Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Cистемне програмне забезпечення
Читайте также:
 1. III. Науково-методичне забезпечення курсу
 2. Види бойового забезпечення. Мета і завдання інженерного забезпечення. Що вказує командир взводу під час організації інженерного забезпечення в обороні та в наступі?
 3. Види бойового забезпечення. Розвідка, її мета. Вимоги, які висуваються до неї. Основні способи ведення військової розвідки і їх коротка характеристика.
 4. Використовують системне програмне забезпечення. З цього класу прикладних програм
 5. Вимоги до інформаційного забезпечення.
 6. Гарантії та методи забезпечення законності та правопорядку, юридичні гарантії законності.
 7. Гігієнічне забезпечення спортсменів в гірських умовах
 8. Глобальна концепція законодавчого забезпечення якості послуг на європейському ринку
 9. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. Емісія похідних цінних паперів та законодавче забезпечення обігу деривативів
 11. Забезпечення безпеки туристів на маршруті.

Програмне забезпечення

Сучасний комп'ютер - складний апаратно-програмний комплекс, який складається з апаратної частини (hardware) і програмного забезпечення (software), серед якого можна виділити системну і прикладну компоненти.

Основною частиною системного програмного забезпечення є операційна система - засіб управління обчислювальними ресурсами.

Прикладне програмне забезпечення — засоби для розв'язання задач користувача (текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, графічні редактори тощо) (мал.2).

Серед усієї сукупності програмного забезпечення особливе місце займає системне програмне забезпечення, зокрема, операційна система, яка виконує функції:

• розподілу ресурсів, управління складовими апаратного забезпечення операційної системи;

• завантаження програм на виконання;

• управління виконанням прикладних програм;

• забезпечення організації збереження даних (тимчасове, тривале) для подальшого їх використання;

• надання інтерфейсу користувач - обчислювальна система.

Операційна система (ОС) - комплекс програмних засобів і даних, які забезпечують керування роботою апаратної та програмної складових обчислювальної системи, координують їхню взаємодію, забезпечують виконання функції передавання команд і даних між користувачем і комп'ютером.

Програми користувача, які створюються для універсальних ЕОМ, обов'язково передбачають можливість передавання управління іншій програмі. Цією програмою є операційна система, точніше її складова, яка забезпечує управління програмами.

Частина програми (у тому числі і ОС) обмежена командами, які дають можливість передавання управління іншій послідовності команд, називається процесом або потоком.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 200; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. III. Науково-методичне забезпечення курсу
 2. Види бойового забезпечення. Мета і завдання інженерного забезпечення. Що вказує командир взводу під час організації інженерного забезпечення в обороні та в наступі?
 3. Види бойового забезпечення. Розвідка, її мета. Вимоги, які висуваються до неї. Основні способи ведення військової розвідки і їх коротка характеристика.
 4. Використовують системне програмне забезпечення. З цього класу прикладних програм
 5. Вимоги до інформаційного забезпечення.
 6. Гарантії та методи забезпечення законності та правопорядку, юридичні гарантії законності.
 7. Гігієнічне забезпечення спортсменів в гірських умовах
 8. Глобальна концепція законодавчого забезпечення якості послуг на європейському ринку
 9. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. Емісія похідних цінних паперів та законодавче забезпечення обігу деривативів
 11. Забезпечення безпеки туристів на маршруті.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.208.189
Генерация страницы за: 0.002 сек.