Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Використовують системне програмне забезпечення. З цього класу прикладних програм
Читайте также:
 1. ACTIVstudio программасы
 2. Cистемне програмне забезпечення
 3. I.1. Загальна характеристика програми.
 4. III. Учебная программа
 5. VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу
 6. Аналіз навчальної програми з предмету „Фізична культура” у 5-9 класах
 7. Аналіз товарообороту і виконання виробничої програми підприємств ресторанного господарства.
 8. Анимационные программы и тематические парки.
 9. Анімаційні програми та організація дозвілля в місцях тривалого відпочинку.
 10. Антивірусна програма Antiviral Toolkit Pro 3.5
 11. Апаратні та програмні засоби комп’ютерних мереж
 12. Базовые конструкции структурного программирования

Програма-обладнання.

Класифікація прикладного програмного забезпечення

1. Текстові редактори. Основними функціями є введення та редагування

текстових даних. Для операцій вводу, виводу та збереження даних текстові редактори

починають знайомство з програмним забезпеченням і на ньому набувають перші

навички роботи з комп’ютером.

2. Текстові процесори. Дозволяють форматувати, тобто оформлювати текст.

Основними засобами текстових процесорів є засоби забезпечення взаємодії тексту,

графіки, таблиць та інших об’єктів, що складають готовий документ, а також засоби

автоматизації процесів редагування та форматування. Сучасний стиль роботи з

документами має два підходи: робота з паперовими документами та робота з

електронними документами. Прийоми та методи форматування таких документів

різняться між собою, але текстові процесори спроможні ефективно опрацьовувати

обидва види документів.

3. Графічні редактори. Широкий клас програм, що призначені для створення та

обробки графічних зображень. Розрізняють три категорії:

• растрові редактори;

• векторні редактори;

• 3-D редактори (тривимірна графіка).

У растрових редакторах графічний об’єкт представлений у вигляді комбінації

точок (растрів), що мають свою яскравість та колір. Такий підхід ефективний, коли

графічне зображення має багато кольорів і інформація про колір елементів набагато

важливіша за інформацію про їх форму. Це характерно для фотографічних та

поліграфічних зображень. Застосовують для обробки зображень, створення

фотоефектів і художніх композицій.

Векторні редактори відрізняються способом представлення даних про

зображення. Об’єктом є не точка, а лінія. Кожна лінія розглядається, як математична

крива ІІІ порядку і представлена формулою. Таке представлення компактніше за

растрове, дані займають менше місця, побудова об’єкта супроводжується підрахунком

параметрів кривої у координати екранного зображення, і відповідно, потребує більш

продуктивних обчислювальних систем. Широко застосовуються у рекламі, оформленні

обкладинок поліграфічних видань.

Редактори тривимірної графіки використовують для створення об’ємних

композицій. Мають дві особливості: дозволяють керувати властивостями поверхні в

залежності від властивостей освітлення, а також дозволяють створювати об’ємну

анімацію.

4. Системи управління базами даних (СУБД). Базою даних називають великі

масиви даних організовані у табличні структури. Основні функції СУБД:

• створення пустої структури бази даних;

• наявність засобів її заповнення або імпорту даних із таблиць іншої бази;

• можливість доступу до даних, наявність засобів пошуку й фільтрації.У зв’язку з поширенням мережевих технологій, від сучасних СУБД вимагається

можливість роботи з віддаленими й розподіленими ресурсами, що знаходяться на

серверах Інтернету.

5. Електронні таблиці. Надають комплексні засоби для збереження різних типів

даних та їх обробки. Основний акцент зміщений на перетворення даних, наданий

широкий спектр методів для роботи з числовими даними. Основна особливість

електронних таблиць полягає у автоматичній зміні вмісту всіх комірок при зміні

відношень, заданих математичними або логічними формулами. Широке застосування

знаходять у бухгалтерському обліку, аналізі фінансових та торгівельних ринків,

засобах обробки результатів експериментів, тобто у автоматизації регулярно

повторюваних обчислень великих об’ємів числових даних.

6. Системи автоматизованого проектування (CAD-системи). Призначені для

автоматизації проектно-конструкторських робіт. Застосовуються у машинобудуванні,

приладобудуванні, архітектурі. Окрім графічних робіт дозволяють проводити прості

розрахунки та вибір готових конструктивних елементів з існуючої бази даних.

Особливість CAD-систем полягає у автоматичному забезпеченні на всіх етапах

проектування технічних умов, норм та правил. САПР є необхідним компонентом для

гнучких виробничих систем (ГВС) та автоматизованих систем управління

технологічними процесами (АСУ ТП).

7. Настільні видавничі системи. Автоматизують процес верстання поліграфічних

видань. Займає проміжний стан між текстовими процесами та САПР. Видавничі

системи відрізняються розширеними засобами управління взаємодії тексту з

параметрами сторінки і графічними об’єктами, але мають слабші можливості по

автоматизації вводу та редагування тексту. Їх доцільно застосовувати до документів,

що попередньо оброблені у текстових процесорах та графічних редакторах.

8. Редактори HTML (Web-редактори). Особливий клас редакторів, що

об’єднують у собі можливості текстових та графічних редакторів. Призначені для

створення і редагування Web-сторінок Інтернету. Програми цього класу можна також

використовувати при підготовці електронних документів та мультимедійних видань.

9. Браузери (засоби перегляду Web-документів). Програмні засоби призначені для

перегляду електронних документів, створених у форматі HTML. Відтворюють окрім

тексту та графіки, також музику, людську мову, радіопередачі, відеоконференції і

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 154; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 23.20.25.122
Генерация страницы за: 0.003 сек.