Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розв'язок
ЗАДАЧІ

Умова № 1. Розрахуйте швидкість обігу грошей та тривалість одного оберту. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей 200 млрд. грн. ВВП становить 4000 млрд. грн.

Дано: M = 200 млрд. грн. PQ = 4000 млрд. грн. V = ? T = ? Розрахунок: Швидкість обігу знаходимо за рівнянням І.Фішера MV = PQ (обертів) Тривалість оберту визначається: (місяців)

Відповідь: швидкість обігу грошей становить 20 обертів; один оберт гривні триває півроку.

Умова № 2. Швидкість обігу грошей складає 4 обороти, реальний об’єм виробництва — 1000000 грн. Визначити величину пропозиції грошей у звітному році.

1. Що станеться з рівнем цін, якщо пропозиція грошей зросте до 750000 грн. за незмінного ВВП?

2. Яка ситуація складеться на грошового ринку країни через 10 років, якщо приріст населення збільшить реальний об’єм виробництва до 1500000 грн. в рік за умови незмінності швидкості обігу грошей? (3 бали)

Дано: Vзв=V=V10=4 обороти PQзв=PQ=1000 тис. гривень. PQ10=1500 тис. гривень М=750 тис. гривень Mзв-? Іц-? Іц10-? Розрахунок: Швидкість обігу знаходимо за рівнянням І.Фішера MV = PQ Визначаємо масу грошей звітного року: Визначаємо зміну рівня цін, якщо пропозиція грошей збільшиться до 750000 при незмінному ВВП: Визначаємо масу грошей через 10 років, якщо об’єм виробництва збільшиться до 1500000 гривень: Визначаємо зміну рівня цін:

Відповідь: Величина пропозиції грошей у звітному році складає 250 тис. гривень. За умови, якщо пропозиція грошей зросте до 750 тис. гривень при незмінному ВВП 1000 тис. гривень, рівень цін зросте у 3 рази. Через 10 років за рахунок збільшення реального ВВП до 1500 тис. гривень і незмінній швидкості обігу грошей 4 обороти величина пропозиції грошей буде складати 375 тис. гривень, що у 1,5 рази більше ніж початкове значення пропозиції грошей 250 тис. гривень.

Умова № 3. Розрахуйте, як змінилася швидкість обігу грошей протягом року, якщо:

сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік 7840 млрд. грн.;

грошова маса на початку року 1120 млрд. грн.,

грошова маса на кінець року 980 млрд. грн.

Дати пояснення. (3 бали)

Дано: PQ=7840 млрд. гривень Мпоч=1120 млрд. гривень Мкін=980 млрд. гривень. ∆V-? Розрахунок:

Відповідь: За рахунок зменшення грошової маси з 1120 млрд. гривень до 980 млрд. гривень при стабільному реальному ВВП на рівні 7840 млрд. гривень швидкість обігу грошової маси збільшиться на 1 оберт (з 7 обертів до 8 обертів).

Умова № 4. Розрахуйте, скільки грошей було вилучено з обігу протягом року, якщо:

сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, склала 420 млрд. грн.,швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнювала 7,

грошова маса на початку року дорівнювала 64 млрд. грн.

Дано: PQ=420 млрд. гривень V=7 обертів Мпоч=64 млрд. гривень. ∆V-? Розрахунок:

Відповідь: Протягом року із обігу було вилучено 4 млрд. гривень.

Умова № 5. Сума цін за реалізованими товарами (роботами, послугами) — 4500 млрд. грн.,сума цін товарів (робіт, послуг), проданих із відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав, — 42 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, термін оплати яких настав, — 172 млрд. грн. Сума платежів, що взаємно заліковуються, — 400 млрд. грн. Середня кількість обертів грошей за рік — 10.

1. Визначте кількість грошей, необхідних як засіб обігу.

2. Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти?

3. Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитись взаємне зарахування боргів? (3 бали)

Дано: PQ (млрд. грн.) = 4500 К (млрд. грн.) = 42 П (млрд. грн.) = 172 ВП (млрд. грн.) = 400 V (обертів) = 10 ∆V (обертів) = 3 Розрахунок: M1 = (PQ-К+П-ВП)/V = (4500-42+172-400)/10 = 423 M2 = (PQ-К+П-ВП)/(V+∆V) = (4500-42+172-400)/13 = 325,3846 M3 = (PQ-К+П)/V = (4500-42+172)/10 = 463

Відповідь:1. кількість грошей, необхідних як засіб обігу 423 млрд. грн. Обсяг грошової маси впав до 325,3846 млрд. грн. Обсяг грошової маси, якщо не буде проводитись взаємне зарахування боргів зросте до 463 млрд. грн.

Умова № 6. Визначити коефіцієнт заощадження та величину попиту на гроші згідно «кембриджського рівняння» за умови, що швидкість обігу грошей 3 оберти; ВВП — 120 млрд. грн. (2 бали)

Дано: V (обертів) = 3 PQ (млрд. грн.) = 120 K= 1/V = 1/3 Мн=kPQ (млрд. грн.) = 40

Відповідь:коефіцієнт заощадження 1/3, величина попиту на гроші 40 млрд. грн.

Умова № 7. Розрахуйте величину агрегатів грошової маси, якщо:

готівка поза банками — 100 млрд. грн.;

готівка в касах юридичних осіб — 70 млрд. грн.;

депозити до запитання — 220 млрд. грн.;

строкові вклади — 380 млрд. грн.;

кошти за трастовими операціями — 90 млрд. грн.;

кошти на спеціальних карткових рахунках — 245 млрд. грн.

Розрахуємо величину агрегатів грошової маси: 1) М0 = готівка поза банками + готівка в касах юридичних осіб 2) М1 = М0 + депозити до запитання + кошти на спеціальних карткових рахунках 3) М2 = М1 + строкові вклади 4) М3 = М2 + кошти за трастовими операціями Агрегат М3 охоплює всі форми грошей і являє собою грошову масу. М0 = 100 + 70 = 170 (млрд. грн.) М1 = 170 + 220 +245 = 635 (млрд. грн.) М2 = 635 + 380 = 1015 (млрд. грн.) М3 = 1015 + 90 = 1105 (млрд. грн.)

Відповідь:М0 = 170 млрд. грн., М1 = 635 млрд. грн., М2 = 1015 млрд. грн., М3 = 1105 млрд. грн.

Умова № 8: Визначити грошову базу, використовуючи загальні правила в українській практиці по наступним даним:

Найменування показника Сума, грош. од.
Готівкові грошів у фінансовому секторі
Депозитні та ощадні сертифікати кредитних організацій
Готівкові гроші в кредитних організаціях
Залишки коштів кредитних організацій на кореспондентських рахунках в центральному банку
Строкові вклади в банках
Грошові засоби в касах підприємств
Залишки коштів кредитних організацій на депозитних та інших рахунках в центральному банку
Розв'язок Mb = М0 + Мк + Мрез, де Мо — сума готівки, що перебуває поза банками; Мк — сума готівки в касах банків; Мрез — сума грошових коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках банків у центральному банку. Отже, Mb = 65879 + 72561 + 33145 + 11547 + 24156 + 34771 = 242059 (грош. од.)
     

Відповідь: грошова база країни становить 242059 грош.од.

Умова № 9. Розрахувати грошовий агрегат М2 та грошову базу Мb, якщо:

— готівка (гроші поза банком) 4300 гр. од.

— грошова маса М1 6800 гр. од.;

— строкові депозити в національній валюті 2600 гр. од.;

— резерви комерційних банків 900 гр. од.;

— збереження в іноземній валюті 150 гр. од.;

— кошти клієнтів за трастовими операціями 15 гр. од.

Розрахунок:

М0 = 4300

М1 = 6800

М2 = М1 + строкові депозити в національній валюті + збереження в іноземній валюті = 6800+2600+150=9550

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями = 9550+15=9565

Гб = М0+строкові депозити в національній валюті + збереження в іноземній валюті + резерви комерційних банків = 4300+2600+150+900=7950

Відповідь: М0 = 4300; М1 = 6800; М2 = 9550; М3 = 9565; Гб = 7950.

Умова № 10. Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними в таблиці даними:

— Готівка поза банками 58 млрд. грн.; — Кошти на поточних рахунках 145 млрд. грн.; — Депозити до запитання 185 млрд. грн.; — Кошти на строкових депозитах 195 млрд. грн.; — Кошти у трастових операціях 28 млрд. грн.; — Сума цін реалізованих товарів 7289 млрд. грн.; — Товари, продані у кредит 1200 млрд. грн.; — Сума платежів по кредитах 2500 млрд. грн.; — Взаємопогашення платежів 40 млрд. грн. Розрахунок: M0 = готівка поза банками М0 = 58 млрд. грн. M1 = М0 + кошти на поточних рахунках + депозити до запитання М1 = 58 + 145 + 185 = 388 млрд. грн. M2 = М1 + кошти на строкових депозитах М2 = 388 + 195 = 583 млрд. грн. M3 = М2 + кошти у трастових операціях М3 = 583 + 28 = 611 млрд. грн. М = М3 обертів днів

Умова №11. Використовуючи дані таблиці:

Розрахуйте грошову базу за кожен рік.

Визначте динаміку грошової бази і її значення для грошового обігу країни в цілому. (3 бали)

Роки Готівкові кошти, млн. грн. Кошти на коррахунках комерційних банків, млрд. грн. Обов'язкові резерви в центральному банку, млрд. грн.
111 119 21,382 9,4
154 759 18,212 13,7
157 029 25,736 12,2

Відповідь

Грошова база = М0 + Мк + Мрез 141901(млн. грн.) 186671(млн. грн.) 194965 (млн. грн.)
Динаміка грошової бази 100– (Гбпот/Гбпопер)*100%   31,55 % 4, 44%
    В 2008р. Гб ↑ на 31,55% порівнянно з 2007р., що свідчить про ↑ суми грошей, яка використовується для купiвлi товарів та послуг. В 2009р. Гб ↑ дещо меншими темпами нiж в попередньому році, що зумовлено скороченням ВВП в країнi та iнфляцiйними процесами. Подiбнi тенденцii викликають зростання попиту на грошi з боку споживачів.

Умова № 12. Розрахувати максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за наступними даними: норма обов’язкових резервів 18%, готівка поза банками 70 млрд. грн., банківські резерви 110 млрд. грн., загальна сума депозитів банківської системи 900 млрд. грн.

Дано: Розв'язок
r = 18%; M0 = 70 млрд. грн.; R = 110 млрд. грн.; D = 900 млрд. грн. Максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації визначається на основі обов’язкових резервів: З 1 грн. приросту резервів банківська система МОЖЕ створити 5,56 грн. Реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації оцінюється на основі порівняння готівки, депозитів та резервів банківської системи: З 1 грн. приросту резервів банківська система ФАКТИЧНО створила 5,39 грн.
Bm - ? Mm - ?

Відповідь: максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації 5,56; реальний — 5,39.

Умова №13. Розрахувати агрегати грошової маси та знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М2, якщо:

- депозити, залучені банківською системою, становлять 24 млрд. грн.;

- співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 2:3;

- частка строкових депозитів в їх загальній величині становить 40 %;

- кошти на розрахункових рахунках 14 млрд. грн.;

- кошти за трастовими операціями 27 млрд. грн.;

- наднормові резерви комерційних банків, що сформовані по депозитних операціях, складають 3 млрд. грн.

- норма обов’язкового резервування визначена НБУ в розмірі 30%. (3 бали)

Дано: Розв'язок
D = 24 млрд. грн. М0 : D = 2:3 Dстрок. = 40 % від D Мрозр.рах. = 14 млрд. грн. М3 – М2 = 27 млрд. грн. Нр = 3 млрд. грн. r = 30% 1. Якщо співвідношення М0 : D = 2:3, то (млрд. грн.) 2. М1 = М0 + Мрозр.рах. + Dзап. З формули D = Dзап. + Dстрок.: Dзап.= D - Dстрок. = =24 – 9,6 = 14,4 (млрд. грн.) М1 = 16 + 14 + 14,4 = 44,4 (млрд. грн.) 3. М2 = М1 + Dстрок. = 44,4 + 9,6 = 54 (млрд. грн.) 4. М3 = М2 + кошти за трастовими операціями М3 = 54 + 27 = 81 (млрд. грн.) 5. Знайдемо значення грошового мультиплікатора по агрегату М2: , R = Op + Нр, Ор = 24* = 7,2 (млрд. грн.) R = 7,2 + 3 = 10,3 (млрд. грн.)
-? М0-? М1-? М2-? М3-?

Відповідь: М0 = 16 млрд. грн. М1 = 44,4 млрд. грн. М2 = 54 млрд. грн. М3 = 81 млрд. грн.; значення грошового мультиплікатора по агрегату М2 становить 2,05.

Умова №14. У комерційному банку розміщено нових депозитів на суму 14000 грн. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 3 банків, що користуються коштами цих депозитів, та максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 11%.

Банк Кошти на нових депозитних рахунках (загальний резерв) Кошти на коррахунках в НБУ (обов'язковий резерв) Нові кредитні ресурси (вільний резерв)
Банк №1 14000*0,11 = 1540 14000 – 1540 = 12460
Банк №2 12460*0,11 = 1371 12460-1371 = 11089
Банк №3 11089*0,11 = 1220 11089 – 1220 = 9870
Банк №4 9870*0,11 = 1086 9870 – 1086 = 8784
Банк №5 8784*0,11 = 966 8784 – 966 = 7818
Всього

Максимально можливе збільшення грошової маси в обороті ,

т = 1/0,11 = 9,091; ΔМ= 14000*9,091 = 127274 (грн.)

Відповідь: обсяг нових кредитних ресурсів 50021 грн.; максимально можливе збільшення грошової маси в обороті 127274 грн.

Умова № 15. Станом на 1 січня 2010р. комерційний банк В мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 60,0 млн. грн., в своїх касах готівкою - 3,0 млн. грн. Пасиви банку на цю дату становили 220,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування затверджена НБУ на рівні 15%. Визначити вільний резерв банку. (3 бали)

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 23233; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.