збіднений. Тінь серця збільшена в поперечнику в обидві сторони. Западання контуру легеневого стовбура. Гіпертрофія правого шлуночка. Посилення пульсації правого шлуночка. Ваш діагноз?

А. Мітральний стеноз

В. Мітральна недостатність

С. Аортальна недостатність

D. Тетрада Фалло

Е. Незрощення овального отвору

У хворого 8 років виражена задишка, ціаноз. При огляді: «барабанні палички», «годинникові скла». Вибухання ділянки верхівки серця. Збільшення Нв – 180 г/л, насичення О2 артеріальної крові – 70-75% (при фізичному навантажені – 30%). Рентгенологічне: збіднення легеневого малюнка, западання легеневого стовбура, гіпертрофія правого шлуночка, відносна недостатність трьохстулкового клапану. Ваш діагноз?

А. Мітральний стеноз

В. Мітральна недостатність

С. Тетрада Фалло

D. Відкритий Боталлов проток

Е. Міжшлуночковий дефект

 

Хвора 18 років у розвитку не відставала, скарг немає. Шкіра звичайного коліру. При аускультації: у II межребер`ї зліва та у верхівки серця – грубий систолічний шум. Рентгенологічне: розширення коренів за рахунок легеневих артерій, багатий посилений легеневий малюнок, ознаки емфіземи легенів, збільшення лівих камер серця. Вибухання дуги легеневої артерії. Посилення аускультації на легеневих артеріях та дузі аорти. Ваш діагноз?

А. Незрощення овального отвору

В. Тетрада Фалло

С. Стеноз мітрального клапану

D. Незрощення артеріального протоку

Е. Недостатність мітрального клапану
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.