Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правоохоронні органи в Україні і їхньої задачі
Читайте также:
 1. Aдаптация организма к физическим, биологическим и социальным факторам. Виды адаптации. Особенности адаптации человека к климатическим факторам обитания.
 2. II. Выбор организационно-правовой формы предприятия.
 3. II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
 4. II. Структурные и персональные методы управления организационными конфликтами.
 5. III. Организация деятельности
 6. IV . Розв’яжіть ситуаційні задачі
 7. IV. Розв’яжіть ситуаційні задачі
 8. IV. Розв’яжіть ситуаційні задачі
 9. X. Организация группового информационного пространства для решения коллективной задачи.
 10. Автоматизированная система организации и управления перевозками (АСОУП).
 11. Аграрна реформа в Україні
 12. Адвокатура в Україні

 

До правоохоронних органів відносяться органи державної виконавчої влади, на які законом покладене здійснення однієї чи декількох таких правоохоронних функцій як:

охорона державної безпеки, суспільного порядку, майна фізичних і юридичних осіб;

контроль за станом дотримання нормативних актів в окремих сферах громадського життя;

виявлення фактів здійснення злочинів і адміністративних правопорушень і інформування про це державні органи, уповноважені порушувати кримінальні справи, вести дізнання і попереднє слідство злочинів, а також виносити рішення про застосування мір адміністративного стягнення;

припинення злочинів і адміністративних правопорушень, затримання при наявності підстав осіб, що їх вчинили;

розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення, винесення рішень про застосування до осіб, винним у їхньому скоєнні, адміністративних стягнень і виконання рішень про накладення адміністративних стягнень.

Основними правоохоронними органами в Україні є Служба безпеки України, органи внутрішніх справ, у тому числі міліція, Державна виконавча служба.

Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Основними задачами Служби безпеки Україниє:

Захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, зазіхань з боку окремих організацій, груп і осіб;

Попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів проти світу і безпеки людства, тероризму й організованої злочинності в сфері управління й економіки, інших протиправних дій, що безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України.

Органи внутрішніх справ є одним з основним елементів правоохоронних органів України. Їхня діяльність спрямована на забезпечення суспільного порядку на всій території держави.

Всю систему органів внутрішніх справ очолює Міністерство внутрішніх справ України (МВС) – центральний орган державної виконавчої влади. Основними задачами МВС України є:

організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних зазіхань, охороні суспільного порядку і гарантуванню суспільної безпеки;

участь у розробці і реалізації державної політики по боротьбі зі злочинністю;

забезпечення попередження злочинів, їхнє припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, що скоїли злочини, вживання заходів по усуненню причин і умов, що сприяють здійсненню правопорушень;гарантування безпеки працівників суду і правоохоронних органів, їхніх близьких родичів і осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві;

визначення основних напрямків вдосконалювання роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної і практичної допомоги;

участь у виконанні кримінальних розпоряджень і соціальної реабілітації засуджених;

організація роботи, зв'язаної гарантуванням безпеки дорожнього руху і пожежної безпеки;

забезпечення законності в діяльності працівників і військовослужбовців

Міліціяв Україні є державним збройним органом виконавчої влади, що захищає життя, здоров'я, право і свобод громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних зазіхань. Міліція являє собою єдину систему органів, що входить до структури МВС.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.156.39.245
Генерация страницы за: 0.002 сек.