Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ситуаційні завдання

Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.Завдання 1.

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації громадянин К., маючи вік 60 років і стаж державної служби 25 років та медичний висновок про незадовільний стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень, подав письмову заяву про відставку.

Надайте правову оцінку цій ситуації. Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 2.

Громадянин Б. подав документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади консультанта Секретаріату Верховної Ради України. Конкурсна комісія відмовила громадянину Б., мотивуючи своє рішення тим, що громадянин Б. не подав відомості про доходи і зобов'язання фінансового характеру, про нерухоме та цінне рухоме майно, а також про вклади в банках, що належать йому та членам його родини.

Надайте оцінку законності цього рішення. Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3.

До голови правління Пенсійного фонду України громадянина Д. надійшла скарга на неналежне виконання начальником відділу по контролю за надходженням коштів та погашенням заборгованості з платників Пенсійного фонду України — громадянином В. своїх посадових обов'язків. Зміст скарги було доведено до відома останнього. Громадянин В. почав вимагати проведення службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його думку звинувачень щодо нього, у чому йому було відмовлено у зв'язку з тим, що скарга не містить відомостей про автора, а щодо анонімних скарг службове розслідування не проводиться.

Надайте правову оцінку цій ситуації. Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 4.

Громадянин Б., який протягом 3 років займав посаду віце-консула при генеральному консульстві України у Санкт-Петербурзі, був достроково відкликаний до України. Це рішення було аргументовано тим, що він вступив у шлюбні відносини із громадянкою Російської Федерації.

Надайте оцінку законності цього рішення. Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства. В яких випадках працівник дипломатичної служби, направлений у довготермінове відрядження, може бути достроково відкликаний до України?

Завдання 5.

Громадянці Г, яка працювала на посаді спеціаліста управління освіти міської ради, через 6 місяців після її виходу із декретної відпустки було призначено атестацію. В результаті проведеної атестації атестаційна комісія зробила висновок що громадянка Г. не відповідає займаній посаді і запропоновано звільнити її. Спираючись на рекомендацію атестаційної комісії, міський голова звільнив громадянку Г. з посади.Надайте оцінку законності цього рішення. Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства. Чи є результати атестації та висновок атестаційної комісії обов'язковими до виконання головою відповідної ради?

 

Завдання 6.

В одному з управлінь Міністерства освіти і науки України проводилась атестація державних службовців. Державним службовцям К. і Т. про проведення їх атестації було повідомлено за 5 днів до засідання атестаційної комісії.

На засіданні атестаційної комісії, яка складалася з двох членів - голови та секретаря, було прийнято рішення про невідповідність К. і Т. займаним посадам. За наказом міністра К. і Т. звільнено з займаних посад як таких, що "не пройшли атестацію".

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи законне рішення міністра про звільнення К. і Т. ? В якому порядку проводиться атестація державних службовців? Куди К. і Т. можуть звернутися за захистом своїх прав?

Завдання 7.

Заступник голови районної державної адміністрації І., повертаючись увечері додому на власному автомобілі, здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження. Розпорядженням голови районної державної адміністрації на час проведення районним відділом внутрішніх справ дослідної перевірки І. було відсторонено від виконання повноважень за посадою.

Чи законне розпорядження голови районної державної адміністрації? Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на правові норми.

Завдання 8.

Громадянина А. було призначено начальником управління економіки обласної державної адміністрації. Через місяць розпорядженням голови обласної державної адміністрації А. було звільнено із займаної посади, оскільки з'ясувалось, що він є двоюрідним братом свого заступника.

Чи законно звільнено А. ? Розберіться у даній ситуації.

Список нормативно-правових актів

 

Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 52. — Ст.490 (з наст, змін, та доповн.).

Положення про проведення атестації державних службовців: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 1-2. — Ч. 1.1 Ст. 27 (з наст. змін, та доповн.).

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. // Там же. - 2000. - № 24. -Ст. 1004 (з наст. змін, та доповн.).

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. // Там же. — 2002 . — № 8. — Ст. 351 (з наст. змін, та доповн.).

 

 

Т е м а 4. Функції та форми державного управління

С а м о с т і й н а р о б о т а

План

 

1. Поняття функцій державного управління.

2. Види функцій державного управління.

3. Поняття форм державного управління, їх види.

4. Види правових актів державного управління та вимоги до них.

5. Порядок прийняття правових актів управління, їх дія.

 

Продовжіть думку:

1) Державна реєстрація нормативних правових актів публічної адміністрації здійснюється Міністерством ....

2) Скасування акту публічної адміністрації означає ..

3) Президент України в межах своїх повноважень приймає укази та ...

4) Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень приймає ... та розпорядження.

5) До методів прямого впливу належать: ...

6) До економічних методів діяльності публічної адміністрації належать: ...

7) Презумпція законності акта публічної адміністрації — це ...

8) Засобами заохочення як метод діяльності публічної адміністрації є: стимулювання ...

9) Переконання — це ...

10) Парламентський контроль здійснюється у формах: ...

11) Адміністративний нагляд — це наглядова діяльність ...

12) Індивідуальні акти публічної адміністрації — це...

13) Примус — це метод діяльності публічної адміністрації ...

14) На стадії підготовки акта публічної адміністрації можна виділити наступні процедури: правова ініціатива, ...

15) Адміністративний договір — це угода, укладена суб'єктами адміністративного права ...

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 3451; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.159.113.182
Генерация страницы за: 0.008 сек.